onsdag 30 januari 2008

Heja privat vård!

Vem har sagt att vi inta ska privat sjukvård. Det är bara att titta på hur det går till inom Stockholms landsting för att en gång för alla konstatera att Fillipa Reinfeldt vårdslakt ger resultat. Dethar nu visat sig, föga förvånande dock, att privatläkare överdebitetar landstinget. Var tionde privatläkare misstänks för fusk som bedöms ha kostat landtinget 50 miljoner extra. Borgerlighetens valfrihet kostar tydligen. Men läkarna mår bra.

På tal fusk så kanske regeringen borde skapa en myndighet med uppdraget att komma åt privata företags bedrägerier som drabbar stat, kommun och landsting, alltså skattebetalarna. Det handlar förstås inte enbart om enstaka privatläkare som skinnar men också om så kallade friskolor och privata entrepenörer som köpt som utreade kommunala verksamheter, som hemtjänst, äldrevård, sophämtning och energiförsörjning. Det vore nåt det.

Andra som bloggat: Jinge

söndag 27 januari 2008

Briljant av Andersson om Kuba

CUFs ordförande har varit på Kuba. I en av sina första reseberättelser lyckas han effektivt dumförklara inte bara sig själv men också den svenska högerns enögdhet.

Nå väl, det är rekommenderad läsning. En bussresa kan säga mycket om ett land. Om människors bidrag till landet BNP, om kommunismen och förstås hur ett marknadsfundamentalistiskt drömsamhälle bör se ut. Några drömcitat,

- Det innebär att det jobb man blir erbjuden tar man (om alliansen blatterea på arbetsmarknaden?)

- Helt klart är att dessa människor inte tillförde detta lands BNP tillväxt särskilt mycket, men de är tillsagda att göra just detta av Han som bestämmer.

- Varje människas arbete värderas naturligtvis efter hur mycket hon bidrar till arbetsgivarens intäkter. (Andersson, en sann marxist)

- Det här är knappast något stringent inlägg (Nej Magnus Andersson, det är det inte)

Andra inlägg: Esbati, Alliansfritt Sverige

torsdag 24 januari 2008

Apartheid och raspolitik i GazaVia Esbati.

fredag 18 januari 2008

Sverige ska dras in i kriget

Dick Erixon, bombhögerns självklare vakthund går ut starkt och skäller ut de europeiska trupper närvarande i Afghanistan. Erixon skriver,

"Det är trist att Europa visar sådan ovilja att stå upp för demokrati och frihet i världen. Bara i en situation där alla världens länder är demokratier kan vi få ett slut på krig och elände. Att göra tvärtom - retirera, så som vänsteraktivister vill - är att ge de totalitära krafterna ökad prestige, samtidigt som vår egen demokrati och frihet i en förlängning då blir hotad."

Vems demokrati menar Erixon? Min? Din? Ja, vår demokrati är hotad men det är knappast talibaner och al Qaida som bär ansvaret utan den svenska regeringen med diverse övervakningslagar och begränsningar i yttrandefriheten.

Att påstå att NATO/ISAF står upp för demokrati och frihet är förstås logisk ur Erixons perspektiv. Det är nämligen samme man som har försvarat USA:s invasion och ockupation av Irak. Det var ungefär ett år sedan sist det begav sig, i samband med årsdagen av invasionen. Då fick han svar på tal.

Retoriken kring Sveriges roll ute i världen börjar skruvas upp. Hanna Löfqvist gör mig uppmärksam på Gunnar Hökmarks domedagsprofetia där moderaten pratar om konflikten mellan civilisation och barbari. Det har länge varit högerns mål att måla upp ockupationer där väst agerar ockupant som just konflikter/krig mellan den civiliserade världen och svartmuskiga skrikande män, även kallade barbarer. Kolonialtänkande heter det, vill jag minnas. Kontinenter har ödelagts i civilisationens namn. Fältherrar har kommit och gått men folkmorden i Afrika, Syd- och nordamerika, Sydostasien och nu Mellanöstern har inte fallit i glömska. Just därför växer motståndet mot dessa koloniala fälttåg.

Meanwhile in Sweden...

...fortgår den inhumana asylpolitiken. Regeringen har beslutat om hårdare krav för anhöriginvandring - Kristdemokraterna backade på sitt motstånd. Makten var helt enkelt viktigare än människovärdet. Försörjningskrav kommer att införas. Och mycket riktigt är detta en allvarlig inskränkning av flyktingarnas mänskliga rättigheter, som Kalle Larsson skriver i ett pressmeddelande. Danmark har aldrig varit närmare.

Jag nås också av nyheten att polisen har börjat samla in afghanska flyktingar och fört dessa till olika förvar runt om in landet. Det gäller förvaren Märsta, Kållered och Örkelljunga. Bedömningen är att det handlar om ca 1o stycken flyktingar som plötsligt men samordnat tagits i förvar.

Allt det här påminner mig om följande uttalande från MUFs ordförande. Wykmans farovitminister är migrationsminister Tobias Billström därför att han "är den som har vunnit störst respekt hos mig för sitt sätt att argumentera för ett öppet och tolerant och välkomnande Sverige, men som nu också äntligen ska våga börja ställa krav”.

Rubbat? Ja.

torsdag 17 januari 2008

Mer om Kulturrådet och Mana

Flera har skrivit bra saker när det gäller Kulturrådets signal om att dra in stödet till tidningen Mana. Senast är det Flamman som på ledarplats skriver,

"Att kraven på inskränkningar blivit möjlig utan reaktioner beror på förändringar på flera nivåer. Demokratin som begrepp har definierats om -tidigare ansågs demokratins uppgift vara att skydda åsiktsfriheten. Idag krävs att demokratin skall sortera bort icke rumsrena – ett ord varje demokrat borde rysa inför – åsikter. Därför kan det verka demokratiskt att kräva att någons yttrandefrihet inskränks. Det finns också praktiskt politiska skäl. Delar av vänstern har beredvilligt hjälpt till genom att kräva inskränkningar i yttrandefriheten för sina egna motståndare i extremhögern och bland kristna. Idag borde de inse att det var en farlig väg. Det är svårt att bara kräva yttrandefrihet för sina egna åsikter."

Läs allt på Flamman.se.

Hanna Löfqvist har följande inlägg som är bara så klockren,

"Oavsett vad man tycker om bilderna – som var hädiska, smaklösa och rentav dåliga – måste man försvara rätten att publicera dem".
Dilsa Demirbag-Sten i Expressen, 2 februari 2006 om Mohammed-karikatyrerna. Och till det får man väl tillägga: Det var då det.
Så här låter det nu."

Tidigare inlägg:
>>Kulturrådets censur
>>Byt ut Kulturrådets referensgrupp

Andra om samma ämne:
Hanna Löfqvist, Esbati, Svensson, Motbilder

onsdag 16 januari 2008

Byt ut Kulturrådets referensgrupp

Idag har Föreningen för Sveriges Kulturtidskrifter (FSK) kommit med hård kritik mot Kulturrådets beslut att dra in stödet till Mana. Pressmeddelandet hittas här (läs även här). Bland annat skriver FSK,

"Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter (FSK) är oroad över att politisk hållning tycks ha blivit en del av kvalitetsvärderingen avkulturtidskrifter. Kulturrådets granskning av tidskriften Mana visaratt den på grund av politiska åsikter kan bli fråntagen sittproduktionsstöd.
[...]
– Om en tidskrifts politiska åsikter blir skäl till att inte ge stödär vi ute på farligt vatten. Idag är det Mana som inte passar,imorgon kan det vara någon annan, säger föreningens ordförande Siri
Reuterstrand som själv arbetar med två tidskrifter som får produktionsstöd.
[...]
Kulturrådets styrelse verkar i motsats till referensgruppens ordförande Arne Ruth, som noggrant undersökt den aktuellatidskriften, inte ha förstått »stödets övergripande kulturpolitiskafunktion och kvalitetsmässiga aspekter."

Just att referensgruppens ordförande haft en annan uppfattning än Demirbag-Sten är ingen oviktig detalj. Som Sydsvenskan skriver har i alla fall orföranden haft referensgruppens uppdrag i åtanke när han i mötesprotokollet skrivit att "gruppen inte ska fungera som censurinstans". De övriga i gruppen tycks också varit överens om detta. Ändå har Demirbag-Stens åsikt fått genomslag. Ett märkligt förfarande där inslagen av politisk styrning är uppenbara.

Det är dags att byta ut referensgruppen för att få tillstånd ett råd fritt från censurtendenser.

Läs mer hos Esbati.

tisdag 15 januari 2008

Kulturrådets censur

Idag har jag skrivit om EU samt regeringens totala ignorans gentemot nazistiskt våld mot invandrare och politiska motståndare. Läs texterna på Ung Vänsters blogg. Läs också Elisabeths inlägg från konsensuspolitikens farsartade möte i regi av Folk och Försvar (som i sig fyller en funktion)

Till sist måste jag bara kommentera en nyhet publicerad av Sydsvenskan som flera har skrivt om. Det gäller Kulturrådets beslut at dra in stödet till tidskriften Mana. Beslutet är talande för den tid vi lever i. I flera år har den svenska högern drivit en hård offensiv för ett flerdimensionellt systemskifte. Sverige ska förändras från grunden och på ett bestående sätt. Det är på många sätt en borgerlg reaktion som nu slår på många olika samhälliga institutioner som byggts upp för att garantera demokratin och mångfalden av åsikter. Angreppen slår förstås också mot massa andra sker som tex en generell välfärdsmodell, en på många sätt unik arbetsmarknadsmodell som garanterat starka fackföreningar med hög anslutningsgrad osv.

Nu är allt detta under attack. Yttrandefriheten står på tur. Övervaknigslagar, buggning och signalspaning, Forum för Levande Historia, Globaliseringsrådet och en åsiktcensur som syftar till att neutralisera politiska meningsmotståndare.

Den ovannämnde vapenarsenalen ska också bäras av soldaterna. Demirbag-Sten har en framträdande roll. I den hetska debatten om invandringen som har pågått har hon intagit en högst tvivelaktig roll. En försvarare av en i grunden rasistisk politik och agenda som hade varit oacceptabel för tio år sedan. Hon har gått i försvarsställning när det gäller israels ockupation av Palestina och likställt ett legitimt motstånd med muslimsk fundamentalism och till sist har hon skadat jämställdhetsdebatten genom att medvetet rikta fokus från mäns våld mot kvinnor, som ett generellt problem kopplad till en könsmaktstruktur oavhängig etniska eller geografiska gränser, till ett etniskt problem för att göra upp med hennes egen bakgrund.

Beslutet att stoppa stödet till tidskriften Mana är obehagligt. Vilken tidskrift står näst på tur?
Den feministiska tidskriften BANG?

Läs Manas upprop.

Andra om ämnet: Esbati, Feministiskt Vänstertjej, Svensson, Röda raketer

torsdag 10 januari 2008

Reserverad för överklassen!

Idag skriver DN att de statliga museerna har tappat 1,5 miljoner besökare under 2007. Har det svenska folket övergivit den offentliga kulturen i förmån för Binglotto, På Spåret och Idol? Nej, förstås inte.

Den borgeliga regeringen har omvandlat kulturen till en överklassangelägenhet. Slopandet av den fria entrén till statliga museer har fått den förväntade effekten. Folk har helt enkelt inte råd att ta del av kulturen. Staffan Thorman, Naturhistoriska museet, sätter saker i perspektiv när han tillskriver den 56 %-iga minskning av besökare bortagande av den fria entrén.

Och kulturministern kommer med en galen argumentation som helt enkelt inte håller. Vårt gemensamma kulturarv ska bevaras genom att färre tillåts ta del av det. Det är helt enkelt "viktigare att säkra omhändertagandet av värdefulla föremål än att låta vuxna betrakta dessa gratis" säger hon. Va?

Nämen då så. Packet ska hållas borta medan överklassen, de som har råd att betala för kulturen, njuter av champagne och snittar och får på gå på marmorgolven. Högerns människosyn lyser återigen igenom när fler genomförda försämringar ska ursäktas och bortförklaras. Det gemensamma kulturarvet som ministern syftar på ägs gemensamt. Det ska därmed också vara tillgängligt för alla - det ska var kostnadsfritt!

onsdag 2 januari 2008

En bild säger mer än tusen ord

Foto: Åsa B

tisdag 1 januari 2008

Ett nytt år

Ett nytt år har gjort intåg. Det återstår att se vad 2008 innebär för bloggen som praktiskt taget legat nere ett tag. Även om jag är en motståndare till nyårslöften har jag i alla fall förhoppningar om att skriva mer på bloggen, öven om inläggen blir av det kortare slaget.

Idag tipsar jag om ett inlägg som jag har skrivit på Ung Vänster-bloggen. Det handlar om FRA-förslaget och den europeiska utvecklingen. Läs den!

Sedan är det nog på sin tid att packa ryggsäcken. Imorgon drar jag till Motala på Ung Vänsters återkommande årliga event - Veckokursen. Åter lördag kväll!