torsdag 1 maj 2008

1 maj i Norrköping

Jag talade i Norrköping idag. Uppehåll, första maj-tåg, tal och musik. Verkligen bra och peppande. Kvällen spenderar jag på Vänsterpartiet Göteborgs första maj-fest. Nedan kan man läsa talet jag höll i Norrköping.

Kamrater,
Maktskiftet 2006 var startskottet för ett omfattande systemskifte i Sverige. Under sitt första år sänkte högerregeringen arbetslöshets- och sjukersättningen, avskaffade stopplagen som hindrar utförsäljningar av landets sjukhus och sänkte skatten för de allra rikaste. Det står tydligt idag, snart två år efter valet, att högerns systemskifte har fått stora konsekvenser för väldigt många människor.


Högerns politik är på alla sätt konsekvent. Deras mål är ett nytt brutalare samhälle – ett samhälle där marknadens rovdrift går före rättvisa och mäniskans värdighet. Högern vill ha ett Sverige där arbetare ställs mot arbetare, där de som har jobb ställs mot sjuka och arbetslösa, där svenskar ställs mot invandrare. Varje genomfört förslag har tagit från alldeles vanliga löntagare, kvinnor, invandrare och ungdomar och gett till en liten elit med de största inkomsterna och de fetaste bankkontona. Det är ingen slump att den svenska lyxkonsumtionen har skjutit i höjden. Bostadspriserna når nya höjder i takt med fastighetsspekulanternas iver och biljetterna till de stora båtmässorna är för länge sedan slutsålda. Men vi, den stora majoriteten, står utanför och bankar! Och vi gör det högljutt!

Vi tillåter inte att pengar ämnade för skolan, fler jobb, sjukersättningar och vård får bli fallskärmar åt bolagscheferna!

Tillsammans kräver vi tillbaka våra rättigheter!


Kamrater,

Den borgerliga regeringen har tagit sikte på vår gemensamma egendom. Allt från vår allmännytta, våra skolor, våra sjukhus till vårt apotek reas ut till privata företag och storbolag. Högern kallar det valfrihet. Men låt oss vara tydliga. Det handlar om att att skänka bort folkets egendom till en liten elit som kan sko sig på våra behov av utbildning, vård och arbete. Det är hög tid att sätta ner foten mot utförsäljningar och privatiseringar. Mot högerns privatiseringshysteri och marknadsfundamentalism ställer vi en gemensamt ägd offentlig sektor där personalen har makt och inflytande.

Tillsammans slår vi vakt om en offentlig sektor under demokratisk kontroll och fri från privata intressen!

Tillsammans kräver vi tillbaka vår gemensamma egendom!


Kamrater,

Feminismen, och kampen för ett jämställt samhälle, är under hårda angrepp. Reinfeldt-regeringens jämställdhetspolitik stavas skatteavdrag för hushållsnära tjänster och vårdnadsbidrag. 1800-talet står runt hörnet - högerns jämställdhet innebär nämligen pigor i rikemanshemmen. Högerns jämställdhet ger männen möjligheten att köpa sig fria från sitt ansvar i hemmet medan kvinnorna låses fast hemma vid spisen.

Sverige kallas ofta för världens mest jämställda land. Det låter bra men verkligheten är hård och orättvis. Idag tjänar kvinnor 80 procent av männens lön just på grund av att de är kvinnor. På arbetsmarknaden är kvinnor hänvisade till lågbetalda jobb med dålig arbetsmiljö. Efter två år av högerstyre står det klart att en politik av nedskärningar och privatiseringar i synnerhet drabbar kvinnor.


Vårdförbundet har varslat om strejk. Idag ger vi vårt stöd till de sjuksköterskor, BMA-re och vårdpersonal som kräver höjda löner och därför gått i strejk. Det är en skam att en sjuksköterska med högskoleutbildning och tre års arbetslivserfarenhet endast tjänar 19 000 kr. Arbetsgivaren SKL:s strategi har varit att skuldbelägga personalen. De strejkande sjuksköterskorna har anklagats för att riskera patientsäkerheten. Arbetsgivaren klagar på risken för längre vårdköer - som om arbetsgivaren inte hade något ansvar för vården eller den konflikt som nu är inne på sin andra vecka. Regeringens skattesänkningar och den borgerligt styrda SKL motvilja att höja lönerna har tagit ut sitt pris och det är vårdpersonalen som betalar med usla löner och dålig arbetsmiljö.

Nej, kamrater! Regeringens politik är kvinnofientlig! Men det finns ett annat alternativ. Alternativet heter rättvisa och innebär lika lön för lika arbete. Alternativet heter arbetstridförkortning och 6 timmars arbetsdag!

Tillsammans kräver vi en offensiv politik som höjer kvinnors löner!


Kamrater,

Första maj går i solidaritetens tecken. Vi som firar 1 maj runt om i landet idag står upp för tanken om ett rättvisare samhälle och en rättvisare värld. Sverige kan spela en viktig roll i skapandet av en värld fri från krig, utsugning och fattigdom. Men verkligheten ser tyvärr annorlunda ut! Vi bevittnar en utveckling där den svenska regeringen för oss allt närmare oroshärdar och krigszoner. Inte för att försvara mänskliga rättigheter, inte för att försvara oskyldiga och civila utan för att sluta upp bakom USA: s orättfärdiga krig i Mellanöstern.


Dagens Afghanistan är sönderbombat - under decennier har folket levt under krig och i fattigdom. I Afghanistan är svenska killar och tjejer utstationerade under amerikanskt NATO-befäl. NATO har vid flera tillfällen fällt flera ton tunga bomber över civila afghaner och svenska soldater har under amerikanskt befäl deltagit i utomrättsliga avrättningar. Med all rätt kommer nu en hård kritik mot de utländska trupperna i landet. Människorättsorganisationer och biståndsorgan, däribland Svenska Afghanistankommittén kritiserar Sverige och NATO för att förhindra den humanitära hjälpen. Majoriteten av den afghanska befolkningen vill se truppernas tillbakadragande. Den svenska regeringen ignorerar dock allt detta och siktar på att utöka den svenska truppen i Afghanistan.


Blotta närvaron av svenska soldaterna i Afghanistan möjliggör för USA att förflytta trupper till ett ockuperat och sargat Irak. Sedan invasionen för fem år sedan beräknas mellan 500 000 till en miljon irakiska civila dödats. Sverige är idag en etablerad vapenexportör och de största kunderna är, föga överraskande, USA och dess allierade i Irak. Trots förbudet mot export av vapen till krigförande länder, exporterar Sverige vapen till en ockupationsmakt som är skyldig till de grövsta folkrättsbrotten i modern tid. Samtidigt som den svenska regeringen i sin utrikesförklaring har skam nog att prata om försvaret av mänskliga rättigheter, lämlästar det svenska klustervapnet Bombkapsel 90 civila i Irak.


Kamrater,

Utrikespolitiken går hand i hand med den svenska asyl- och flyktingpolitiken. Sverige är ett av de länder som fällts flest gånger av FN: s konvention mot tortyr. Genom att utvisa asylsökanden till diktaturer som Iran, Egypten och Jordanien, har den svenska regeringen gjort sig skyldig till brott mot mänskligheten. Men varken stödet till USA:s nykoloniala politik eller den inhumana asylpolitiken är isolerade händelser. Utrikesminister Carl Bildt och migrationsminister Tobias Billströms har inte bara Moderata samlingspartiets som gemensam nämnare - De representerar också allt som är motsägelsefullt i regeringens politik. De representerar motsägelsen i det faktum att Sverige är delaktig i samma krig som tvingar afghaner och irakier att fly sina hem för att söka asyl i Sverige. Att oskyldiga i Afghanistan och Irak fängslas, torteras och dödas med motiveringen att de är misstänkta terrorister, och att deras landsmän som sökt tillflykt till Sverige utvisas visar att den svenska regeringen har förkastat en självständig utrikespolitik för att istället rätta sig i ledet för att tillmötesgå USA och dess ”Krig mot terrorismen”.


Kamrater, låt oss kalla saker för vad det är. Kriget mot terrorismen är inget annat än ett krig mot människor och mänskliga rättigheter. Och regeringens politik är människofientlig och rasistisk! Men det finns ett annat alternativ. Vi som firar 1 maj idag vet att en annan värld är möjlig!

Tillsammans kräver vi ett omedelbart stopp för den svenska vapenexporten!

Tillsammans kräver vi att de svenska soldaterna kallas hem från Afghanistan!

Tillsammans kräver vi en värdig utrikespolitik där Sverige står upp för svaga staters rätt!


Kamrater,

Den borgerliga regeringen genomför ett brutalt systemskifte. Vallöften om arbete, en extra tusenlapp och valfrihet var tomma löften. Det visade sig att Sveriges nya arbetarparti – Nya moderaterna – var samma gamla höger. Deras politik har gynnat en liten elit på bekostnaden av vanligt folks rätt till arbete, vård och utbildning. Den svenska överklassen mår bättre än på länge. Förutom att de alltid har suttit på makten över samhällsekonomin har de nu stationerat sina representanter i Rosenbad. Just därför är årets Första maj-firande extra viktigt.

Idag visar vi tillsammans vårt missnöje mot den borgerliga regeringens arbetar- och kvinnofientliga politik – en politik som på punkt efter punkt strider mot våra intressen. Låt oss tillsammans fira vunna segrar – Låt oss stå tillsammans, sida vid sida, inför kommande strider.


Tack!