torsdag 25 oktober 2007

Demokratidag: Kom som du är!

Fredagen 26 oktober, 18.30-20.00 Kaffekalas för Yttrandefrihet
- ett samtal om yttrandefrihet i konsten, i det skrivna ordet och ur ett mänskligt rättighetsperspektiv.

Medverkande: Lena Andersson författare, Thaher Pelaseyed Ung vänster, Evin Incir SSU, Matilda Stålbert KDU, Frida Metso Liberal Ungdom, Anders Håkmar Amnesty m fl.

Samtalsledare: Pia Nykänen doktorand i praktisk filosofi och poet.

fredag 5 oktober 2007

Om bloggen

Jag har inte skrivit några längre inlägg på bloggen under den senaste tiden. Å andra sidan skrivs det en hel del på Ung Vänsters officiella blogg. Läs inläggen här!

Ska försöka ta tag i skrivandet på den här bloggen också. Snart!