fredag 14 september 2012

Högern sneglar avundsjukt på Schibbye och Persson

Idag landar de två svenska journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson på svensk mark. 14 månaders fängelsevistelse i Etiopien är över. Med anledning av detta har jag skrivit en artikel på debattsajten Newsmill.
"Vi kan idag bara fantisera om vad Schibbye/Persson hade grävt fram om de hade fullföljt sitt arbete. Hade deras material skadat Bildt? Kanske. Hade deras arbete stärkt misstankarna om folkrättsbrott sanktionerat av Lundin Oil? Med stor sannolikhet ja. Enbart det faktum att svaret på frågorna inte är entydigt nej, förpliktigar oss till att följa upp Martin Schibbyes och Johan Perssons journalistiska uppdrag - oavsett om de är marxister eller bara tillhörande den krympande skara journalister som trots personliga uppoffringar vågar ge sig på makten."

Läs hela artikeln här.

GP:s kulturchef, Gabriel Byström, som följt processen på nära håll skriver också bra.