tisdag 20 februari 2007

Closing the DealDen 15 januari antogs "The Official Draft of the Oil and Gas Law of The Iraq Republic", ett utkast av oljelagarna som kommer att styra exploateringen av oljefyndigheterna i det ockuperade Irak. Hela utkastet har översatts till engelska av Raed Jarrar och kan läsas här (och här).

Amerikanska och brittiska intressen har länge haft siktet på oljan i Mellanöstern. I Iran genomförde de en statskupp mot premiärministerna Mossadeq som hade med mobiliseringsstöd från Tudeh slagit in på nationalisering av den iranska oljan.

Nu när den irakiska statsapparaten behärskas av ockupanterna är det dags att "close the deal". Jag har inte läst igenom utkastet än utan bara skummat lite. Några saker måste lyftas ur och diskuteras. Jag ska försöka återkomma till dem efterhand.

1. Den irakiska oljan öppnas upp för privata aktörer att exploatera.
"The rights for conducting Petroleum Operations shall be granted on the basis of an Exploration and Production contract. The contract shall be entered between the Ministry (or the regional entity) and an Iraqi or Foreign Person, natural or legal, which has demonstrated to the Ministry the technical competence and financial capability that are adequate for the efficient conduct of Petroleum Operations...".
Man behöver inte spekulera många varv för att komma till slutsatsen att en liten del av inkomsterna kommer att komma det irakiska staten och folket till del när alla kontrakt har slutits. USA har i och med utkastet avsluta en process vars grund lades i och med invasionen för fyra år sedan.

2. Det finns starka inslag av federalism i lagen som skapar förutsättningar för en splittring av Irak. Centralregeringens roll är minimal medan regionalstyret har genomgripande mandat i olika delar av myndighetsutövningen. I en fri statsbildning, utan ockupanter, är lösningen förstås mindre problematisk men i det nuvarande läget finns all fara för stridigheter inom en framtida "National Iraqi Oil Company". Det öppnar upp för ännu mer utländskt inflytande.

Utkastet är själva antitesen till en självständig statbildning.
Uppdatering:
Democray Now publicerar en intervju med Jarrar. Lär intervjun här.
Skribenten Antonia Juhasz kommenterar,
"...it [Oil law] introduces this very unique model, which is that ultimate decision making on contracts rests with a new council to be set up in Iraq, and sitting on that council will be representatives -- executives, in fact -- of oil companies, both foreign and domestic."

Inga kommentarer: