fredag 29 juli 2005

Absolutely Mental

CNN raporterar om mental ohälsa bland återvändande amerikanska soldater från Irak. Omkring 30 procent av de återvändande soldaterna lider av mentala störningar som tex depression, mardrömmar, koncentrationssvårigheter och posttraumatisk stress. 200 stress-konsulter, i sk "Combat stress control teams", finns i Irak för att förhindra självmord och depressioner balnd de stridande.

Det finns troligtvis flera orsaker till den ökade psykiska ohälsan bland ockupanternas soldater. De är också människor, precis som den irakiska civilbefolkningen som lever under fasansfulla förhållanden. Förutom lemlästade och brända kroppar , kan de också finnas substansrelaterade orsaker till den "mentala" krisen hos soldaterna.

The Telegraph rapporterar om flitiga användandet av droger och alkohol bland de amerikanska trupperna. De relativt öppna gränserna har resulterat i ett massivt inflöde av hasch och herion, droger som nu har hittat sig till trupperna stationerade i Irak. I ett fall anger en menig, Pte Meily Hamilton, att haschruset hjälper henne att somna om nätterna. Kaptenen Christopher Krafchek menar att soldaterna, en majoritet omkring 20 års ålden, inte kan hantera stressen av att vara ute i fält och se sina kamrater dödas och såras.

MSNBC rapportera om att anti-malaria medicinen, Lariam, som krigsmakten tog fram under Vietnamkriget och som nu ges till soldaterna också har otrevlig biverkningar, nämligen hallucinationer. Många anhöriga anklagar krigsmakten för att vara ansvarig för självmord hos de hemvändande soldaterna. Men försvaret har garderat sig mot anklagelserna och försett läkemedelsförpackningen med varningtext som uppmanar att man genast ska utföra en medicinsk utvärdering om "patienterna" uppvisar beteendeförändringar "speciellt om de bär vapen". Det känns lugnande.

United Press International avslöjar att soldater som redan diagnostiserats med psykiska sjukdomar ändå skickats till Irak för tjänstgöring. Amerikanska armén har vägrat att kommentera påståendena.

Hursomhelst. Orsakerna är många, men det är något av en traditon inom kåren att amerikanska soldater antingen blir försökskaniner för nya vapen (som under Gulfkriget) eller tycker om att festa på knark som verkar finnas i överflöd runt omkring dem, var de än befinner sig.

AN ARMY OF ONE (or TWO if you're on Lariam)

2 kommentarer:

Ali Esbati sa...

Rock n' Roll. Kul att få läsa dig. Passar i blogform.

Anonym sa...

War on Terror kräver tydligen psykofarmaka, hasch, heroin och hallucinogen malariamedicin... Vad hände med War on Drugs? Visstja det var ju Ronnie Reagan och inte Powder Nose Bush.