tisdag 15 januari 2008

Kulturrådets censur

Idag har jag skrivit om EU samt regeringens totala ignorans gentemot nazistiskt våld mot invandrare och politiska motståndare. Läs texterna på Ung Vänsters blogg. Läs också Elisabeths inlägg från konsensuspolitikens farsartade möte i regi av Folk och Försvar (som i sig fyller en funktion)

Till sist måste jag bara kommentera en nyhet publicerad av Sydsvenskan som flera har skrivt om. Det gäller Kulturrådets beslut at dra in stödet till tidskriften Mana. Beslutet är talande för den tid vi lever i. I flera år har den svenska högern drivit en hård offensiv för ett flerdimensionellt systemskifte. Sverige ska förändras från grunden och på ett bestående sätt. Det är på många sätt en borgerlg reaktion som nu slår på många olika samhälliga institutioner som byggts upp för att garantera demokratin och mångfalden av åsikter. Angreppen slår förstås också mot massa andra sker som tex en generell välfärdsmodell, en på många sätt unik arbetsmarknadsmodell som garanterat starka fackföreningar med hög anslutningsgrad osv.

Nu är allt detta under attack. Yttrandefriheten står på tur. Övervaknigslagar, buggning och signalspaning, Forum för Levande Historia, Globaliseringsrådet och en åsiktcensur som syftar till att neutralisera politiska meningsmotståndare.

Den ovannämnde vapenarsenalen ska också bäras av soldaterna. Demirbag-Sten har en framträdande roll. I den hetska debatten om invandringen som har pågått har hon intagit en högst tvivelaktig roll. En försvarare av en i grunden rasistisk politik och agenda som hade varit oacceptabel för tio år sedan. Hon har gått i försvarsställning när det gäller israels ockupation av Palestina och likställt ett legitimt motstånd med muslimsk fundamentalism och till sist har hon skadat jämställdhetsdebatten genom att medvetet rikta fokus från mäns våld mot kvinnor, som ett generellt problem kopplad till en könsmaktstruktur oavhängig etniska eller geografiska gränser, till ett etniskt problem för att göra upp med hennes egen bakgrund.

Beslutet att stoppa stödet till tidskriften Mana är obehagligt. Vilken tidskrift står näst på tur?
Den feministiska tidskriften BANG?

Läs Manas upprop.

Andra om ämnet: Esbati, Feministiskt Vänstertjej, Svensson, Röda raketer

Inga kommentarer: