söndag 11 mars 2007

Dags att öppna ögonen för att se brotten!

Nedan följer mitt tal som jag höll på en manifestation i Göteborg i stöd till Hassan Asad och för en human asylpolitik. Många slöt upp, med bra stämning och en hel del media. Än så länge har dock rapportering varit ytterst begränsad.

Sent i fredags eftermiddag meddelade migrationsdomstolen att inte finns några hinder för att utvisa Hassan Asad till Jordanien. Orsaken till beslutet sägs vara att Asad är en säkerhetsrisk. Ännu en gång har man trampat på rättsäkerheten. Ännu en gång bryter Sverige mot FN:s tortyrkonvention. Ännu en gång riskerar en oskyldig människa att skiljas från familj för att möta fängelsestraff och tortyr i ett annat land.

Den svenska asylpolitiken är en skamfläck för vårt land. Likt djur föser man ihop asylsökande i burar och kallar det förvar. Som på löpandeband genomgår människoöden en rättsvidrig process som präglas av misstänksamhet, hån och nedbrytning. Järnaxeln mellan den förra socialdemokratiska regeringen och moderaterna har förhårdnat och stärkts under den borgerliga moderatledda regeringen. Migrationsministern Tobias Billström har haft makten att besluta om ett permanent uppehållstillstånd, en garanti för ett nytt liv för Hassan Asad som varit under flykt undan jordanska säkerhetspolisen. Men Billström valde avslagsdomen, och vi bevittnade ännu en gång att den inhumana asylpolitiken kvarstår och att det vidriga arvet efter socialdemokraten Barbro Holmberg nu förvaltas av moderaten Billström.

Men i praktiken är fallet med Hassan Asad långt mer oroväckande. På ett tidigt stadium omöjliggjordes en rättssäker asylprocess när den svenska säkerhetspolisen på lösa och falska grunder stämplade Hassan Asad som en säkerhetsrisk, detta efter att Asad vägrat att agera informant åt säkerhetspolisen i Göteborg. Anklagelserna om att Hassan Asad utgör en säkerhetsrisk har ingen fått se några bevis för, varken Asad själv eller hans advokat eller migrationsdomstolarna. Dock har det ännu en gång bevisats att den svenska säkerhetspolisen springer någon annans ärenden. Likt händelser på Bromma flygplats i januari 2001 då CIA agenter tilläts kidnappa två egyptier, har den svenska säkerhetspolisen haft omfattande kontakter med den jordanska säkerhetspolisen. En säkerhetspolis som i en diktatur har många människors blod på sina händer.

Jordaniens ambitioner i området mänskliga rättigheter är tämligen låga. Likt svenska myndigheter har jordanska myndigheter tillåtit amerikanska kidnappningar utförda av CIA och upprättandet av hemliga fängelser - allt inom ramen för "kriget mot terrorismen". Jordanien tillämpade dödsstraffet 11 gånger förra året och rapporter om tortyr i Kung Abdallahs fängelsehålor når oss ständigt – det som krävs av oss är att endast öppna ögonen för att se brotten. Medan den ena borgerliga ministern skyller på den andra och byråkratin maler sönder den sista strimman av hopp, skickas människor till tortyr och kränkningar i länder som i lydnaden inför supermakten USA systematiskt trampar på de mänskliga rättigheterna.

Sverige har genomgått en radikal förändring. Vi har en regering som ägnar sig åt avlyssning, spioneri på medborgare och utvisning av människor till diktaturer. Men detta, allt från misstänksamheten mot muslimer och människor från Mellanöstern till intrånget i allas personliga integritet, hänger samman med en vardag och verkighet om utspelar sig långt bort härifrån.

I Irak dödar svenska vapen ett folk som fått se sitt land ockuperat och jämnat med marken.
I Afghanistan deltar svenska soldater i den amerikanska ockupationen. Ingen, inte ens de s.k. liberaler som förnekar ockupationen, kan längre hävda att Sverige inte är ett krigförande land, inte när svenska soldater är intimt delaktiga i det brutala våld som drabbar den afghanska civilbefolkningen.

Men inget detta är isolerade händelser. Det finns nämligen en gemensam nämnare för Tobias Billströms migrationsverk och Carl Bildts utrikespolitiska lobbyarbete i USA: s tjänst. De är inte bara ministrar och moderater - De har också insett motsägelsen i det faktum att svenska soldater deltar i dödandet av samma människor som söker asyl i Sverige. Utifrån Billströms och Bildts perspektiv är det alldeles logiskt att oskyldiga i Afghanistan och Irak fängslas, torteras och dödas med motiveringen att de är misstänkta terrorister, och att deras landsmän som sökt tillflykt till Sverige utvisas med samma vidriga motivering för att tillmötesgå samma inhumana, rättsvidriga öde.

Sverige är en skyldig part i det globala "kriget mot terrorismen". Vår regering är ansvarig för omfattande vapenexport till krigförande länder och ockupanter som USA och Storbritannien. Här hemma är det asylsökande som utpekas, misstänkliggörs och sedan utvisas till tortyr i diktaturer som Egypten och Jordanien. Åtskilliga människor har behandlats enligt en praxis som saknar varje tecken till rättvisa och rättsäkerhet.

Om vi inte agerar idag, skickar vi Hassan Asad till samma öde. Om vi inte agerar är vi lika skyldiga som migrationsminister Tobias Billström och den borgerliga bomb- och batongalliansen.

Ta ställning för en human och rättvis asylpolitik!
Ta ställning för Hassan Asads rätt ett värdigt liv!

Inga kommentarer: