onsdag 17 januari 2007

Allt närmare ett anfall mot Iran

Michel Chossudovsky vid The Centre for Research on Globalisation (CRG), publicerar idag en road map över USA:s avancerade planer på en eller flera riktade attacker mot Iran. Sam Gardiner, en pensionerad överste vid det amerikanska flygvapnet ger en detaljerad beskrivning av de taktiska trupp- och resursrörelserna innan ett angrepp. Bland annat konstaterar Gardiner att mobiliseringen kan vara fullbordad så snart som i slutet av februari. Detta bekräftas delvis av Ahmed Al-Jarallah, redaktör för The Arab Times. Han pekar på april månad och att attacker kommer att komma från Persiska viken riktade mot Irans olje- och kärnkraftsanläggningar.

Det framgår sedan innan att det börjar röra sig i Vita Huset och Pentagon (läs även Flamman). Iranska intressen har angripits i Irak och det kommer indikationer om en militär mobilisering som riktar sig mot Iran. Samtidigt är Bush-administrationen förtegen om planerna bakom ett angrepp. Gardriner betonar,
On the other hand, if the White House is on a path to strike Iran, we’ll see a few more steps unfold.

First, we know there is a National Security Council staff-led group whose mission is to create outrage in the world against Iran. Just like before Gulf II, this media group will begin to release stories to sell a strike against Iran. Watch for the outrage stuff.
Situationen är dock problematisk för USA. Det är inte endast det katastrofala läget i Irak som bekymrar ockupationsmakten utan också relationerna mellan den irakiska och iranska regeringarna. Iraks utrikesminister, Hoshyar Zebari, reagerade mot den amerikanska attacken på ett iranskt kommunikationskontor i norra Irak. Zebri poängterade att han ämnade tillåta etableringen av iranska konsultat runt om i landet och att det finns planer på förhandlingar mellan Irak och Iran rörande gränsområden.

Dessa planerar kommer säkerligen kasta grus i det amerikanska krigsmaskineriet. I slutändan är Irans inflytande över situationen i Irak alldeles för påtaglig för att ignoreras.

Inga kommentarer: