onsdag 19 oktober 2005

Blatte-alibi-produktion II: Federleys Rojasifiering

Nu har folkpartiets blatte-alibi-linje spridit sig till centerpartiet och ungdomsförbundets ordförande Fredrick Federley. Federley har träffat Bassem Nasr, som ligger överst på centerns riksdagslista i Malmö.

Federley är inspirerad och peppad efter besöket - han har träffat en invandrad som bor i Rosengård - det tycker Federley är exotiskt.

"Under hela samtalet pratar han med inlevelse och passion om vad han anser behöver förändras. Som invandrare, boende i Rosengård och med en brokig ungdom har han en intressant historia att dela med sig."


skriver Federley och fortsätter med att betona att Nasr reagerar mot motsåndarna till låglöneyrken. Nasr är övertygad om att denna ovilja för fler låglöneyrken skapar hinder för alla de som vill in i arbetsmarknaden. Federley skriver,

"Han (Bassem Nasr, min anm) menar att för dem i hans situation är det (låglöneyrken, min anm) vägen för att få in den första foten, de första meriterna och att på allvar kunna gå från bidragsförsörjning till
självförsörjning."

OK, fair enough. Allt detta hänger ju ändå ihop med den politik som Allians för Sverige har presenterat, backat ifrån och ompaketerat i lite glansigare papper. Kärnan är att inte bara skapa låglöneyrken utan att skapa en låglönearbetsmarknad där lönen för majoriteten av arbetssäljarna sänks eller rättare sagt inte räcker till pga kraftigt höjda avgifter för en privatiserad vård, skola och omsorg. Skatteavdrag för hushållsnära tjänster eller pressen på arbetslösa när det gäller "antingen tar du jobbet eller så tar vi din ersättning"-linjen är delar av en och samma borgerlig politik.

Federley har nu hittat en ung invandrad Rosengårdsbo som påstår att låglåneyrken hjälper arbetslösa (i det här fallet antar jag att arbetslösa=invandade då Nasr är i fokus) och är förstås inte sen med att presentera borgerlighetens alibi för sin högst klassfientliga politik.

Vi får nog börja vänja oss vid att den invandrade befolkningen i Sverige allt oftare kommer att utmålas som problem (som i Rojas fall där alla är kriminella och/eller dödar sina döttrar/fruar) eller (i fallet Basem Nasr) arbetslösa som kan torka majoritetssamhället (företrädesvis välbärgade svenskarna) i röven .

10 kommentarer:

Fredriksson sa...

"Vi får nog börja vänja oss vid att den invandrade befolkningen i Sverige allt oftare kommer att utmålas som problem (som i Rojas fall där alla är kriminella och/eller dödar sina döttrar/fruar) eller (i fallet Basem Nasr) arbetslösa som kan torka majoritetssamhället (företrädesvis välbärgade svenskarna) i röven ."

Har du problem med den verklighetsbeskrivningen?

Anonym sa...

"arbetslösa som kan torka majoritetssamhället (företrädesvis välbärgade svenskarna) i röven"

Ja, men du måste få in en fot, eller snarare en hand, att öva med innan du kan avancera till husnegerns avancerade rövslick-tekniker.

Anonym sa...

Jag lät min fru läsa och kommentera detta

"arbetslösa som kan torka majoritetssamhället (företrädesvis välbärgade svenskarna) i röven"

1978 flyttade jag och min fru till en lite by i hälsingland där vi köpte en gammal kåk som stått tom i 14 år. Där flyttade vi in med barn och upplevde många goda år. Under de två första åren jobbade min fru som hemsamarit och bokstavligen torkade gamla i "röven" som Du skriver. Överallt runt om i sverige går förträdesvis kvinnor och runt och torkar både svenskar och invandrare i "röven".

Vad i he.. skulle det vara för fel på att hjälpa till med detta jobb om man erbjuds ett sådant. Argumentet att man ska kunna behålla socialbidraget i stället är inte lite så dumt.

Hon tyckte inte om Ditt sätt att använda språket och det har inte med nationalitet att göra, det vet jag för jag har åtskilliga gånger fått våldsamma reaktioner på mitt sätt att skriva.

Vördsamma vänliga hälsningar KAS

Anonym sa...

Vi är väl många som börjat vår "karriär" med relativt lågt betalda s.k. lågkvalificerade arbeten dvs sådana som inte ställer krav på särskilda kunskaper. Tyvärr är ju en delförklaring till bl.a. ungdomsarbetslösheten att det finns relativt sett färre sådana jobb numera.

Effekten av detta är ju inte bara att det saknas arbetstillfällen utan också att mycket saker som borde utföras inte längre utförs. Snösvängen tycker jag är ett bra exempel: Numera sköts den helt maskinellt men tidigare fanns tillgång till folk med snöskyffel. Effekten av denna förändring är att trottoarer, gångbanor etc numera är uselt skötta med halkolycker som följd.

Inom vårdsvängen är det i princip likadant dvs strävan att effektivisera går ut över omvårdnaden och leder till att färre människor men med högre utbildning förväntas klara av sådant som det tidigare fansn mer dedicerad personal till.

Inom offentlig förvaltning saknas ofta personal som sköter vaktmästeri, kopiering m.m. Dessa sysslor får istället utföras av relativt högt betalda.

Utrymmet för att få fram nya arbetstillfällen är stor om man vill - också för dem som inte har en fast ställning på arbetsmarknaden och som har begränsad erfarenhet/kompetens.

Att ingen skall behöva jobba för svältlön är en annan sak. Ta t.ex. äldrevården där facket accepterar minimilöner på 15 000 kr för utbildade. Det är upprörande!

Sven Holmström sa...

Federley är inspirerad och peppad efter besöket - han har träffat en invandrad som bor i Rosengård - det tycker Federley är exotiskt.

eller (i fallet Basem Nasr) arbetslösa som kan torka majoritetssamhället (företrädesvis välbärgade svenskarna) i röven .

Jag har aldrig alls förstått det här resonemanget med alibiblattar. Det är helt enkelt ett mycket billigt sätt att angripa någons åsikter utan att alls ge sig i kast med dem. Dessutom blir det hela i just det här fallet extra roligt om man tänker på att Federley bor i Rinkeby och har (om jag minns rätt) en mor som jobbar inom äldreomsorgen.

Dessutom är det så att vissa av oss tycker att det är ett meninsgfyllt jobb att torka gamlingar i stjärten. Fast jag brukar ju helller inte reflektera över om det är en representant för majoritetskulturen eller någon annan som jag hjälper. Det där med individer tycks mig vara ett bättre klassificeringsverktyg än något annat.

Anonym sa...

Det hela är väldigt enkelt. Vänstermänniskor menar att alla "blattar" ska ha vänsteråsikter. De som inte passar in är helt enkelt alibin för borgare.

Anonym sa...

Dessutom, Federley bodde tills nyligen i Rinkeby så jag tror inte han tycker det är särskilt "exotiskt" att träffa en invandrare.

Hur förnedrande tror du Thaher det är att bara eftersom man råkar ha utländska rötter kan man inte ha en självständig åsikt? Man blir klassificerad i ett kollektiv bara för man råkar vara invandrare, och följer man inte normen blir man ett alibi?

Anonym sa...

Två tankenötter till dig:

1. Har du aldrig tänkt på att lagen om anställningsskydd handlar om att ge privilegier till de som redan har jobb! Ungdomar hamnar i vikarieträsket just därför att medelålders sitter på sina feta rumpor och har vunnit "hela havet stormar".. och fått en fast anställning.

2. Varför skulle vården vara nödvändigt dyrare bara för att den är privatiserad?
Vänsterdebattörer hör man ofta yttra sånt, som om det vore en naturlag.
Jag tror att den säkert kan bli dyrare, men det har inte så mycket att göra med
om den drivs privat eller offentligt. Det har mycket mer att göra med om den styrs marknadsmässigt (många aktörer) eller med monopolstrukturer. Landstinget är för övrigt en väldigt stor och ibland ganska ful monopolorganisation.

Även om du kanske inte tror det (eller vill tro det) så finns det länder som har sjukvård (med stort inslag av privat drift) både med kostnadsskydd, allmänna försäkringar och låga patientavgifter (t o m nolltaxa). Tyskland är ett exempel. Titta gärna runt om i världen. Och försök titta på något annat land än USA, som av någon anledning alltid används som enda exemplet ("skräckexemplet") på allt som upplevs som ont och farligt.

Cissy sa...

För det första vill jag instämma i det "Globaljuggler" skrev tidigare. Fredrick som själv bor/bott i Rinkeby ser dte knappast som något exotiskt att träffa en invandrare. Sen kan jag, som vän till Bassem berätta att han inte alls är arbetslös utan studerande.

Unknown sa...

DÅ säger jag grattis till Bassem.