tisdag 8 juli 2008

Grön Ungdom vänder om FRA!

Efter att (s) och (mp) kommit med ett gemensamt utspel om en socialdemokratisk-miljöpartistisk FRA-lag, står Grön Ungdom för nästa sköna utspel. Partiernas utspel tas emot med glädje (!) av Ferm/Dalunde som de senaste veckorna slagit sig för bröstet gällande Grön ungdoms försvar av integritetsskydd och rätten till privatliv. I kommentarerna finns ingen kritik mot att Miljöpartiet nu slagit in på linjen att efter valet 2010 inte riva upp lagen utan istället utreda den ytterligare för att komma med ett nytt lagförslag. Det är nämligen det som regeringsbeställda utredningar brukar utmynna i.

Maria Ferm:
Jag är nöjd att socialdemokraterna går med på våra liberala krav på personlig integritet.
Jakop Dalunde:
-Vårt parti har gått från klarhet till klarhet i den här frågan. Jag är mycket stolt över att vara grön just nu.
Se vad snabbt man kan vända kappan efter vinden! Det är förskräckligt!

Läs också Ida GabrielssonUng Vänster-bloggen, Kalle Larsson och Hanna Löfqvist!
I medierna: AB, DN, Almedalsbloggen 1, Almedalsbloggen 2, Expressen

Dubbelspelet om FRA

Nu kommenterar Vänsterpartiet dubbelspelet om FRA. Socialdemokraterna och miljöpartiet tänker alltså inte riva upp och förkasta FRA-lagen utan de vill utreda en egen övervakningslag! Lars Ohly kommer med ett varningens finger,
- Man skall komma ihåg att den djupt kränkande FRA-lagen som mött stora protester från allmänheten en gång togs fram av en socialdemokratisk regering. Jag är orolig för att också miljöpartiet plötsligt kan tänka sig att äventyra den personliga integriteten.
Läs hela här!

Läs också Ida GabrielssonUng Vänster-bloggen, Kalle Larsson och Hanna Löfqvist!

I medierna: AB, DN, Almedalsbloggen 1, Almedalsbloggen 2, Expressen

(s) och (mp) i FRA-glidning

Idag har socialdemokraterna och miljöpartiet gjort ett gemensamt utspel om att FRAs framtid och det bådar inte gott inför framtiden. Ida Gabrielsson som befinner sig i Almedalen säger så här,

Tidigare idag meddelande Socialdemokraterna och Miljöpartiet att de vill tillsätta en utredning om en ny FRA-lag efter valet.

En uppenbar risk är att socialdemokraternas och miljöpartiets förslag om utredning kommer att leda till en ny lag, som innebär att integriteten fortfarande kommer att åsidosättas i terrorbekämpningens namn, säger Ung Vänsters ordförande Ida Gabrielsson.

– Vi kommer aldrig att acceptera att man offrar demokratiska fri- och rättigheter på det sätt som massavlyssning innebär. Att socialdemokraterna åter igen ansluter sig till en utveckling av ett kontroll- och övervakningssamhälle är väldigt synd. Det visar att vi behöver fortsätta kämpa emot den här utvecklingen, avslutar Ida.

Nej, nu framstår det som fullt naturligt att liberalerna går över till den gröna höstacken. Det är helt enkelt 'Same shit, different names!'.

Andra som bloggar om det här: Hanna Löfqvist och Kalle Larsson
I medierna: AB, DN, Almedalsbloggen 1, Almedalsbloggen 2, Expressen