torsdag 27 januari 2011

The Palestine Papers och freden

För ett tag sedan skrev jag ett inlägg om den underliga tystnaden kring Mellanösterns största konfliktområde, nämligen den israeliska ockupationen av Palestina, i läckorna som publicerats av Wikileaks.

I dagarna har tystnaden brutits. Al Jazeera och The Guardian publicerar The Palestine Papers som kastar ljus på det diplomatiska spelet bakom det som länge kallats fredsförhandlingar mellan den israeliska regeringen och den palestinska myndigheten. Ulf Bjereld sammanfattar situationen på ett bra sätt.

Läckorna bekräftar bland annat att Israels bosättningspolitik syftar till att långsamt och på ett olagligt sätt införliva palestinskt territorium med Israel samt att det palestinska ledarskapet är splittrat och att en försoning mellan de två dominerande politiska krafterna, Fatah och Hamas, inte är i sikte.

Samtidigt är läckornas största förtjänst att de på ett tydligt sätt visar på de styrkeförhållanden som råder i denna konflikt. Ett sargat palestinsk representation står ansikte mot ansikte med världens fjärde största militärmakt som åtnjuter starkt stöd från världens enda militära (och än så länge också ekonomiska) supermakt. Därmed har den palestinska myndigheten, som lever skuggan av ett minskat stöd i sitt eget samhälle, informellt gått med på saker som inte ens kan kallas kompromisser. Det handlar om flyktingarnas rätt till återvändande samt frågan om Östra Jerusalem. Intressant är också att Israel tydligen inte ansett att eftergifterna varit tillräckliga trots den palestinska myndighetens enorma kompromissvilja.

Det visar med allra största tydlighet den totala avsaknaden av fredsvilja hos den israeliska högerregeringen. Läget kräver att omvärlden går samman i sina försök att få tillstånd en suverän palestinsk statsbildning. Travande signaler i denna riktning skickas ut från bland annat en rad latinamerikanska länder.


Andra som bloggat: Anna Wester
I medierna: AB1, AB2, Ex, Ss