tisdag 27 februari 2007

Israel använder civila som mänskliga sköldar

Israel har påbörjar en massiv militär offensiv i Nablus. Över 50 000 invånare har drabbats av en utegångsförbud som innebär att hela samhället ligger öde. Dagen Nyheter skriver i förbifarten (!) att,
Ungefär 50.000 Nablusbor belades på söndagen med utegångsförbud och fick höra att det skulle vara i flera dygn. Israeliska armén tog också över lokala tv- och radiostationer. I stället för populära radioprogram blev det högläsning av efterlystas namn i etern resten av dagen.
[...]
Skolor och ett universitet i Nablus meddelade att lektionerna var inställda på grund av utegångsförbudet.

Det mest anmärkningsvärda kommer i slutet av nyheten, där den israeliska arméns totala brutalitet och hänsynslöshet symboliseras i hur palestinska ungdomar används som sköldar mot sin egen befolkning. Nyhetsbyrån AP har alltihop på band. Om invånarna skulle utöva sin, av internationell lag erkända, rätt att försvara sig och göra motstånd, riskerar de att döda sina egna.
Mycket ríktigt rapporterar Al Jazeera att en man dödats under den israeliska räden. Vittnesmål säger att den döde, en 42 årig man vid namn Anan al-Teibi, dödats av ett skott i nacken. Sjukhuskällor anger att hans son skadats och vårdas för sina skador. Al Jazeera bekräftar nyheten att israeliska armén använder palestinier som mänskliga sköldar.

Ockupationen blir allt brutalare samtidigt som omvärlden vid sidan om med händerna för öron, ögon och mun. För varje dag som passerar blir vi medskyldiga till fler palestinska liv som skördas av den israeliska ockupationsmakten.

lördag 24 februari 2007

Konsten att definiera terrorister

Surfade in på Gudmundsons blogg där han under en längre period varit hysterisk över det faktum att svensksomalier har en inneboende egenskap att försvara sitt land. I ett nytt inlägg klargör han högerns definition av terrorism. Enligt Gudmundson stöder svensksomalier organiserade i Somali Joint Committee in Sweden terrorism när de ställer sig bakom följande skrivning,
2. Call all Somali groups to unite against occupation force and defend their own country. Participants also stressed that the Somali people have an inherent right to resist the occupation. Therefore, we support Somali resistance groups.

Då så. Med den definitionen är all form av motstånd mot ockupanter likställt med terrorism. Vi vet ju att ANC var terrorister i apartheidregimens ögon. Hitler ansåg nog det franska, norska och danska motståndet för att vara terrorism. Oppostionen så väl mot den iranska Shahen som mullorna ansågs också av diktaturen för att vara terrorister.

En gemensam nämnare är nämligen det faktum att alla ockupanter och förtryckarapparater anser att motståndet riktat mot dem är terrorverksamhet. Det ligger så att säga i konfliktens natur och är en del av dialektiken. Den andra delen av dialektiken är det faktum att 'en mans terrorist är en annan mans befriare'.

fredag 23 februari 2007

Regeringen skrotar neutralitetspolitiken

Den borgerliga regeringen är i färd med att skrota de sista spåren efter den svenska alliansfriheten och neutralitetspolitiken. Idag avslöjar Sveriges Radios Ekoredaktion (läs även på DN) att stridsflygplanet JAS kan komma att användas i konflikter runt om i världen, till exempel i Afghanistan och i Afika.

Det är första gången under de senaste 40 åren som svenskt stridflyg kan komma att användas i strid. Det är blir allt mer uppenbart att de borgerliga partiernas maktövertagande innebär en kvalitativ förändring - till den mer blodiga riktningen - när det gäller svensk utrikespolitik. Den borgerliga regeringen har öppnat upp för den svenska militärindustrin att "visa" upp sin potential runt om i världen. Men det är inte endast PR-värdet som lockar regering och krigsindustri utan Sverige har under en längre period dragits in i samarbeten som saknar förankring hos den svenska allmänheten. Sveriges vapenimport från Israel är ett väldokumenterat faktum och svenska vapen används av USA och dess allierade i ockupationen av Irak.

I dagarna har tidningen Expressen på ett bra sätt kunnat sätta Sveriges roll i ett större internationellt sammanhang. Sveriges nuvarande utrikesminister, fd statsminister tillika "fredsmäklaren" Carl Bildt har varit synnerligen engagerad i invasionen av Irak genom att sitt arbete inom lobbyorganisationen Kommittén för Iraks befrielse (CLI). Chefen för kommittén, Randy Scheunemann, klargör syftet med rekryteringen av Carl Bildt,

Vi rekryterade Carl Bildt hösten 2002 för att han skulle verka för en intervention i Irak och undanröjandet av Saddam Hussein. Det var ingen "diskussionsgrupp" som Carl Bildt påstår.
[...]
Jag diskuterade saken med Carl Bildt och han var helt på det klara med att CLI:s syfte var att vända opinionen i USA och internationellt, till förmån för en militär intervention i Irak.
Vapenexporten och den svenska utrikesministerns roll i invasionen av Irak ger en klar bild av den utrikespolitiska utveckling vi har framför oss. De övriga regeringspartierna är heller inga ambitioner på att lätta på gasen. Folkpartiet har länge förordat NATO-medlemskap.

Det som är oroväckande är hur hökar som Bildt, Bolton och Wolfowitz är männen som framställs som "the good guys" i konflikterna - de ska rädda världen. Till exempel skriver Bildt på sin blogg,
Dock - om nu sanningen skall fram - sonderade senare den dåvarande biträdande generalsekreteraren i FN mitt intresse för att bli FN:s generalsekreterares särskilde representant i Irak.

Allstå... den person som rekryterades till att vända världsopinionen till förmån för ett militärt angrepp mot Irak tillfrågades senare om att bli FN-sändebud i samma land.

Cynismen är slående...

Vi lovar och försäkrar att...

Lisa Rasmussen, facklig-politisk sekreterare på Vänsterpartiet, har börjat blogga. Välkommen!

Längst ner på hennes blogg, BLOGGADEN, finner jag något som varje löntagare och anställd borde kunna från hjärtat och leva efter,
Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin och under några omständigheter arbeta på sämre villkor eller till lägre lön än det vi nu lovat varandra. Vi lovar varandra detta i den djupa insikten om att om vi alla håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav.
Vårt fackliga löfte
Ord som är viktiga att bära med sig i dessa tider av antifackliga angrepp.

onsdag 21 februari 2007

Israel kränker Libanons gränser- på nytt

Idag kommer nyheten att Israel fortsätter med flygningar över södra Libanon. Men istället för att skriva något med "Israel forstätter med kritiserade flygningar" eller dylikt, har händelserna förvridits av. Med anledning av att libanesiska armén till skillnad mot somras försvarat landets gränser, toppar DN med rubriken "Libanon beskjuter israeliskt flyg". Det faktum att Israel kränker Libanons gränser nämns inte och är egentligen oproblematiskt oavsett. Fortsätter man läsa notisen, klarnar dock läget.

Överflygningarna är olagliga och bruter mot den resolution (1701) som antogs i somras efter Israels anfall mot Libanon.

Idag kommer också en rapport från den israeliska organisatioen Peace Now. Rapporten konstaterar att antalet israeliska bosättare ökat med 5 % och uppgår till 268 000 under 2006. Rapprorten slår fast att ökningen beror till stor del på inflyttning av bostättare som rör sig mot

ockuperade områden av politiska skäl. Trots regimens "defensiva" retorik, med prat om evakuering av bosättningar, har bosättningar istället utökats under 2006.

tisdag 20 februari 2007

Closing the DealDen 15 januari antogs "The Official Draft of the Oil and Gas Law of The Iraq Republic", ett utkast av oljelagarna som kommer att styra exploateringen av oljefyndigheterna i det ockuperade Irak. Hela utkastet har översatts till engelska av Raed Jarrar och kan läsas här (och här).

Amerikanska och brittiska intressen har länge haft siktet på oljan i Mellanöstern. I Iran genomförde de en statskupp mot premiärministerna Mossadeq som hade med mobiliseringsstöd från Tudeh slagit in på nationalisering av den iranska oljan.

Nu när den irakiska statsapparaten behärskas av ockupanterna är det dags att "close the deal". Jag har inte läst igenom utkastet än utan bara skummat lite. Några saker måste lyftas ur och diskuteras. Jag ska försöka återkomma till dem efterhand.

1. Den irakiska oljan öppnas upp för privata aktörer att exploatera.
"The rights for conducting Petroleum Operations shall be granted on the basis of an Exploration and Production contract. The contract shall be entered between the Ministry (or the regional entity) and an Iraqi or Foreign Person, natural or legal, which has demonstrated to the Ministry the technical competence and financial capability that are adequate for the efficient conduct of Petroleum Operations...".
Man behöver inte spekulera många varv för att komma till slutsatsen att en liten del av inkomsterna kommer att komma det irakiska staten och folket till del när alla kontrakt har slutits. USA har i och med utkastet avsluta en process vars grund lades i och med invasionen för fyra år sedan.

2. Det finns starka inslag av federalism i lagen som skapar förutsättningar för en splittring av Irak. Centralregeringens roll är minimal medan regionalstyret har genomgripande mandat i olika delar av myndighetsutövningen. I en fri statsbildning, utan ockupanter, är lösningen förstås mindre problematisk men i det nuvarande läget finns all fara för stridigheter inom en framtida "National Iraqi Oil Company". Det öppnar upp för ännu mer utländskt inflytande.

Utkastet är själva antitesen till en självständig statbildning.
Uppdatering:
Democray Now publicerar en intervju med Jarrar. Lär intervjun här.
Skribenten Antonia Juhasz kommenterar,
"...it [Oil law] introduces this very unique model, which is that ultimate decision making on contracts rests with a new council to be set up in Iraq, and sitting on that council will be representatives -- executives, in fact -- of oil companies, both foreign and domestic."

Iran - utan "bomben"

I det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon talas det om "Operation Iranian Freedom". Det hävdar källor inom den brittiska krigsmakten. Och det skryts återigen om smarta vapen. Bombningen av Belgrad kan komma att se medeltida ut i jämförelse mot den eldstyrka som kan sättas in mot Iran. I mediabruset rörande Iran, är det ständigt på sin plats att påminna sig om vilken part som sitter inne med massförstörelsevapen. USA, världens kvarvarande supermakt, är enda land som i hitills använt kärnvapen mot civilbefolkning. Än idag uppmärksammas Hiroshima-dagen runt om i världen .

Idag säger Mohamed ElBaradei, chefen för FN:s atomenergiorgan (IAEA), att Iran är minst 10 år från att kunna framställa kärnvapen. Han konstaterar också,
- Det är stor skillnad mellan att tillägna sig kunskapen att anrika (uran) och att tillverka en bomb, säger han.

Även om nyheten är viktigt eftersom FN:s tidsfrist löper ut imorgon och Iran hotas med fler sanktioner, är själva faktumet inget nytt förstås, varken för FN, EU eller USA. Det som är lite nytt är att Bush-adminstrationen befinner sig i ett krisläge. Den utrikespolitiska men också den inrikespolitiska prestigen har skadats sedan invasionen av Irak och Demokraternas framgångar. Bush tror på ett anfall mot Iran som kur mot administrationens misslyckanden.

Ett anfall mot Iran kommer att fånga omvärldens uppmärksamhet; en annan, "färsk" konflikt kommer efter Pentagons retuschering att kablas ut över hela världen. Det skapar samtidigt "handlingsutrymme" för fler och grövre övergrepp mot den irakiska civilbefolkningen och det växande motsåndet riktat mot den amerikanska ockupationsmakten.

Ett anfall mot Iran kommer också att låsa fast Republikanernas konkurrenter på hemmaplan vid ännu en långutdragen konflikt som sträcker sig långt över Bush' ämbetsperiod. Nästa demokratiska president kommer, oavsett tidigare kritiska ställningstaganden gentemot hökarnas "utrikespolitik", att vara tvungen att föra deras krig. De enda vinnarna är kostymarmén som samstyr USA:s politiska och militära etablissemang. Förlorarna är folken i Irak och Iran.

För övrigt har Kalle Larsson ställt Ask mot väggen gällande iranska spioner i Sverige. Problemet är med allra största säkerhet större än vad både säkerhetspolis känner till och vill medge!

Äldre poster om Iran:
>>ID:Pelaseyed: My Nuclear Iran
>>ID:Pelaseyed: My Nuclear Iran - Part Deux
>>Mission:Iran - Inget hot

måndag 19 februari 2007

Wiehe hyllar Kuba - och det är bra


Expressen skriver om Wiehe, som är briljant:


De värsta brotten mot mänskliga rättigheter på Kuba begås på den amerikanska militärbasen i Guantanamo, säger han.

Bra av Wiehe! Det är också värt att läsa Esbati,
De som bär upp den platta världsbild som följer med USA:s hegemoni kommer att reducera Fidel Castro till blott en övervintrad kommunistledare. I den bilden finns ingen imperialistisk världsordning, inget dagligen pågående förtryck mot majoriteten av världens befolkning - dem i periferin. Den bilden blir därmed falsk.
Hela texten kan läsas här men gör sig bäst ihop med andra texter i denna antalogi som nyligen givits ut av Murbruk förlag.

ID:Pelaseyed på kartanNu har jag lagt upp bloggen på bloggkartan.se. Peka dig fram till Göteborg på bloggkartan.se så hittar du mig.

onsdag 14 februari 2007

Oroväckande utrikespolitisk deklaration

Idag presenterade Carl Bildt den borgerliga regeringens utrikespolitiska deklaration. Deklarationen är ett hopkok av borgerliag floskler men rymmer också oroväckande delar som innebär en svensk utrikespolitik som präglas av ännu mer militarisering.

Det finns en hel del att vara ytterst vaksam påi deklarationen. Lars Ohly sade i en intervju gällande EU att Vänsterpartiet är berett att driva uträdeskravet om domen i Vaxholmskonflikten blir i strid mot svensk arbetsmarknadsmodell och fackföreningsrörelse. Bildt har i sin tur klargjort den moderatledda regeringens ambitioner när han sade att "Regeringen välkomnar det tyska ordförandeskapets ambitioner att återuppta diskussionen om ett nytt fördrag".

Jag skrev om EU och Sverige i mitt senaste inlägg:
Lagstiftningen på den europeiska överstatliga nivån har i en naturlig följd fullföljts av likartade lagtexter inom de enskilda medlemsländerna, däribland också Sverige.
EU-medlemskapet är central i diskussionen om den omsvängning som skett i svensk ekonomisk och utrikespolitik. Utrikesdeklarationen innehåller många vaga dock viktiga skrivningar som pekar på att "harmoniseringen" kommer att fortsätta dock med ännu högre hastighet som omöjliggör varje möjlighet till en demokratisk process där folket får tycka till.

Utrikesdeklarationen säger,
Också brottslighet och terrorism globaliseras och ställer krav på internationell samverkan. Dagens terrorism utgör ett allvarligt hot också mot Sverige och svenska intressen. Att möta detta urskillningslösa våld kräver internationell samverkan. Ett viktigt steg mot fördjupat internationellt samarbete togs förra året då FN:s medlemsstater enades om en global strategi mot terrorism. Den måste nu omsättas i handling.
[...]
Utvecklingen ställer på nytt stora krav på fredsfrämjande operationer och statsbyggande insatser i olika delar av världen. Regeringen förstärker våra möjligheter att bidra till sådana operationer i Förenta nationernas, den Europeiska unionens eller Natos ram. Med andra ord är den svenska neutralitets- och alliansfrihetspolitiken begraven för gott. Sverige ska närma sig NATO ännu mer. Redan idag är svenska försvaret Natoifierat när det gäller all teknisk utrustning. Nato har genomfört flertal övningar i Sverige och Sverige deltar regelbundet i militäralliansens övningar. Den svenska närvaron i Afghanistan är också under Natobefäl.

I somras släppte Ung Vänster en rapport om den svenska utrikespolitiken ("Dags för en värdig urtrikespolitik"). Där framgår stora förändringar inom praxis för svensk vapenexport som också nyligen uppmärksammats. Det gäller såväl trupperna i Afghanistan, som militärt samarbete med Israel och svensk vapenexport (kommer att länka till den under dagen eller ikväll).

Det är dags att konstatera att den svenska utrikespolitiken är unken och feg, samt att det behövs grundläggande förändringar av den. Vänstern måste lyfta kraven om restriktiv vapenexport och avslutat militärt samarbete med Israel - krav som är fastförankrade hos det svenska folket. Oppositionsarbetet omfattar även den svenska utrikespolitiken.

---uppdatering---
Hans Linde, vänsterpartiets utrikespolitiske talesman, lyfter upp reella alternativ till den borgerliga utrikespolitiken (läs här och här).

Svenskar- ett naivt folk

Det tycker Justitieminister Beatrice Ask i en intervju om det ny lagförslaget som ger FRA befogenheter att på gammal IB-manér registrera och avlyssna all kommunikation till och från Sverige. Ask anser inte heller att det är nödvändigt att avvakta tills integritetsskyddskommitténs utredning om hot mot den personliga integriteten är klar.
- Idén att stoppa världen har jag aldrig trott på. Ibland måste man fatta beslut.

Det här är en oroväckande utveckling. Jag skrev i SocialistiskDebatt (02/2006) om det lagförslag med namnet "Lagen om hemlig rumsavlyssning" som lades fram av den förra socialdemokratiska regeringen. Diffusa hot används ständigt för att utöka polisiära och militära befogenhetsområden - på bekostnad av min och din integritet och frihet.
Kalla krigets överbyggnad, antikommunismen, har ett nytt substitut; islam, ”islamismen” och ”islamisten”. ”Kriget mot terrorism” framställs som ett korståg mot en annan värld, en muslimsk sfär med sitt säte i Mellanöstern men också med utskott och förgreningar i europeiska och amerikanska samhällen. En yttre och inre fiende med en gemensam nämnare – hatet mot ”västerländska värderingar” som t.ex. demokrati och frihet. Samtliga av media rikligt exponerade terroristattacker, från Madrid och London till Egypten, har planerats och utförts av ”islamister” eller ”al-Qaida”. Centralt är att skapa en känsla av osäkerhet bland medborgare. Utbredd rädsla skapar legitimitet för hårdare straff och integritetskränkande lagstiftning.
[...]
”Kriget mot terrorism”, dess förutsättningar och krav på en internationell mobilisering bakom Vita husets agenda för hegemoni, har följdaktigen och per automatik medfört allehanda avtryck inte bara i de perifera länder som de facto utsatts för bomber och demolering utan även i centrum. Majoriteten av länderna i Europa har, bundna av sitt medlemskap i EU, raticifierat särskilda anti-terroristlagar.
[...]
Lagstiftningen på den europeiska överstatliga nivån har i en naturlig följd fullföljts av likartade lagtexter inom de enskilda medlemsländerna, däribland också Sverige. Under 2005 lade den socialdemokratiska regeringen fram propositionen ”Hemlig rumsavlyssning” som avser att ”tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst som allmänheten inte har tillträde till” ska kunna ”i hemlighet avlyssnas eller tas upp genom ett tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud”. Förslaget har lett till en intensiv debatt och kritiserades hårdast av vänsterpartiet bland riksdagspartierna. Även Lagrådet presenterade allvarlig kritik mot propositionen. Lagrådet konstaterar i februari 2006 att förslaget ”i viktiga avseenden utvidgar området för de tillåtna polisiära metoderna” och att ”det föreslagna nya tvångsmedlet hemlig rumsavlyssning” är av ”synnerligen inegritetskänslig karaktär."

I helgen antog vi ett uttalande i Ung Vänsters förbundsstyrelse. Läs det här!

tisdag 13 februari 2007

Rutten sallad


De följande dagarnas politiska utspel tar priset för totalt mental utförsäljning. Igår gick "Liberala" ungdomsförbundet ut med ett pressmeddelande där de angav att de satt HRF i blockad. Idag meddelade Federley och Peczynski att de har lagt bud på salladsbaren Wild 'n Fresh (läs här). De som står för utspelen är förstås medvetna om vad de håller på med men medieSverige är illa däran. Intellektuellt haveri eller blindhet har drabbat redaktionerna.

Mitt i allt detta skriver Ida Gabrielsson en briljant artikel om den pågående utvecklingen där antifackliga utspel från "enskilda" borgerliga riksdagsledamöter vrider debatten åt en riktning som öppnar upp för djupgående försämringar som den borgerliga regeringen saknar folkligt stöd för att genomföra.

Det är förstås fullständigt skandalöst att rapporteringen ser ut så, men inte särskilt förvånande då dagordningen knappast sätts av oss som är i behov av trygga anställningar. Vad som inte framhålls alls i debatten är det självklara i fackets agerande. I Sverige avtalsreglerar vi i första hand de anställdas vilkor istället för lagstifta kring det. När ett företag oavsett storlek vägrar upprätta kollektivavtal för sina anställda så ska facket vidta återgärder. Inget skumt i det, inget maffiaagerande, utan ett sunt efterlevande av de regler som är gällande på den svenska arbetsmarknaden.
[...]
Timbrohögern har siktat in sig på att misstänkliggöra och skadeskjuta facket i syfte att luckra upp och förändra den svenska modellen i grunden. Lagen om anställningsskydd urholkas, kollektivavtalens ställning försvagas och a-kassan sänks. Det handlar förstås inte om enstaka förslag eller enskilda stollar, det som pågår måste sättas in i ett större sammanhang. Och för oss som vill ha en annan utveckling än den som Timbrohögern spår, med en arbetsmarknad där enbart godtycke och vinstintresse får styra gäller det att ta fajten, välorganiserat och aggressivt.

Läs hela artikeln här.

torsdag 8 februari 2007

Krigshetsare II - Borgerliga lögner och historielöshet

Min senaste post behandlade krigshetsaren tillika riksdagsledamoten Fredrik Malm som manat till ett militärt angrepp mot Iran. På Malms blogg kan man också läsa ryggdunkningar i Dick Erixons ära. Erixon har på SVT Opinions hemsida gett uttryck för samma unkna ståndpunkter som Malm. Erixon skriver bland annat,
Själv har jag argumenterat för Iraks befrielse sedan invasionen i mars 2003. Att avsätta en tyrannisk diktator som i olika krig och utrensningar dödat över en miljon människor ur sin egen befolkning kan aldrig vara fel.

...och...
Hur fick man slut på kriget i forna Jugoslavien? Genom invasion av internationella trupper!

Ja... galet galet. Jag har kännt mig tvungen att reagera och svara Erixon. Idag har redaktionen för SVT Opinion publicerat mitt svar. Jag klipper in ett stycke här nedan men läs hela svaret här.
Det har gjorts ihärdiga försök att etablera ett apokalyptiskt scenario där ett diffust hot, bestående av "islamister" i Mellanöstern i symbios med allehanda muslimer i Europa, utgör det främsta faran för Erixons "demokrati där folket avgör". Bilden av muslimer som fundamentalister tillika terrorister har åter och åter kablats ut och demoniseringen har effektivt tjänat västvärldens nykoloniala krig i Mellanöstern.

[Erixons försvar] av den amerikanska närvaron paketeras i ord som "befrielse" och "demokratisk utveckling" men handlar i grunden om krigshets och uttryck för gammal, khakiklädd kolonialism.

Krigshetsare

Jag var på fest för ett tag sedan. I Solnahallen i Stockholm firade iranska kurder årsdagen av Mahabad-republiken. Ungdomsförbund och riksdagspartier var närvarande med sina hälsningar. Borgerliga företrädare tävlade om att upprepa det påstådda hotet från Irans påstådda kärnvapenprogram, medan vi från Ung Vänster tillsammans med Vänsterpartiet koncentrerarde oss på kurdernas rätt till självbestämmande gällande kultur, språk och regionalt styre. Det är viktigt att fördöma de iranska, irakiska, syriska och turkiska regimernas förtryck av den kurdiska minoriteterna i respektive länder. Vänsterpartiet har under årtionden gjort ett gigantiskt solidaritetsarbete. Det är också viktigt att inse att splittringen bland kurdiska grupper, organisationer och partier är ett centralt problem. Enighet är enda vägen fram men det är förstås också viktigt att bygga långsiktigt motsånd som inte baseras på USA:s intressen i regionen. Sovjets kohandel med Shahen av Iran blev Mahabad-republikens slut. På samma sätt kommer USA och allierade att sälja ut Kurdernas rättigheter vid ett tillbakadragande.

Åter till festen. Från folkpartiet talade Fredrik Malm. Han avslutade sitt tal med de fasansfulla orden som bara kan komma från en krigshetsare,
"Den amerikanska närvaron i Mellanöstern idag är nödvändig. Det är livlinan för kurderna vare sig man vill det eller inte. I Sverige säger människor: USA ut ur Irak. Jag skulle hellre säga: USA in i Iran."

Jag mådde illa av orden. Jag var inte heller ensam. Även många åhörare var chockade, kom fram och beklagade sig. Att en riksdagsledamot från ett parti i regeringsställning hejar på för bomber och angrepp är anmärkningsvärt och måste bemötas skarpt. Malm låter dock inte lika galen och apokalyptisk när han försöker förklara sig i Sveriges radio. Jag lär tyvärr återkomma till ämnet krigshetsare under kommande dagar och veckor.

Läs också Anna Herdy.

onsdag 7 februari 2007

Hands off Iran!

Så löd rubriken till ett uttalande som antogs av Ung Vänsters förbundsstyrelse för ganska exakt ett år sedan. Så här beskrev vi situationen,

Iran pekas idag ut som ett av de största hoten mot den ”fria” världen. USA anklagar återigen ett land i Mellanöstern för att i hemlighet utveckla kärnvapen. återigen varvas skräckinjagande rasistiska nidbilder av galna muslimer med satellitbilder över påstådda massförstörelsefabriker. Senast detta skedde var i samband med USA: s invasion av Irak. Anklagelserna visade sig vara grundlösa och påhittade. Under förevändningen av demokratisering av Mellanöstern, har USA kränkt folkrätten och torterat oskyldiga människor i Irak.

Argumentationen och anklagelserna går efter välkänt mönster. Iran är nästa mål. Det är också anmärkningsvärt att länder som Israel, Pakistan och Indien – länder som har starka band till USA – som till skillnad från Iran inte skrivit under ickespridningsavtalet, inte kritiseras av vare sig USA eller FN: s atomenergiorgan IAEA (International Atomic Energy Agency). Det är uppenbart att det inte är bristen på demokrati som sticker USA i ögat utan potentiella hot mot ekonomiska och politiska intressen.

Ett år senare känns det som att ha tittat rakt in i en kristallkula. Allt mer rapportering pekar åt ett amerikanskt angrepp mot Iran. Amerikansk militär har fått tillåtelse att eliminera iranska agenter i Irak som påstås ligga bakom terroraktioner och destabilisering. Några bevis har inte presenterats. Idag kom också uppgifter om kidnappnig av den iranske diplomaten Jalal Sarafi vid ambassaden i Bagdad. Kidnapparna var klädda i den irakiska arméns färger.

John Pilger skriver som vanligt briljant om USA:s redan pågående krig mot Iran. Han skriver om nätverken som Iran beskylls för att organisera och underhålla,
“There is solid evidence,” said a State Department spokesman on 24 January, “that Iranian agents are involved in these networks and that they are working with individuals and groups in Iraq and are being sent there by the Iranian government.” Like Bush’s and Blair’s claim that they had irrefutable evidence that Saddam Hussein was deploying weapons of mass destruction, the “evidence” lacks all credibility. Iran has a natural affinity with the Shia majority of Iraq, and has been implacably opposed to al-Qaeda, condemning the 9/11 attacks and supporting the United States in Afghanistan.

Och angående Irans nukleära hot mot den civiliserade västvärlden,
In fact, Iran possesses not a single nuclear weapon nor has it ever threatened to build one; the CIA estimates that, even given the political will, Iran is incapable of building a nuclear weapon before 2017, at the earliest.
Och slutligen, bakom all nyhetsrapportering som kan tyckas vara diplomatiskt spel pågår en militär mobilisering. Jag har skrivit om det tidigare. Innan april månad kommer attacken, säger Arab Times. Det här är allvarligt.

För oss som nås av nyheterna finns det mycket att göra. Den 17 mars kommer människor över hela världen att demonstrera. Opinionen kräver en amerikansk reträtt från Irak och ett definitivt slut på ockupationen. Nu måste motståndet formeras - mot ett angrepp riktat mot Iran!

torsdag 1 februari 2007

>>>Kurdish delight<<<

Tack till Hessi