onsdag 2 maj 2007

VI är Oppositionen!
Igår var året bästa dag. Jag talade i Uddevalla där röda fanor vajade och musiken dånade ut i Margaretegärdeparken. Jag lägger in mitt tal här nere, men först vackra bilder från Vänsterpartiets och Ung Vänsters Första maj-tåg i Göteborg. Strålande varmt!

Bilderna!
Läs också GP...

... och mitt tal:

Uddevallabor, Första maj-firare, kamrater,

Det är en vacker Första maj här i Uddevalla. I över 100 år har människor, arbetare, kvinnor och ungdomar samlats för att fira Första maj, för att fira arbetarnas högtidsdag, vår högtidsdag. Och det faktum att vi är samlade här i Margaretegärdeparken och att miljontals människor runt om världen samlas är något alldeles speciellt och något alldeles unikt. Mer än någonsin behövs en dag som är tillägnad kampen för rättvisan, en dag när kraven om solidaritet och människan frigörelse ropas ut på gator i världen alla länder.

Kamrater,

Mer än någonsin behöver vi också fira Första maj här hemma i Sverige. Sverige har förändrats. En borgerlig regering styr landet – en borgerlig regering som med ivrighet och beslutsamhet genomfört förödande förändringar. Även om regeringen har haft bråttom, har den varit konsekvent. Varje genomfört högerförslag har tagit från vanligt folk, löntagare, kvinnor, invandrare och ungdomar och skänkt till de 4 procenten av befolkningen som har de största inkomsterna och de fetaste bankkontona.

Avgiften till a-kassan har höjts, vilket innebär att allt fler tvingas välja mellan medlemskap i facket eller a-kassan. För oss unga har det införts speciella diskrimineringslagar; ersättningen ska trappas ner snabbare för ungdomar än för andra. Samtidigt tvingas unga att sitta på arbetsförmedlingen under minst 30 timmar per vecka för att överhuvudtaget vara berättigade a-kassa. Reinfeldt och hans svarta gäng kallar det cyniskt för jobbgaranti. Men kan någon förklara för oss ungdomar hur lägre ersättningar och tvång skapar arbeten?

Nej, kamrater!

Regeringen skapar inga nya jobb utan tvingar oss unga till att konkurrera med våra löner om de fåtal arbeten som finns. Deras plan är att utnyttja ungdomar till att sänka löner för alla på arbetsmarknaden.

Moderaterna som kallar sig det nya arbetarpartiet, pratar om arbete, men vi köper inte det snacket. Inte när den borgerliga regeringen avskaffar förmögenhetsskatten och fastighetsskatten. Inte när det är vi, vanligt folk, som får betala höginkomsttagarnas skatterabatter, inte när våra skattepengar som vi betalar för vård och skola, skänks till Sveriges allra rikaste.

Nej, kamrater!

Bakom varje ny moderat finns samma gamla avgrundshöger som under historien varit motståndare till varje förändring som gynnat den breda majoriteten av människorna i det här landet. Historien upprepar sig, vare sig moderaterna byter namn till det nya arbetarpartiet eller inte! Historien upprepar sig också när vi likt tidigare generationer reser motstånd mot högerns usla politik!
För det finns ett annat alternativ. Alternativet heter rättvisa och innebär höjd a-kassa istället för sparkar nedåt mot arbetslösa och ungdomar. Det alternativet heter rättvisa och innebär rätten till en heltidsanställning med lön att leva på. Det alternativet heter rättvisa och innebär att skattesänkningar byts ut mot en upprustad offentlig sektor som garanterar alla en generell välfärd! Det är dags att byta politik- byta regering!


Kamrater,

Feminismen, och kampen för ett jämställt samhälle, är under hårt angrepp. Det fanns en tid då alla kallade sig feminister. Idag stavas regeringens jämställdhet skatteavdrag för hushållsnära tjänster och vårdnadsbidrag. Högerns jämställdhet innebär återinförandet av pigor i rikemanshemmen. Högerns jämställdhet innebär att män ges möjligheten att köpa sig fria från sitt ansvar i hemmet medan kvinnor tvingas att återigen ställa sig bakom spisen. Det är också nödvändigt att se sanningen bakom högerns nedskärningspolitik. Varje skattesänkning drabbar kvinnor hårdast. Varje skattesänkning som drabbar skolan, vården och omsorgen drabbar inte bara de kvinnor som arbetar i den offentliga sektorn utan ytterst också mamman vars barn går i skolan eller dotterns vars föräldrar tas om hand inom vården och omsorgen.

Kamrater,

Regeringens politik är kvinnofientlig! Men det finns ett annat alternativ. Alternativet heter rättvisa och innebär lika lön för lika arbete. Alternativet stavas rättvisa och innebär feministiskt självförsvar – att ge tjejer och kvinnor makten över deras liv.Det är dags att byta politik – byta regering!

Kamrater,
Det är viktigare än någonsin att fira Första maj, att ställa krav och skapa motstånd och hopp inför framtiden. Idag är Sverige en del av USA: s blodiga, orättfärdiga krig i Afghanistan och Irak. I Afghanistan är svenska killar och tjejer soldater under amerikanskt NATO-befäl och deltar i stormaktens krigsexpeditioner. Människorättsorganisationer och biståndsorgan kritiserar de utländska trupperna för att förhindra den humanitära hjälpen och majoriteten av den afghanska befolkningen vill se truppernas tillbakadragande. Och blotta närvaron av svenska trupper innebär att amerikanska ockupationssoldater kan förflyttas till ett ockuperat och sargat Irak. Sedan invasionen för fyra år sedan beräknas mellan 500 000 till en miljon irakiska civila dödats. Sverige är idag en avancerad vapenexportör och de största kunderna är föga överraskande USA och dess allierade. Trots förbudet mot export av vapen till krigförande länder, exporterar Sverige vapen till en ockupationsmakt som ansvarar för de största folkrättsbrotten sedan Andra världskriget. Ingen, inte ens de s.k. liberaler som förnekar ockupationen, kan längre hävda att Sverige inte är ett krigförande land, inte när svenska soldater är intimt delaktiga i det brutala våld som drabbar den afghanska civilbefolkningen, inte när svenska bomber gräver hål i irakiska hem.

Sverige har förändrats. Samtidigt som den svenska regeringen slår sig för bröstet för att man försvarar demokratin i Irak och Afghanistan, bedriver Sverige en avskyvärd asylpolitik. Sverige är ett av de länder som fällts flest gånger av FN: s konvention mot tortyr. Genom att utvisa asylsökanden till diktaturer som Iran, Egypten och Jordanien, är Sverige medskyldig till brott mot mänskligheten.
Men varken Sveriges stöd till USA eller den fruktansvärda asylpolitiken är isolerade händelser. Det finns nämligen en gemensam nämnare mellan migrationsministern Tobias Billströms och Carl Bildt som agerat i USA: s tjänst. De är inte bara ministrar och moderater - De har också insett motsägelsen i det faktum att svenska soldater deltar i dödandet av samma människor som i flykt undan bomberna och förföljelsen söker asyl i Sverige. Utifrån Billströms och Bildts perspektiv är det alldeles logiskt att oskyldiga i Afghanistan och Irak fängslas, torteras och dödas med motiveringen att de är misstänkta terrorister, och att deras landsmän som sökt tillflykt till Sverige utvisas med samma vidriga motivering – allt för att Sverige ska rätta sig i ledet och tillmötesgå det som av USA kallas ”Kriget mot terrorismen”.

Kamrater,

Regeringens politik är människofientlig och rasistisk! Men det finns ett annat alternativ. Alternativet heter rättvisa och innebär ett omedelbart stopp för den svenska vapenexporten. Alternativet stavas rättvisa och innebär att svenska soldaterna kallas hem från Afghanistan. Alternativet stavat rättvisa – och innebär en värdig svensk utrikespolitik där Sverige står upp för svaga staters rätt! Det är dags att byta politik – byta regering!

Kamrater,

Vi, vanligt folk, känner av de förödande effekterna av högerregeringens politik. Missnöjet växer samtidigt som regeringsblocket tappar hos opinionen. Oppositionen mot den borgerliga regeringen växer och består idag av kvinnor, ungdomar och invandrare – oppositionen består av oss som bekostat högerns alla skattesänkningar. Årets Första maj-firande är vår dag – Oppositionens dag. Det är viktigare än någonsin att visa vårt missnöje mot den borgerliga regeringens arbetar- och kvinnofientliga politik. Mer än någonsin behövs en dag som kan mobilisera det ökande missnöjet mot den borgerliga avgrundspolitik som på varje punkt strider mot våra intressen. Första maj är den dagen. Låt oss fira den med stolthet för vunna segrar – Låt oss förvalta den väl inför kommande strider.

Tack!

Inga kommentarer: