Reportage


2010.02.18

I början av februari 2010, efter Ashura-revolten och strax innan 31-årsdagen av den iranska revolutionen, hade jag möjligheten att intervjua Mohsen Kadivar, en av frontfigurerna inom den reformvänliga grenen av det iranska prästerskapet. 


En komprimerad version av intervjun publicerades i tidningen Flamman. Läs mer här


Nedan hittar du intervjun i sin helhet.

2010.03.23

Alliansregeringens sista mandatår har präglats av svidande kritik mot den så kallade Arbetslinjen. En del av Arbetslinjen har varit strängare regler för sjukskrivna. Tusental riskerar att utförsäkras och därmed hamna utanför trygghetssystemen. Reportaget 'Kampen mot det sjuka Sverige' handlar om en politik som är blind för det mänskliga lidandet. Reportaget har publicerats i Ung Vänsters tidning Rak Vänster.