fredag 29 september 2006

Ta det tillbaka!

Tora Breitholtz skriver om hur företaget Attendo Care (läs här och här) delar ut miljonvinster till ägare och ledning, miljoner som stulits ur våra gemensamma skattepengar.

Det handlar om ca 120 miljoner i vinst och en summa på 1,8 miljoner i bonusar som de högsta cheferna får dela på. Synen på privata företag som gör vinst på människors behov och rättigheter är en ideologisk fråga. Under valrörelsen blev det tydligt var skiljelinjerna går - ändå backade moderaterna från frågan om fler privata företag inom vårdsektorn - man sade att man inte kommer röra stopplagen.

Nu när valresultatet är klart och en borgelig regering kommer att sitta vid makten kommer utvecklingen med allra största säkerhet att se annorulunda ut. Speciellt i kommuner där borgerliga majoriteter, ibland tillsammans med sverigedemokrater, styr kommer den kommunala äldrevården eller hemtjänsten att privatiseras. Det visar borgarnas experimentverkstad Stockholm. Men till skillnad mot vad högern påstår, tycker varken personal eller brukare att kvalitén och valfriheten ökar. Detta har också tydligt visats av utvärderingar som den borgerliga majoriteten beställde innan den sparkades ut ur stadshuset. Vänsterpartiet tog vara på erfarenheterna och publicerade rapporten i en kortfattad version. Läs den! Här är några viktiga påpekanden i rapporten:

>> Äldre utvärderingar av konkurrensutsättning visar på ekonomiska vinster för kommunerna. Sedan mitten av 1990-talet har detta dock förändrats markant – entreprenörer är inte längre billigare än att bedriva verksamhet i egen regi. Det beror i hög grad på att konkurrensutsättningen sällan har lett till konkurrens i verkligheten, utan till att privata oligopol eller i värsta fall monopol tagit över driften från den offentliga sektorn. Priserna har därför stigit snabbare i kommuner med en hög grad privatiserad drift av offentlig verksamhet.

>> Samtidigt finns det mycket allvarlig kritik mot kvaliteten på servicen till exempel på äldreboenden på entreprenad, liksom mot arbetssituationen för de anställda. Det torde bero på att de privata entreprenörerna pressar sina kostnader inte genom genuina effektiviseringar av driften, genom att skära ned på personal. I genomsnitt har privata äldreboenden 15 procent lägre personaltäthet än offentliga. I den största jämförande kvalitetsundersökning som genomförts hittills får de privata boendena sammantaget sämre omdöme i 59 av 59 ställda frågor.

>> Friskolereformen har försvårat möjligheterna till långsiktigt planering och medfört ökade kostnader för kommunerna, i form av övergångskostnader för personal, outnyttjade lokaler som kräver underhåll och kravet att kommunen alltid kunna erbjuda elever en plats om friskolorna slår igen. För Stockholms stad kan de här kostnaderna vara så höga som 350 miljoner kronor per år.

>> Utförsäljningen av allmännyttan har medfört att hyrorna hos de nya privatvärdarna har höjts 2–5 gånger så mycket som i jämförbara, kommunala bostäder. Samtidigt finns det kritik mot att de nya fastighetsvärdarna inte sköter underhållet lika bra som de tidigare kommunala. Omvandlingen av hyresrätter till bostadsrätter har nästan uteslutande skett i innerstaden, och därmed ökat segregationen i samhället.

Men i slutändan handlar frågan om företagens profiterande på människors behov av sjukvård inte om siffror och statistik utan om en ideologisk skiljelinje som är minst lika gammal som industrialiseringen. Högern och elitens representanter har redan flaggat för utförsäljningar av statligt ägande värt 200 miljarder kronor. Mot det ställer vi ett ökat gemensamt ägande och en upprustad offentlig sektor som garanterar en rättvis fördelning av samhällets totala resurser.

Det handlar i grunden om två helt skilda samhällen och samhällssystem.

"And I will strike down upon thee..."

Tjuvlyssnat.se är ett måste! Se här!


Perssons farväl; om man bara läser mellan raderna
Buss 570 Märsta

Kille 1: And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who would attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee.
Kille 1: Du vet inte vart det kommer ifrån.
Kille 2: Klart jag vet.
Kille 1: Säg då.
Kille 2: Det är Göran Perssons avgångstal.

tisdag 26 september 2006

Alliansen styr ihop med fascister!!!

Länstidnigen i Östersund rapporterar om att socialdemokraterna förlorar makten i Härjedalens kommun efter 32 år. Borgerligheten kliver in och tar markten... med hjälp av Sverigedemokraterna (sd).

Det blir mer och mer uppenbart och egentligen precis som vi i vänstern har sagt. Fascismen är borgerligehetens sista livboj. När Alliansens företrädare som Fredrick Federeley och Fredrik Malm tar "fajten" med nazister och högerextrema, är huvudmotivet inte antifascistiskt arbete utan att lära sig. Folkpartiet visade prov på detta redan valet 2002 och under den senaste valrörelsen har hårdare krav mot invandrare varit en given huvudingrediens i Alliansens politik. jag pratar om språktester, spioneri mot mulsimska skolungdomar och gyntest av invandrartjejer.

Högerextremister som (sd) har på så sätt haft sällskap i sitt misstänkliggörande av invandrarna som en specifik grupp i samhället. I Härjedalen blir det detta kusligt uppenbart!

Tack för tipset, Joel!

måndag 25 september 2006

"Större löneklyftor gynnar både företag och anställda"

bg_top_default
Bilden är ett montage!

Det är inte jag som har hittat på rubriken ovan. Den är helt sjuk. Den hittas på Svenskt Näringslivs hemsida och är rubriken på det pressmeddelande som lanserar svenska arbetsgivarföreningens senaste låtsasrapport "Myten om lönebildningen förlorare!". Författare är Björn Lindgren, ekonom i Sveriges femte borgerliga parti.

Rubriken i sig är ju hårresande. Vad menas? Att löneklyftorna mellan kvinnor och män gynnar företagen kan jag förstå. Företaget tjänar pengar på att felavlöna kvinnor som är minst lika kompetenta som deras manliga kollegor. Men tjänar kvinnorna på löneskillnaderna? Knappast. Lindgren har dock i all sifferonani glömt bort att fråga de låg- och felavlönade kvinnorna.

Rapporten börjar med en härlig verklighetsbeskrivning som kan liknas vid en astronauts betraktelse av en avlägsen planet och samma astronauts antaganden om händelseutvecklingen på denna himlakropp i fjärran. Lindgren börjar med att konstatera att lönebildningen i Sverige resulterat i omfattande ökning av reallönerna. I all förtvivlan fortsätter han,
"Trots detta mycket goda utfall finns det ett underliggand missnöje med löneökningarna och fördelningen av dessa. Detta har bland annat inneburit krav på höjda minimilöner. En nyligen publicerad studie visar också att minimilönerna i Sverige är bland de högsta i världen...".

Här presenteras den borgerliga problembilden som består och löper lik en röd tråd genom hela rapporten. Reallönerna i Sverige ökar mest i Europa. Ändå vågar arbetarna ställa krav på höjda minimilöner. Att de inte vet sin plats?

Lindgren lyfter upp murbräckan och börjar svinga,
Stora grupper får idag aldrig ett arbete eller slås ut efter en kort tid. Utanförskapet resulterar i att allt större grupper är sjukskrivna eller i sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare förtidspension). Samtidigt är ungdomsarbetslösheten i Sverige hög i ett internationellt perspektiv. Allt detta är tecken på att personer som inte kan arbete till hundra procent och personer som har svårt att signalera sin fulla produktivitet har svårt att komma in på arbetsmarknaden. De allt högre minimilönerna har bidragit till detta.
Vad får han allt ifrån? Borgerligheten och Alliansen har lyft upp varje seger
för den svenska arbetarörelsen som en orsak till ungdomars och invandrares utanförskap. Sjukförsäkringarna motiverar inte sjuka att arbeta. Arbetslöshetsförsäkringen motiverar inte arbetslösa att ta lågavlönade arbeten. LAS, och turordningsreglerna, stänger ute ungdomar (eller hindrar arbetsgivaren från att avskeda anställda som är en "pain in the ass", som ställer krav på högre lön, bättre arbetsmiljö och rimliga scheman).

Jag har en alternativ förklaring till utanförskapet. Jag väljer att använda ordet "systemfel". Ett systemfel som yttrar sig i det faktum att stora nedskärningar drabbade den offentliga sektorn under 1990-talet. 500 000 människor förlorade sina arbeten. De som jobbade kvar slet och sliter ut sig än idag. Systemfelet är att en borgerlig regering inte kommer upprusta den offentliga sektorn utan skrota den, sälja ut den och montera ned den. Ett annat systemfel präglar hela den privata sektorn där privata vinstintressen är i centrum (fullt rimligt för kapitalismen - därför vill jag avskaffa marknadsdiktaturen). Aktieutdelningen inom privat sektor förväntas bli 170 miljarder kronor. Svensk företagsamhet har aldrig haft det bättre. 40 000 nya företag förra året. Men systemfelet består. Aktieägarna väljer att lagra pengar på hög i personliga bankkonton istället för att återinvestera i nyanställningar. Detta är det stora felet idag.

Och minimilönerna måste höjas. Hotell- och restaurangfackets ordförande uttrycker det på ett bra sätt,
Väldigt många av Hotell- och restaurangfackets medlemmar ligger på minimilönen 15 000 kronor i månaden. Under existensminimum för många.

Slutsatserna som Lindgren tecknat ner tar ändå priset,
"Den uppenbara slutsatsen är istället att minimilönerna inte ska höjas och att en större andel av löneökningarna ska bestämmas och fördelas på företaget."

Jippi! Låt löne(-ökningarna) bestämmas av företagen. I en europeisk jämförelse är minimilönerna högre i Sverige, inte för att vi har en lagstiftning om minimilöner (vi har ju kollektivavtalen) och inte heller för att arbetarna är extra bortskämda här uppe. Orsaken är att en stark arbetarrörelse har kunnat ställa krav och har sedan backat upp kraven med medlemsstyrka och stridsåtgärder. Låt oss hoppas att denna styrka består samt blir uppenbar och slagkraftig under den kommande avtalsrörelsen.

Det är dags att höja lönerna, speciellt för kvinnor i offentlig sektor som subventionerat männens lön och den privata sektorn vinster genom att avstå från löneökningar!

lördag 23 september 2006

Systemskifte? Vilket systemskifte?

knapp_allians_big
Sprid knappen idag!

Alliansen gick till val på att skapa arbeten och återetablera "arbetslinjen" (vad betyder det egentligen?). Reinfeldt och hans gäng distansierade sig medvetet från alla beskrivningar om ett systemskifte och experterna köpte medvetet eller omedvetet alliansens drag. Vi fick höra att alliansem lagt sig nära socialdemokratin för att övertyga väljarna om att ett systemskifte inte var aktuellt. Knappt en vecka efter valet kommer Alliansen ur sitt skal. Jag har tidigare skrivit några rader om utspelen under vecka 1.

Idag kan man läsa om det senaste utspelet från den Allians som inte ville något systemskifte. Patrik Norinder (m), ledamot av riksdagens arbetsmarknadsutskott, säger att Alliansen siktar på att riva upp stärkningen av Lagen om anställningsskydd (LAS) som (s), (v) och (mp) beslutat om.

Skärpningen som regeringen och samarbetspartierna beslutade om innebär att en anställd har rätt till förtur till arbete om personen har vikarierat i tolv månader. Denna rättighet vill Alliansen skrota. Maud Olofssons LAS-hat kommer sakta men säkert att drivas igenom. Ett första steg är att slå undan benen på det stora antalet vikarier som hoppas på en längre anställning med anställningstrygghet.

Per Landgren (kd) kan inte hejda sig,

Så fort krutröken har lagt sig uppe i Stockholm är det här vår regeringspolitik.Det är bråttom nu, men att bara slopa en lag och återgå till det gamla borde inte vara så komplicerat.

Vi kommer alla ihåg pratet om att alla som kan arbeta också ska arbeta. Alliansen sade att det går massor med människor på deltidsarbeten som inte får chansen att jobba heltid. Men retoriken skiljer sig avsevärt från praktiken. Ett annat Allians-förslag är att avskaffa lagen om att deltidsanställda efter en viss tid ska ha rätt till heltidsarbete.

I praktiken har Alliansen inte avskaffat LAS men i det yttersta urvattnat den så att lagen till slut endast benämns "Lagen om Anställningsskydd". Innehållet är lika tom på lagar som garanterar vår anställningstrygghet som den retorik om "arbetslinje" som Alliansen framförde.

Systemskiftet är på väg! Nu gäller det att vara riktig obekväm och protestera!

fredag 22 september 2006

"The situation is totally out of hand"

Igår kom rapporter från Irak. Oroväckande rapporter om den verklighet som nu råder i det ockuperade landet. Ockupationsmakten och dess quislingregering är ansvariga för att grova brott begåtts mot den irakiska civilbefolkningen.

Tortyren är utbredd och befaras vara långt mer genomgående och brutalare än under diktatorn Saddams regim. Patrick Cockburn från the Independent citerar FN:s sändebud om totyr, Manfred Nowak:
"The situation as far as torture is concerned now in Iraq is totally out of hand. The situation is so bad many people say it is worse than it had been in the times of Saddam Hussein."

Läs artikeln från the Independent här!

onsdag 20 september 2006

Socialdemokratins hederlighet

Det har gått några dagar nu. Valresultatet som presenterades i söndags var jämnt dock tydligt. Vi har nu ett borgerligt regeringsalternativ som är berett att ta över regeringsmakten. Besvikelsen över förlusten är förstås stor samtidigt som jag kan konstatera att vi i Ung Vänster och Vänsterpartiet jobbade hårt. I mitt Ung Vänster-distrikt var takten hög. Vi hade cirka 5-10 debatter om dagen de sista tre veckorna - ur majoriteten av dessa gick vi ur som segrare. Just därför känns det extra hårt. Jag kan konstatera att det finns ett stort stöd för en vänsterpolitik som syftar till att ta bort orättvisor, skapa en upprustad offentlig sektor, höja kvinnors löner, få stopp på den strukturella könsdiskriminieringen och stå upp för en värdig, självständig utrikespolitik. Vänsterpartiets valfrågor var därför utmärkta och träffade rätt på varje punkt. Detta märktes tydligt i debatter mot borgerliga företrädare. Medan socialdemokratin inte förmådde att formulera offensiva krav, kunde vi parera med en verklighetsbeskrivning som majoriteten av det svenska folket kände igen och sedan driva fram offensiva krav för att få en samhällsutveckling som garanterar rättvisa och minskade klyftor.

Många kan tro att allt detta är överspelat. Att vänstern misslyckades. Jag vill mena att man inte kan ha mera fel. Vänsterpartiet och Ung Vänster har lyckats att visa för människor att vi är ett seriöst vänsteralternativ i svensk politik. Vi lyckades visa att vår analys och de lösningar som vi presenterar härör från en verklighet som vi delar med många andra löntagare, vare sig de är kvinnor, män, unga, svenska eller invandrare. Det stora problemet har varit socialdemokratin som befunnit sig i ett försvarsläge från dag ett. (s) kunde inte slita sig ur en situation som innebar att ständigt förhålla sig till den samlade borgerligheten. Några exempel.

1) Debatten om bidragsfusket tog fart strax innan årsskiftet. Debatten drogs igång av Alliansen varvid mediadrevet fick den socialdemokratiska regeringen att vackla. Efter debattinlägg från generaldirektörer kom nya direktiv som innebar att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen blev hårdare gällande beviljande av ersättningar. Denna händelse skulle komma att förfölja Persson och hans regeringen fram till slutdebatten i TV. Reinfeldt använde utvecklingen skickligt genom anklaga Persson och (s) för att misstänkliggöra bidragstagare. Samtidigt var det uppenbart att det var just Reinfledt och hans allians som drivit på för utvecklingen.

2) Förmögenhetsskatten kom upp ett antal gånger under slutdebatterna i TV. Ovanstående exempel kan även direktappliceras på denna fråga. (s) framställdes som den regering som skänkt pengar till miljardärer medan Alliansen kom undan med sin politik som avser att fullständigt avskaffa förmögenhetsskatten (och sänka låta arbetslösa betala kalaset!).

De ovanstående exemplen är två frågor där (s) föll för sin egen ideologiska svaghet. I all pragmatism - för att svara på Alliansens och medias krav på jakt efter bidragsfuskare eller för att lugna miljardärerna och deras eventuella investeringar - gick Sveriges arbetarparti från att vara ett löntagarparti till att springa borgerlighetens ärenden. Socialdemokratin kunde inte ens till sitt försvar lägga fram korten och säga att "vi gjorde precis vad högern ville"! Trovärdigheten hade gått förlorad oavsett - (s) valde istället att tiga. Persson teg lika länge i frågan om arbetslösheten och när han väl började prata var det försent. (s) fick återigen förhålla sig till Alliansen. Reinfeldt kunde formulera problembeskrivingen varje gång! Detta var socialdemokratins misstag. Att inte ta initiativet i debatten när man som regeringparti är under attack är politiskt självmord. Att utföra oppositionens politik är intellektuellt ohederligt, men att sedan inte kunna försvara det är endast odugligt.

Alliansen som nu får bilda regering kommer att vara beslutsam. I alla fall tycks de i nuläget utstråla denna egenskap. En borgerlig politik är en politik som majoriteten av det svenska folket förlorar på. Det har gått tre dagar sedan Alliansen utropade sig själv som segrare - följande ha lagts fram:

1. Utförsäljning av statliga bolag som tex TeliaSonera och Vin och Sprit - förslust av vinst till statskassan!
2. Utveckling mot marknadshyror - Höjda hyror!
3. Avskaffande av spelmonopolet!
4. Privata företag gör intrång i den offentliga sektorn - se tex Stockholmsexemplet med privata företag inom vården!
5. Hårdare tag i skolan - fler betygssteg från 6an!
6. Konkurrensutsättning av Ams!

Alliansens förändringar kommer att vara genomgående och näst intill irreversibla eller kosta oerhörda summor för att återställas. Därför är den högerpolitik som vi kommer bevittna ett systemskifte och just därför börjar kampen till försvar av det som är våra rättigheter. Varje sänkning av arbetslöshetsersättningen och varje försämring av anställningstryggheten kommer att mötas med ett hårt folkligt motstånd.

Vår kamp har bara börjat!

tisdag 12 september 2006

Vänsterns studentförbund debatterar studenters situation

Vänsterns studentförbund debatterar studenters situation
Har du råd att äta något annat än nudlar?
Är det rättvist på högskolan?
Kommer du att få jobb när du är klar?


Vänsterns studentförbund debatterar studenternas ekonomiska situation med Liberala studenter.

Linnea Nilsson, ordförande för Vänsterns studentförbund, debatterar med Peter Giesecke, ordförande för Liberala studenter.

