onsdag 25 april 2012

GS och Västtrafik måste ta ansvar

Idag skriver GöteborgsPosten om att kontrollanterna som arbetar inom Göteborgs kollektivtrafik har lagt ner arbetet efter att Västtratfiks VD, Lars Bäckström, inte gett sitt stöd för kontrollanterna. Bäckströms kritik mot kontrollanternas arbetssätt inom kollektivtrafiken har inte tagits emot väl av de anställda som menar att Bäckström ger efter för kritiken mot Västtrafik.

Det är olyckligt att Västtrafik inte tar sitt arbetsgivaransvar. Det samma gäller Göteborgs Spårvägar (GS) som är uppdragsgivare och den egentliga arbetsgivaren. Som arbetsgivare ansvarar man för anställdas arbetsmiljö och för att den tjänst som tillhandahålles, i det här fallet kollektivtrafik, fungerar och att resenärerna är nöjda. Västtrafik och GS har brustit på båda punkterna.

När Vänsterpartiet i ett pressmeddelande i förra veckan krävde införandet av en uppförandekod för kontrollanterna inom Göteborgs kollektivtrafik, riktade vi kritik mot arbetsgivarna Västtrafik och GS, och inte mot enskilda kontrollanter. Kontrollanterna måste dagligen hantera svåra situationer som kräver snabba beslut. Det är förstås en orimlig arbetsmiljö på sikt. Risken för att tappa kontrollen över situationen är alltid överhängande. Samtidigt får ansvaret för att rätta till felen aldrig hamna på enskilda kontrollanter utan på arbetsgivaren.

Det är dags för Västtrafik och Göteborgs Spårvägar att ta arbetsgivaransvar - för resenärerna och kontrollanternas skull.

I medierna: GP

söndag 22 april 2012

Västtrafik måste skärpa sig

Nedanstående videoklipp har skapat debatt och rört upp starka känslor. Filmen visar hur ett antal av  Göteborgs spårvägars kontrollanter håller fast en resenär. Det sker våldsamt och det är tydligt att situationen har uppfattats som obehaglig av både den kvinnliga resenärerna och övriga passagerar.


Vi i Vänsterpartiet har reagerat. Vi kräver att  Göteborgs spårvägar och Västtrafik tar fram en uppförandekod för de kontrollanter som arbetar i kollektivtrafiken. Det är viktigt att  Göteborgs spårvägar och Västtrafik tar ansvar som leverantör av kollektivtrafik och som arbetsgivare. Som resenär i kollektivtrafiken ska man känna trygg och vara säker på att man kommer fram till destinationen i tid. Och kontrollanternas måste ha en arbetsbeskrivning som minskar risken att hamna i konfrontativa situationer. Det är i grunden en arbetsmiljöfråga som Göteborgs spårvägar och Västtrafik som arbetsgivare inte kan ignorera.

Kollektivtrafik är en viktig del av samhällets infrastruktur. Det handlar om människans rätt i rummet, att ta sig fram och interagera med sin omvärld. En fungerande kollektivtrafik är också vägen till en hållbar stad där människans utrymme expanderar på bekostnad av fossildrivna färdmedel. Västtrafik och Göteborgs spårvägar måste i handling och med ett fungerande system för kollektivtrafiken, skapa förtroende för kollektivtrafiken i Göteborg.

Vänsterpartiet driver också frågan om en avgiftsfri kollektivtrafik. På sikt vi vill att kollektivtrafiken ska finansieras med skatter istället för med avgifter. Det är rättvisare system som fördelar från höginkomsttagare till låginkomsttagare. Mycket breda grupper skulle i kronor och ören tjäna på ett skattefinansierat system. Som ett första steg vill utöka skolkortet till att också gälla på helger och skollov. Skolkortet skulle helt enkelt omvandlas till ett ungdomskort som gäller på så väl vardagar, helger som skollov. Stegvis ska allt fler Göteborgare åka kollektivt genom gemensam finansiering.


Andra som bloggat: Vänsterpartiet GöteborgJöran Fagerlund
I medierna: Ajour, GP, GT1, GT2, GFT, SR, Västnytt

I medierna

Efter ett längre uppehåll återkommer jag med ett antal länktips på artiklar som jag medverkat i.

Det är fasta jobb som ger bra lön
Du måste kunna leva på din lön
Centerns politik hotar unga jobb

För ett rättvisare Göteborg

Det är inte Sjöstedt som lyft Vänsterpartiet