torsdag 24 mars 2011

Så ska segregationen i Göteborg bekämpasI Göteborg pågår en intensiv debatt om orsakerna till och lösningarna på segregationen. Göteborg är en av Europas mest segregerade städer. En som bor i stadsdelen Bergsjön lever enligt statistiken nio år kortare än den som bor i Älvsborg. Människor är geografiskt uppdelade baserad på inkomster och utbildningsnivå. Om du sätter dig på linje 11 och åker från Saltholmen till Komettorget i Bergsjön så kommer du på din resa genom Långedrag, Majorna, Centrum, Gamlestaden och Kortedala se en stad som vid de specifika stadsdelsgränserna skiftar i bostadstyp, människors klassbakgrund och etnicitet samt förekomsten av samhällsservice.

Det krävs med andra ord mycket mer än ord, löften och enstaka motioner för att råda bot på problemen. Regeringspolitiken har bidragit till att öka gapet och det är uppenbart att det finns baktankar med Allianspartiernas förslag om ekonomiska frizoner i förorten. Att rea ut människors arbetskraft genom skattelättnader till företag andas förakt och cynism.

Nu drar Vänsterpartiet igång ett arbete med att ta fram ett handlingsprogram mot segregationen i Göteborg. Om handlingsprogrammet och kampen mot segregationen skriver jag i dagens GöteborgsPosten:

Göteborg styrs av en rödgrön trepartimajoritet där Vänsterpartiet ingår. Vi har intagit en tydlig och uttalad roll som det parti som tar ansvar för att bekämpa orättvisorna i kommunen. Nu startar vi en brett arbete för att ta fram ett handlingsprogram mot segregationen i Göteborg. Arbetet ska föras i nära dialog med de i Göteborg som lever med orättvisor baserade på köns- och klasskillnader. Vi är övertygade om att de är de som dagligen drabbas av segregationen som har svaren på hur vi bygger en rättvisare stad.

I vårt handlingsprogram mot segregationen fokuserar vi på utbildning, bostad och arbete. Det är tre områden där förbättringar behövs omgående. Det är kommunens ansvar att fortsätta satsningar på så väl grundskola som vuxenutbildning som rustar stadens unga och vuxna för arbetsmarknaden. Detta hand i hand med en bostadspolitik för blandat boende och ytterligare satsningar på hyresrätter skapar förutsättningar för att trycka tillbaka segregationen. Vänsterpartiet har varit drivande i införandet av antidiskrimineringsklausuler i den kommunala verksamheten. Det arbetet kommer vi att intensifiera för att bekämpa strukturell diskriminering beroende på kön, etnisk tillhörighet men också diskriminering baserad bostadsadress. Idag är Göteborgs Stad en stor arbetsgivare med ett omfattande bolagsägande. Vi vill ha en strategisk översyn av hur kommunens bolag kan användas för att skapa fler arbetstillfällen.

Läs mer här!

Andra som bloggat: Lena Sommestad, Politik och Poesi, Karin Kolk, Roger Mörtvik, Svensson, Johan Westerholm, Adam Cwejman, Ekonomistas, GöteborgsLiberalen
I medierna: DI, Sydsvenskan

måndag 21 mars 2011

Väldigt kort om omvalet i Väst

M%C3%A5nga%20fr%C3%A5getecken%20kring%20omvalet

fredag 11 mars 2011

Avslutningstal

Word clowd från mitt avslutningstal på Vänsterpartiet Göteborgs årskonferens


Här är kan du se hela avslutningsceremonin.

torsdag 10 mars 2011

Tack för förtroendet!I helgen var det dags för Vänsterpartiet Göteborgs årskonferens. Distriktets högsta beslutande instans samlades för att staka ut inriktningen för verksamhetsårets 2011-2012.

Årskonferensen fastslog fortsatta satsningar på internfeministiskt arbete och studier. Utöver detta beslutade årskonferensen att inleda ett arbete med att ta fram ett handlingsprogram mot segregationen i Göteborg. Det sist nämnda är en viktig del i partidistriktets långsiktiga arbete med att bekämpa den segregation som nu riskerar att cementeras under borgerligt styre på riksplanet. Den nyvalda distriktsstyrelsen kommer ta frågan på största allvar. Målet är att tydliggöra Vänsterpartiet Göteborgs parlamentariska reformagenda och utomparlamentariska strategier för att trycka tillbaka segregationen i en av Europas mest segregerade städer.

I samband med årskonferensen avgick Elise Norberg Pilhem som distriktsordförande. Jag har haft förmånen att arbeta med Elise under de två gånga verksamhetsperioderna och jag kan bara konstatera att hon gjort ett starkt och viktigt avtryck i Vänsterpartiet Göteborg. Det gäller så väl arbetet med att bygga upp en starkare partiorganisation som arbetet med att sätta Vänsterpartiet på den politiska kartan i Göteborg. Årskonferensen valde undertecknad som ordförande, ett uppdrag som känns både ärofyllt och viktig.

Min målsättning är att fortsätta med det projekt som startats i Vänsterpartiet Göteborg, nämligen en fortsatt organisatorisk satsning där bland annat studier och internfeministiskt arbete står i fokus, hand i hand med ökat genomslag för Vänsterpartiets politik inom ramen för det majoritetssamarbete som vi ingår i Göteborg.

Slutligen: Bloggen lever vidare och jag kommer försöka uppdatera den oftare med kortare inlägg. Så häng med!

Andra som bloggat: Jöran Fagerlund

onsdag 2 mars 2011

Mycket annat arbete nu

Jag har varit upptagen med mycket annat den senaste tiden. Bloggen har därför hamnar utanför de dagliga arbetet.

Arbetet i framtidskommissionen går in i en intensivare fas nu. I början av april arrangeras sju regionala konferenser runt om i landet och vi sex som sitter i kommissionen kommer resa för att närvara på samtliga. Utöver konferenserna har vi initierat ett omfattande omvärldsanalys som ska var färdigställt i slutet av april. Framtidskommissionen kommer också att lämna ifrån sig en rapport. Följ arbetet här.

I Vänsterpartiet Göteborg håller vi årskonferens om några dagar. Verksamhetsplan, val av ny distriktsstyrelse samt distriktsordförande är några av de viktiga dagordningspunkterna. Årskonferensen kommer avslutas med kampanjupptakt tillägnad Vänsterpartiets nya rikskampanj 'Världens bästa sjukvård'. Du kan följa årskonferensen via distriktets hemsida. Jag är övertygad om att Jöran Fagerlund kommer skriva en del på sin blogg också.

Sist, står vi inför ett omval i Västra Götalandsregionen. Datum för omvalet är 15 maj så tiden är knapp för att säkra och flytta fram Vänsterpartiets positioner i regionen.

Så det är mycket nu.

Nu lanseras den viktiga Flyktingbloggen

Idag lanseras den viktiga Flyktingbloggen, en en partipolitiskt obunden samlingsplats för aktivister, debattörer, politiker och organisationer som arbetar för en mänsklig flyktingpolitik.

Så här säger initiativtagarna om idén bakom bloggen,
- Murarna runt Europa växer högre och människor utvisas till förtryck, förföljelse och tortyr i ibland annat Iran, Afghanistan och Irak. Idag utnyttjas migranter och papperslösa hänsynslöst av oseriösa arbetsgivare. Därför startar vi nu den partipolitiskt obundna Flyktingbloggen med över 30 skribenter, alla ledande aktivister, politiker eller organisationsföreträdare från Sverige, Norge eller EU, säger Magdalena Streijffert, redaktör för Flyktingbloggen.

[...]

- Vi ser hur rasistiska och främlingsfientliga partier har vunnit mark på olika håll i Europa och bidragit till att skapa en skev och förvriden debatt för eller emot invandring. De kan inte bemötas med tystnad eller genom att man går dom till mötes, utan genom att man vågar ta strid för flyktingars rättigheter. Men vi tänker inte bara ta diskussionen med rasister och främlingsfientliga, utan erbjuda flyktingrörelsen, de etablerade partierna och organisationer en arena där diskussionen om hur flyktingpolitiken kan förbättras kan föras, säger Kalle Larsson, redaktör på Flyktingbloggen.
Följ Flyktingbloggen här!