onsdag 3 augusti 2005

John Bolton vs Demokrati eller hökarna tar över

"There is no such thing as the United Nations. There is an international community that occasionally can be led by the only real power left in the world and that is United States when it suits our interest and we can get others to go along."
-1994 Global Structures Convocation, New York, NY

Det ovanstående är ett citat av John Bolton, den man som George Bush utnämnde till USA:s FN-ambassadör. Bush fortsätter att röra sig i en rikting som är diametrala motsatsen till allt vad politiskt etbalissemang brukar kalla för dialog, samtal och diplomati. Från att ha satt käppar i hjulen för Kyoto-avtalet, till att nu kuppa bort hela processen med de andra miljöbovar till industriländer. Från att ha ljugit till FN:s generalförsamling, säkerhetsråd och världen om motiven bakom invasionen av Irak till att för,söka styra och manipulera det irakiska valet den 30 januari. Från att utnämna Paul Wolfowitz till chef för Världsbanken till att nu tillsätta ytterligare en av sina hökar till posten som FN-ambassadör. Reinforcing hegemony kallas det. Bush har genom att dra nytta av senatens semesterperiod, förstärkt sitt grepp om de institutioner som är viktiga för en framgångsrik imperialistiskt ekonomisk och militär aggressionspolitik.


Hökarna Bush och Bolton

Vem är då denna Bolton (har för övrigt inget släktskap med smörsångaren Michael Bolton)? www.stopbolton.org ger en bra bakgrund. John Bolton har inte gjort sig känd för sin samarbetsvilja eller sin ödmjukhet gentemot medarbetare kring och under honom. Bland annat har han aktivt och medvetet undanröjt alla kritiska rösteri sin väg. Ett flertal gånger har han försökt få hans säkerhetsrådgivare ur vägen då de inte hållit med om hans påståenden om Kubas arsenal av biologiska vapen. Hans ursäkt framför Senatens utrikesutskott var "lack of confidence in the analysts" (läs CIA:S Latinamerikakännare).

Samma sak upprepades i samband med USA:s ihärdiga lögner om Iraks massförstörelsevapen. Tjänstemän på amerikanska State Departement som pga brister i information ville tona ned fokuseringen på WMDs , sparkades eller hotades med sparken. Samtidigt forstatte Bolton att fabricera och sprida desinformation till administrationen om Iraks kärnvapenprogram och Iraks kontakter med Niger. Listan fortsätter och är lång!

Bolton är dock inte endast en av Washingtons "warmonger"-hökar; han tycks inte ha mycket till övers för anställda som ansöker om mammaledighet heller. I minst ett fall har kvinnliga anställda hotats med sparken då de ansökt om mammaledighet i sambande med havandeskap.

Enligt Center for American Progress har USA Today och Washington Post kallat John Bolton för en "treaty-killer", "guided missile" och en "anti-diplomat". Att en "guided missile" är rätt virke för den amerikanska expansionspolitik som råder idag är självklart. Så många rättshaverister som möjlighet. Ju fler som kan bemästra konsten att haverera internationella lagar och avtal desto bättre.

Bolton kan också konsten att utrycka sig konkret och på ett otvetydigt sätt:

"General Assembly Resolutions and international conference declarations (such as the Universal Declaration of Human Rughts, Agenda 21, and the Millenium Declaration) are mindnumbing"
-Policy Review, Bring BAck the Laxalt Doctrine, 2000

Inga kommentarer: