tisdag 24 april 2007

Bergman om "Startlagen"

Gunnar Bergman, ordförande för Vänsterpartiet Norbotten, skriver bra om regeringens proposition (läs hela här) som syftar till att upphäva stopplagen.
Att den borgerliga regeringen har för avsikt att sälja ut våra gemensamma egendomar därom råder inget tvivel. Statliga företag som årligen genererar miljarder till statskassan kommer man nu att sälja ut och därmed försätta oss i ett ekonomiskt läge som på sikt äventyrar vår gemensamma välfärd.

Med argument om mångfald kommer man den 1 juli att genomdriva en lagändring som i praktiken innebär att man vill släppa fram multinationella vårdbolag som inte driver sjukvård av omsorg om patienterna utan av omsorg om aktieägarnas plånböcker. Och det är våra skattepengar som ska fylla dessa redan välfyllda plånböcker.

I USA har man en stor andel privata vinstgivande sjukhus. USA:s sjukvård är mer än dubbelt så dyr som den svenska samtidigt som kvaliten generellt sett inte är bättre. Om man studerar indikatorer på folkhälsan som livslängd och barnadödlighet ser man tvärtom att Sverige ligger före.


Läs hela artikel i NSD!
Skriv också under Gemensam välfärds upprop mot regeringens politik!

Israel är Mellanösterns enda demokrati

Detta påstår i Sveriges politiska höger. Inte minst inom de borgerliga partier som nu styr svenska utrikespolitik finns företrädare som okritiskt och oreserverat ställt sig på ockupationsmaktens sida.

Palestine News Network (PNN) rapporterar om hur israeliska soldater arresterar kvinnliga familjemedlemmar till fängslade palestinska motståndsmän för att få till erkännanden. En mamma berättar,
“Intelligence officers told me that that I would be kept in prison and so would the men in my family. But I answered with confidence and pride. I said, 'Jail is not only inhabited by men and I do not fear for my children.”
[...]
Umm Said said that the threat was for the future as well. “They said that I would not be able to visit my children in the prisons and if I did I would be watched and monitored, subjected to other things.”

Samtidigt fortsätter dödandet runt om i de ockuperade områdena.

måndag 23 april 2007

Vi tar debatten!

Mitt förra inlägg handlade om diskussionen om huruvida man ska ta debatten med det rasistiska och högerextrema partiet sverigedemokraterna. Jag avslutade med följande,
Det som är sorgligast är ändå det faktum att "debattörer" och "journalister" försöker övertyga människor om att antrasistisk kamp förs i direktsända debattprogram och inte där vi människor träffas och interagerar - nämligen på jobbet, i skolan, i kassakön eller på bussen.
I helgen var jag i Stockholm för möte med förbundsstyrelsen. Vi antog följande utmärkta uttalande med anledning av debatten mellan socialdemokraterna och rasisterna,
Rasismen vinner mark när klyftorna i samhället ökar och den gemensamma välfärden monteras ner. Därför är politik för solidaritet och rättvisa direkt antirasistisk. Vi som tar hotet från (sd) på allvar måste inse vikten av att inte ge den ökad legitimitet genom att erbjuda dem fler arenor för att propagera för sin inhumana, rasistiska politik.

Sverigedemokraternas rasistiska propaganda bygger på åsikter som väldigt många människor känner både avsky och oro inför. Trots det har de den senaste tiden fått opropertionerligt mycket uppmärksamhet och medialt utrymme. Vi måste samla alla som är förbannade och oroade över rasismen i samhället och på sätt krympa rasisternas spelutrymme. Detta gör vi bäst genom att synas och höras i vanligt folks vardag, på gator och torg och inte genom att legitimera den i tv-soffor.
Läs hela uttalandet här!

På tal om orättvisor som skapar förutsättningar för rasistiska partiers frammarsch, antog vi även ett uttalande om den borgerliga regeringens beslut att åldersdiskriminera ungdomar genom att kraftigt försämra deras rätt till a-kassa,
Alla dessa försämringar har ett tydligt mål: att bakbinda fackföreningsrörelsen och att försätta människor i en desperat situation som tvingar dem att ta jobb med dåliga arbetsvillkor och oskäliga löner. Vem skulle inte gå med på att jobba svart eller ta ett underbetalt jobb om alternativet är att leva på en a-kassa på 65 %?

I slutändan drabbar regeringens politik alla löntagare eftersom det pressar ner löner och skapar en låglönemarknad. A-kassans funktion är att hålla uppe lönerna så att folk har råd att slippa ta skitjobben. Det här är något som gynnar alla arbetstagare och tvingar arbetsgivare att höja lönerna. Högern har därför alltid hatat höga a-kassenivåer. Därför genomför man ett systemskifte på den svenska arbetsmarknaden där arbetsgivarna får billig arbetskraft på bekostnad av våra löner och rättigheter.

Läs hela uttalandet här!

torsdag 19 april 2007

Socialdemokraternas fatala misstag

Så kom då förnyelsen. Socialdemokraternas nya ordförande, Mona Sahlin, tog sats och hoppas ned i avgrunden. Hon höll hel det socialdemokratiska partiet i handen när hon mötte mörkret.

Debatten (läs också här och här)mellan Sahlin och sverigedemokraternas Åkesson i programmet "Kvällsöppet" är socialdemokratins största misstag sedan de förespråkade ett EU-inträde. Jag tror med största allvar att socialdemokraterna och den svenska arbetarrörelsen kommer att vara de största förlorarna av den utveckling som nu kommer att följa. När borgerliga företrädare "tar debatten" med rasister handlar det ofta om en inlärningsprocess. Kort efter debatten dyker sverigedemokraternas rasistiska, fascistiska politik på folkpartiets, moderaterna eller kristdemokraternas hemsida i form av ett populistiskt utspel. Liksom i övriga Europa lever de etablerade borgerliga partierna och högerextremister i en svart symbios. Konkreta exempel återfinns i Danmark, Belgien och i Frankrike. I Frankrike har den den "konservative" Sarkozy vunnit Le Pens röster genom att ta över stora delar av Front Nationals rasistiska retorik och politik.

När det gäller socialdemokratin är läget totalt annorlunda. För det första är det sorgligt att se Sahlin med fötterna fastgjutna på egen planhalva. Satsa på defensiven tycks strategerna ha rekommenderat men det kommer att visa sig vara ett stort misstag för ett parti som ständigt får stå till svars - oavsett om det sitter i regeringsställning eller i opposition. Efter ikväll är det också tydligt att socialdemokratin, eller i alla fall Sahlin, inte förmår att vara systemkritisk. Sahlin yttrade inte ett enda ord av kritik riktad mot den borgerliga regeringen. Hon försökte inte ens nå de människor som i all hopplöshet och maktlöshet ser sin enda chans att hörsammans i att rösta på ett fascistiskt parti. Lars Ohly var dock rak på sak och tog upp grogrunden för den utvecklingen vi nu bevittnar. Orättvisor och klyftorna ökar. I missnöjet och maktlösheten finner vi rekryterinsgsbasen för sverigedemokraterna.

Jag tycker illa om att sia in i framtiden. Dock har jag en obehaglig känsla. En klump som brinner av ilska över Sahlins och socialdemokraternas fatala misstag. Inte ens ett uppslagsverk specialiserad på svensk asyl-, flykting- och integrationspolitik kan vinna en debatt mot en populist. I bästa fall kan man låta som Sahlin, vars tilltal präglas så grovt av känslan av att hon pratar med ett barn eller kanske ett husdjur.

Och äntligen kommer Svenskt Näringslivs rapport "Bortom etnicitet" till användning. Rapporten som innehåller en hel del sifferdribblingar och som saknar all form av intellektuell hederlighet citerades frlitigt av sverigedemokraten Åkesson. För en demontering/demolering av rapporten, se Esbati.

Det som är sorgligast är ändå det faktum att "debattörer" och "journalister" försöker övertyga människor om att antrasistisk kamp förs i direktsända debattprogram och inte där vi människor träffas och interagerar - nämligen på jobbet, i skolan, i kassakön eller på bussen.

Idag är den definitiva starten för en ännu obehagligare debattklimat. En farlig framtid för Sverige.

onsdag 18 april 2007

Slutet gott, allting gott

Det är andemeningen i ett pressmeddelande som pubkiceras av Finansdepartement. Rubriken lyder "Ökat överskott i såväl statsbudget som i resultaträkning i årsredovisning för staten 2006". Inte helt oväntat framgår det att "statens finanser är goda" eller vad sägs om följande inledning,
Överskottet i de offentliga finanserna ökade, utgiftstaket klarades med bred marginal och statsskulden fortsatte att minska.
Vidare framgår att
- Överskottet i de offentliga finanserna ökade från 2,9 procent av bruttonationalprodukten (BNP) 2005 till 3,1 procent 2006, vilket överstiger målet för 2006 med 2,6 procentenheter.

- Utgiftstaket för 2006 (907 miljarder kronor) klarades med en marginal på 11,8 miljarder kronor.

- Resultaträkningen uppvisade 2006 ett överskott på 104 miljarder kronor. Jämfört med 2005 har resultatet förbättrats med 67 miljarder kronor.
Årsredovisningen som avser 2006 visar flera saker. För det första: Den som påstår att samhället, eller finanserna, inte klarar av ett välfärdssystem som är tillgänglig för alla, skattefinansierad samt rymmer en stor del av den arbetsföra befolkningen i form av anställda, har antingen fler eller har en ideologisk motivering baserad på nyliberala marknadslösningar.

För det andra: Det framgår av årsredovisningen att sysselsättningen ökat i i jämförelse med 2005 och att "[s]katter på arbete ökade med 31,5 miljarder kronor jämfört med 2005".

För det tredje: Årsredovisningen visar på att statliga bolag och företag eller andelen i sådana har gynnat statens finanser med 48 miljarder kronor. Det är bl.a. TeliaSonera AB, Civitas Holding AB och Sveaskog AB som står för det största ökningarna.

Låt oss då se vad den borgerliga regeringen ämnar göra under sitt fyraåriga mandatperiod:

1. Kraftiga skattesänkningar som på ett effektivt sätt omfördelar från fattig till rik. Skattepengar skänks bort i form av slopad fastighetsskatt, förmögenhetsskatt samt skatteavdrag för hushållsnäratjänster. Offentliga satsningar knycklas ihop och kastas bort medan överklassen får skor och badkar putsade.

2. Utförsäljning av statliga bolag står högt på näringsminstern, överstebäverinnan Olofssons, önskelista. Ännu en omfördelning och omvandling från gemensamt ägande till privat sådant, utan någon som helst demokratisk beslutanderätt eller kontroll.

Jag gör inte anspråk på några titlar i nationalekonomi, jag har inte ens läst företagsekonomi på gymnasiet, men det krävs ingen Fuglesang för att inse att högerpolitiken som nu genoförs i ultrarapid kommer att ruinera de "offentliga finanserna". Jag ser framför mig en Mona Sahlin som med ett halvt leende presenterar sitt sparpaket två veckor efter valet 2010. Och så var en borgerlig ekonomisk politik återcementerad för ännu några år.

Budgeten ska ju vara i balans, eller?

tisdag 17 april 2007

Inhuman asylpolitik fortgår


I slutet av förra månaden släppte Migrationsverket följande pressmeddelande,
Cirka 1400 irakier som tidigare fått avslag på sin asylansökan och som beviljades tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt tillfälliga lagen, kan komma att utvisas.
Med andra ord...medan 50 000 flyktingar flyr Irak varje månad väljer det svenska migrationsverket att skicka tillbaka asylsökanden.
Med andra ord...samtidigt som Röda korset rapporterar om en verklighet som tvingar DN till att skriva följande referat,
Liken kantar gatorna, läkarna flyr och de söndersprängda överlevarna behöver allt fler proteser. Det mänskliga lidandet i Irak är enormt och blir stadigt värre.

...väljer det svenska Migrationsverket att utvisa irakiska asylsökanden till krigets fasor. Röda korset beräknar att fler än 100 000 familjer tvingats på flykt sedan februari förra året.

Jag kommer att tänka på några meningar jag yttrade under en stödmanifestation för någon månad sedan,
I Irak dödar svenska vapen ett folk som fått se sitt land ockuperat och jämnat med marken. I Afghanistan deltar svenska soldater i den amerikanska ockupationen. Ingen, inte ens de s.k. liberaler som förnekar ockupationen, kan längre hävda att Sverige inte är ett krigförande land, inte när svenska soldater är intimt delaktiga i det brutala våld som drabbar den afghanska civilbefolkningen.

Men inget detta är isolerade händelser. Det finns nämligen en gemensam nämnare för Tobias Billströms migrationsverk och Carl Bildts utrikespolitiska lobbyarbete i USA: s tjänst. De är inte bara ministrar och moderater - De har också insett motsägelsen i det faktum att svenska soldater deltar i dödandet av samma människor som söker asyl i Sverige. Utifrån Billströms och Bildts perspektiv är det alldeles logiskt att oskyldiga i Afghanistan och Irak fängslas, torteras och dödas med motiveringen att de är misstänkta terrorister, och att deras landsmän som sökt tillflykt till Sverige utvisas med samma vidriga motivering för att tillmötesgå samma inhumana, rättsvidriga öde.
Regeringens asylpolitik är en skamfläck för det här landet.

Uppdatering 1
Kalle Larsson skriver också om situationen för de irakiska flyktingarna

Uppdatering 2
Protester planeras i Göteborg
NEJ TILL UTVISNINGAR TILL IRAK!
Tid: torsdag 19 april kl. 15- 17
Plats: Migrationsverket, Kållered, Göteborg

söndag 15 april 2007

Flamman om JO-anmälan mot SÄPO

"Måste prenumera på"-tidningen Flamman rapporterar om Ung Vänsters anmälan mot SÄPO och Göteborgs Stad.

– Kärnan är att man utan direkta misstankar övervakar hyresgäster. Det i sig är ett övergrepp mot den rättssäkerhet det ofta talas om och påminner mer om hur det var i Sovjet.

Läs här ...

...och Esbati skriver om senaste rättsövergreppen från SÄPO. Säkerhetspolisens arbetsmetoder sätter på ett bra (och tragiskt sätt) Sveriges internationella roll i ett sammanhang. Hittills har Sverige utvisat människor till tortyr i diktaturer allierade med USA, flyktigar utvisas utan att veta orsaken (pga hemligstämpling från SÄPO) och Sverige deltar i krigets Afghanistan som nu börjar få konsekvenser. Jag ska strax dra iväg till Göteborgs Fredsfestival och diskutera det faktum att NATO-fartyg lägger till i Göteborgs hamn i början av maj.

De svenska regeringarna har fört landet närmare USA och NATO. Idag är Sverige lika medskyldig till tortyr och mord som USA. Utvecklngen måste stoppas - snarast!

Viktigt initiativ: Nätverket Nej Till Ombildning


Jag surfade in på America Vera Zavalas blogg och ser till att hon och andra har bildat ett nätverk för att stoppa den borgerliga regimens utförsäljnigen av Stockholms allmännnytta. Hemsidan till "Nätverket Nej Till Ombildning" hittar du här.

I dessa tider när borgerliga mörkermän och debattörer trummar in att det gemensamma ägandet är ofräscht, gammaldags eller rent av likställt med statssocialism är det nyttigt att påminna sig om grundbulten i allmännyttan och det gemensamma ägandet av bostadsbeståndet,

Allmännyttans idé är ”allmänhetens nytta” och innebär rätten till bostad för alla. Allmännyttan har vi alla bidragit till att skapa och den uppstod under flera decenniers utveckling för att svara mot samhällets behov av bostäder. Allmännyttan tillhör dessutom alla medborgare i vårt samhälle och ägs gemensamt av oss alla.

Det är ett faktum att alla inte har råd eller vill äga sin bostad i form av bostadsrätt. Allmännyttan erbjuder ett alternativ till boende utan behovet att äga.

För att koppla till människors konkreta vardag tipsar jag om denna sida och artikelmaterialet där. Läs!

torsdag 12 april 2007

Tips: Göteborgs Fredsfestival 2007Ett måste under kommande helg är Göteborgs Fredsfestival 2007 som arrangeras under temat "Vem är Terrorist?". Många intressanta diskussioner är inplanerade och det visas en hel del bra film.

Själv sitter jag med i en panel under söndagen. Kring ämnet "Stoppa militariseringen av svensk utrikespolitik!" ska det diskuteras och främst ska vi mobilisera det motstånd som inväntar NATO:s krigsfartyg när de anländer till Göteborgs hamn i början av maj.

Tid: Söndagen den 15 april, kl 14.30-15.45
Plats: Hagabion, Salong 1

Här finner du programmet!

måndag 9 april 2007

Uppföljning: Om JO-anmälan i SR Göteborg

Jag dyker upp i SR Göteborg och kommenterar Ung Vänsters JO-anmälan av Säpo och Göteborgs Stad. Lyssna här (ca 22 sekunder in i sändningen från 4 april).

lördag 7 april 2007

Word!

Läser detta i GPs Attityd-avdelning. Skribenten är arg och heter Ninos Chamoun. Här är ett kort uttdrag:
Visst, första gången jag läste Gringo så var det kul, men ju längre tiden gick så insåg jag att det stod samma sak varje gång. Blattar hit och blattar dit. Det skrivs om hur invandrare är och hur invandrare har det. Vad vet ni? I Gringo beskrivs invandrare som om alla är likadana. Vad vet en överklassunge som Carlos Rojas om livet i förorten? Bara för att ni inte fick vara med de stora pojkarna och leka behöver ni inte skriva ner er falska drömbild av hur livet i förorten är.

I like! För Guds skull läs hela här!

fredag 6 april 2007

SÄPO-härvan sväller

Sedan Faktums avslöjande (här) om ett omfattande samarbete mellan säkerhetspolisen och kommunala bostadsbolag har fler detaljer kommit upp till ytan. Hjällbobostaden har fört register (läs även här) med uppgifter om hyresgästerna etniska härkomst och privatliv. Säpo har också sökt upp frivilligorganisationer för att öka sitt kontaktnät i Göteborgs förorter.

Det visar sig att den anmälan (se här och här)som Ung Vänster har lämnat till JO rörande en granskning av säkerhetspolisen och Göteborgs Stad, ägare av bostadsbolagen, har garit befogad och nödvändig. Metro hade en liten notis om detta igår.

Nu återstår att den styrande majoriteten i Göteborg reagerar. Jag har bland annat pratat med kamraterna i moderpartiet. Göteborgs Stad måste ställa ansvariga tjänstemän till svars.

torsdag 5 april 2007

Kuslig nostalgitripp

Jag hade en tvåårig flört med Chalmers tekniska högskola innan jag slog in på humanbiologin. Nedanstående förmedlar den känsla som infann sig många sena kvällar under skrivbordslampan! Brrrr...jag ryser vid blotta tanken på variabelanalys!


Bild från Lassbo

onsdag 4 april 2007

om SÄPO i SR Göteborg

SR Göteborg gör en uppföljning av vår JO-anmälan mot SÄPO och Göteborgs Stad. Som vanligt är mitt namn felstavat (jag måste vara svårintegrerad) men du kan läsa det hela här!

T[h]aher Pelaseyed från Ung Vänster tycker att arbetsmetoderna mellan bostadsbolagen och säpo är minst sagt felaktiga.

-De kränker den personliga integriteten, säger han.

Terroristkopplingar

På tal om kopplingar till terrorism, rapporterar SvD under rubriken Interpol jagar israeler,
Det internationella polisorganet Interpol efterlyser tre israeler, misstänkta för att utbilda privat högermilis i Colombia, uppger en anställd vid landets säkerhetspolis DAS.

De halvmilitära högergrupperna misstänks för massakrer på vänsterfolk. Israelerna anklagas för att ha utbildat dem i terrortaktik och -teknik och sammansvärjningar, säger en källa vid DAS.

Elever till en av israelerna ska ha legat bakom morden på fyra presidentkandidater 1990 liksom morden på 3 000 medlemmar i ett vänsterparti.

Nu finns det också ytterligare en koppling, nämligen Liberala ungdomsförbundet som tycker att Israel är Mellanösterns enda demokrati...
Endast en stat i regionen - Israel - är i dag att betrakta som en demokratisk stat med fungerande institutioner, oberoende rättsväsende, fria val och fria medier.
(Fredrik Malm, DN Debatt 20060505)
...och samtidigt försvarar den colombianska regeringen.

Ytterligare kopplingar är Israels omfattande samarbete med apartheidregimen i Sydafrika.

måndag 2 april 2007

Säkerhetspolisen och Göteborgs Stad JO-anmälda

Idag har Ung Vänster JO-anmält Säkerhetspolisen och Göteborgs Stad pga deras kritiserade arbetsmetoder där hyresgäster övervakats.

Läs mer här!