onsdag 14 februari 2007

Oroväckande utrikespolitisk deklaration

Idag presenterade Carl Bildt den borgerliga regeringens utrikespolitiska deklaration. Deklarationen är ett hopkok av borgerliag floskler men rymmer också oroväckande delar som innebär en svensk utrikespolitik som präglas av ännu mer militarisering.

Det finns en hel del att vara ytterst vaksam påi deklarationen. Lars Ohly sade i en intervju gällande EU att Vänsterpartiet är berett att driva uträdeskravet om domen i Vaxholmskonflikten blir i strid mot svensk arbetsmarknadsmodell och fackföreningsrörelse. Bildt har i sin tur klargjort den moderatledda regeringens ambitioner när han sade att "Regeringen välkomnar det tyska ordförandeskapets ambitioner att återuppta diskussionen om ett nytt fördrag".

Jag skrev om EU och Sverige i mitt senaste inlägg:
Lagstiftningen på den europeiska överstatliga nivån har i en naturlig följd fullföljts av likartade lagtexter inom de enskilda medlemsländerna, däribland också Sverige.
EU-medlemskapet är central i diskussionen om den omsvängning som skett i svensk ekonomisk och utrikespolitik. Utrikesdeklarationen innehåller många vaga dock viktiga skrivningar som pekar på att "harmoniseringen" kommer att fortsätta dock med ännu högre hastighet som omöjliggör varje möjlighet till en demokratisk process där folket får tycka till.

Utrikesdeklarationen säger,
Också brottslighet och terrorism globaliseras och ställer krav på internationell samverkan. Dagens terrorism utgör ett allvarligt hot också mot Sverige och svenska intressen. Att möta detta urskillningslösa våld kräver internationell samverkan. Ett viktigt steg mot fördjupat internationellt samarbete togs förra året då FN:s medlemsstater enades om en global strategi mot terrorism. Den måste nu omsättas i handling.
[...]
Utvecklingen ställer på nytt stora krav på fredsfrämjande operationer och statsbyggande insatser i olika delar av världen. Regeringen förstärker våra möjligheter att bidra till sådana operationer i Förenta nationernas, den Europeiska unionens eller Natos ram. Med andra ord är den svenska neutralitets- och alliansfrihetspolitiken begraven för gott. Sverige ska närma sig NATO ännu mer. Redan idag är svenska försvaret Natoifierat när det gäller all teknisk utrustning. Nato har genomfört flertal övningar i Sverige och Sverige deltar regelbundet i militäralliansens övningar. Den svenska närvaron i Afghanistan är också under Natobefäl.

I somras släppte Ung Vänster en rapport om den svenska utrikespolitiken ("Dags för en värdig urtrikespolitik"). Där framgår stora förändringar inom praxis för svensk vapenexport som också nyligen uppmärksammats. Det gäller såväl trupperna i Afghanistan, som militärt samarbete med Israel och svensk vapenexport (kommer att länka till den under dagen eller ikväll).

Det är dags att konstatera att den svenska utrikespolitiken är unken och feg, samt att det behövs grundläggande förändringar av den. Vänstern måste lyfta kraven om restriktiv vapenexport och avslutat militärt samarbete med Israel - krav som är fastförankrade hos det svenska folket. Oppositionsarbetet omfattar även den svenska utrikespolitiken.

---uppdatering---
Hans Linde, vänsterpartiets utrikespolitiske talesman, lyfter upp reella alternativ till den borgerliga utrikespolitiken (läs här och här).

1 kommentar:

Anonym sa...

Länge leve Makan Afshinnejad, Irans modigaste kille i Sverige. Jag stöder fullständigt hans kamp för regimskite i Iran. DÖD ÅT DEN ISLAMISKA REPUBLIKEN.