Moderator: Nazem Tahvilzadeh, doktorand Göteborgs universitet

Plats: Hörsalen Sappören, Sprängkullsgatan 25, Göteborg
Tid: Torsdagen den 14 september, kl 18.00

lördag 9 september 2006

Debatt om konflikten i Mellanöstern

Ung Vänster utmanade i augusti de borgerliga ungdomsförbunden på utrikespolitisk debatt om konflikten i Mellanöstern. Syftet är att ställa dem till svars för deras stöd till Israels angrepp mot Libanon och Gaza, samt att diskutera hur en framtida svensk utrikespolitik bör se ut. Debatterna är nu inplanerade och kommer främst äga rum under sista veckan inför valet.

I Göteborg kommer Ung Vänster att utmana Centerns ungdomsförbund (CUF). Söndagen den 10 september debatterar jag mot Rickard Nordin, ledamot i CUF:s internationella kommitté.

Plats: Kungsportsplatsen, Göteborg
Tid: Söndagen den 10 september, kl 13.00

Nätverket Asyl:Rösta för en human och solidarisk flyktingpolitik

Klistrar in ett pressmeddelande från Nätverket Asyl. Detta är viktigt inte minst med tanke på Folkpartiets glidning i rikting mot ett främlingsfientligt parti. Ta ställning du också!

Nätverket Asyl Stockholm uppmanar alla väljare att rösta för enhuman och solidarisk flyktingpolitik

Vi är kritiska till den nuvarande regeringens flyktingpolitik. Människor skickas tillbaka till länder där man riskerar förföljelse. Vi som har utländsk bakgrund diskrimineras på arbetsmarknaden, ochalldeles för lite görs för att invandrare skall få chansen att bygga ett bra liv i Sverige.

Nätverket Asyl i Stockholm uppmanar alla att inte rösta på departier som driver en politik där de rättigheter människor kämpat förlänge bryts ner. Vi uppmanar alla att inte rösta på de partier som vill ta tillhårdare tag mot invandrare och flyktingar. Vi uppmanar alla att inte rösta på de partier som misstänkliggörinvandrade och flyktingar.

Vi beskylls för att vara lata och inte vilja lära oss svenska ellerarbeta, trots att problemet ju är att utbildningen i svenska är dåligoch att vi utestängs från rätten till arbete!

- Vi vet hur det har gått i andra länder i Europa, säger Yacine frånNätverket Asyl Stockholm. Rasistiska partier har röstats in iparlamenten, men även etablerade partier har gått i en rasistiskriktning. I Frankrike, Österrike och Italien har högerextrema partiertillåtits hetsa mot invandrade och skylla oss för alla möjligaproblem, fortsätter han.

I Danmark har Dansk folkeparti dragit med sig de flesta partierna ien hetsjakt på alla invandrare och flyktingar. I Holland har detliberala partiet VVD till och med föreslagit att man bara skall fåtala holländska på gatorna! Vi vill kämpa tillsammans med alla sominte vill se samma utveckling i Sverige. Därför uppmanar NätverketAsyl Stockholm alla invandrare, flyktingar och alla som bryr sig omvår rätt till ett bra liv att rösta på partier som arbetar för enhuman och solidarisk flyktingpolitik den 17 september. Samtidigtkräver vi en bättre flykting- och integrationspolitik av regeringen,vilken färg den än får. Alla behövs, alla ska med, och med alla menarvi alla.

Lördagen den 9 september kommer vi att arrangera en manifestation påSergels torg, 5: e höghuset, under parollen: Rösta i solidaritet medflyktingar och invandrare! Nätverket Asyl Stockholm

torsdag 7 september 2006

Hiphop för Palestina


Fredagen den 8 september anordnar Ung Vänster Göteborg och Bohuslän en konsertkväll till stöd för Palestina.

Spelningen äger rum på Underjorden i Gamlestan (hållplats SKF).

Spelschemat ser ut som följer:
Phat skinny 21.00
Ricowon & OBX 21:30
Aryan 22:00
Skrilla 22:30
Advance Patrol 23:00

Gratis inträde. Insamling för palestinska flyktingar i Gaza.