onsdag 16 januari 2008

Byt ut Kulturrådets referensgrupp

Idag har Föreningen för Sveriges Kulturtidskrifter (FSK) kommit med hård kritik mot Kulturrådets beslut att dra in stödet till Mana. Pressmeddelandet hittas här (läs även här). Bland annat skriver FSK,

"Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter (FSK) är oroad över att politisk hållning tycks ha blivit en del av kvalitetsvärderingen avkulturtidskrifter. Kulturrådets granskning av tidskriften Mana visaratt den på grund av politiska åsikter kan bli fråntagen sittproduktionsstöd.
[...]
– Om en tidskrifts politiska åsikter blir skäl till att inte ge stödär vi ute på farligt vatten. Idag är det Mana som inte passar,imorgon kan det vara någon annan, säger föreningens ordförande Siri
Reuterstrand som själv arbetar med två tidskrifter som får produktionsstöd.
[...]
Kulturrådets styrelse verkar i motsats till referensgruppens ordförande Arne Ruth, som noggrant undersökt den aktuellatidskriften, inte ha förstått »stödets övergripande kulturpolitiskafunktion och kvalitetsmässiga aspekter."

Just att referensgruppens ordförande haft en annan uppfattning än Demirbag-Sten är ingen oviktig detalj. Som Sydsvenskan skriver har i alla fall orföranden haft referensgruppens uppdrag i åtanke när han i mötesprotokollet skrivit att "gruppen inte ska fungera som censurinstans". De övriga i gruppen tycks också varit överens om detta. Ändå har Demirbag-Stens åsikt fått genomslag. Ett märkligt förfarande där inslagen av politisk styrning är uppenbara.

Det är dags att byta ut referensgruppen för att få tillstånd ett råd fritt från censurtendenser.

Läs mer hos Esbati.

2 kommentarer:

Dan Abelin sa...

Det bör poängteras att i referensgruppen är det bara Demirbag-Sten som inte velat ge stöd till Mana.

I styrelsen, som nu inte består av exakt samma människor längre, var det däremot en handfull av ledamöterna (en majoritet) som i december "reserverade sig mot referensgruppens förslag till bidrag vad avser tidskriften Mana med motiveringen: För deras nedvärderande syn på kvinnor, för onyanserad politisk analys och debatt och ofta bristande faktakunskap som leder till en förvrängd tolkning av verkligheten. För de antidemokratiska, antisemitiska och intoleranta, på gränsen till rasistiska, toner och undertoner som ofta återkommer i deras texter."

Med andra ord gick Kulturrådets styrelse emot referensgruppens rekommendationer att ge stöd till Mana.

/Dan Abelin
koordinator
Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter

Abraham sa...

I referensgruppen ingick två personer med direkt anknytning till den etniska grupp som representerar 3 promille av befolkningen och som äger flera av de största dagstidningarna i landet, kontrollerar ett biografmonopol, huvudägare i TV-kanal, helt dominerande inom bokförlagsmarknaden etc etc. Den ena av dessa två ledamöter reserverade sig mot att MANA skulle få bidrag.
Till pjäsen hör att samma person i sina krönikor har gjort onyanserade utfall mot muslimer.

När ska Sverige bli ett fullvärdigt demokratiskt land?