tisdag 12 mars 2013

Tal med anledning av #REVA

I lördags höll jag ett kort tal på en manifestation i Göteborg. Vi var ca 200 som samlades för att ta ställing mot #REVA och för en human asyl- och flyktingpolitik. Här är mitt tal:


Vänner,
Igår fick vi rapporter om att Gränspolisen i Stockholm avbryter REVA-kontrollerna i Stockholms tunnelbana. Det är en viktig delseger i kampen för en human asylpolitik. Stor tack till alla er som har kämpat! 
Många av oss går omkring med känslan att det landet vi lever vi, Sverige, är ett rättvist och solidariskt land. Det som många av oss inte vet är att Sverige har fällts åtskilliga gånger för brott mot Europakonventionen. Under 2012 hotades Sverige av att fällas för brott som handlade om avvisningar till länder som Grekland och Italien enligt Dublinförordningen och för regelrätta utvisningar till länder som Iran och Ukraina. 
Vi har varit många som vecka efter vecka, månad efter månad och år efter år tagit bussen ut till Migrationsverkets förvar i Kållered för att förhindra utvisningar av asylsökanden till länder där de riskerar att utsättas för fysisk och psykisk våld, tortyr och avrättning.

Vi har varit många som stått upp för en human asyl- och flyktingpolitik - detta i en tid när Sveriges regering i strid mot internationella konventioner byggt upp ett system där människor är siffror, volymer och flöden istället för just människor, av kött och blod, med barn, med en livspartner och andra anhöriga.

Och vi kommer inte att luta oss tillbaka nu. Vår kamp fortsätter fram till dess att Sverige och Sveriges regering tillämpar en human asyl-och flyktingpolitik där mänskliga rättigheter respekteras och värnas. Inte minst visar vi detta idag när tusentals människor samlas runt om i Sverige för att visa avsky mot REVA. 
Föreställ dig att du sitter på en parkbänk och läser en tidning. Plötsligt kommer två poliser fram och frågar dig om du har begått ett brott. De begär dig legitimera dig. Det är precis vad REVA handlar om. Människor med utländsk utseende har stoppats, tagits åt sidan och krävts på legitimation och pass. Dessa människors utseende, hår- och hudfärg har varit den enda gemensamma nämnaren. Utvalet av polisens offer sker slumpmässigt och 9 utav 10 personer som kontrollerats har varit svenska medborgare. Detta arbetssätt som väckt så mycket protester är i själva verket ett brott mot Sveriges grundlag då arbetssättet diskriminerar utifrån etnisk härkomst. Det arbetssätt som regeringen nu infört i Stockholm, Göteborg och Malmö är en skamfläck för Sverige.

Så vad gör REVA med vårt samhälle? Vem vågar lita på Polisen när man vet att samma myndighet har hundratals avvisningar på sitt samvete? Avvisningar som kanske resulterat i att den asylsökande utsatts för kränkande behandling, långa fängelsestraff eller tortyr. Kommer någon av oss att någonsin kunna lita på den myndighet som ska garantera vår trygghet? Och hur påverkas de papperslösas svåra situation och dåliga livsvillkor av REVA? Det är troligt att allt färre papperslösa vågar uppsöka läkarvård eller att skicka sina barn till skolan. 
Vänner,
Vi har alla ett ansvar att återupprätta vårt lands anseende. Att kontrollera människor id-handlingar utan misstanke om brott strider mot Europakonventionens artikel 8 som som slår vakt om den enskildes rätt till skydd för privatliv. Och en person som har utsatts för polisens rasprofilering kan driva sitt fall hela vägen till Europadomstolen – och Sverige skulle sannolikt fällas. 
Så vad ska vi ta oss till?
Igår meddelades det att Gränspolisen i Stockholm avbryter REVA-kontrollerna i Stockholms tunnelbana. Det är en första seger. Nu måste vi trycka på för att Gränspolisens kontroller också avbryts i Göteborg och Malmö. Under tiden måste vi underlätta vardagen för de som lever utan papper i Göteborg. Ett sätt är att engagera sig ett av många nätverk som ger stöd till asylsökande. I det här läget gäller det också att visa praktisk solidaritet. Om vi ser att polisen har stoppat någon utan misstanke så måste vi kliva in. Det är vårt solidariska ansvar att stoppa den rasprofilering som pågår. 
Sist men inte minst. REVA och den inhumana asylpolitiken sker inte i ett vakuum. REVA är resultatet av en medveten politik. Vi har ett ansvar att varje dag och överallt sätta press på M, FP, KD, C och tyvärr också MP som är partierna bakom denna förda politik. Tillsammans fortsätter vi kampen mot det rättsvidriga REVA-projektet och för en human asyl- och flykting politik.