onsdag 27 december 2006

Battlefield: Africa

Oroligheterna i Afrika fortsätter. Den humanitära katastrofen i Darfur har nu hamnat i medieskuggan och mediebvakningen fokuserar alltmer på det eskalerade våldet i östra afrika, närmare bestämt i Somalia och gränsområdet till Etiopien. Medan FNs säkerhetsråd är handlingsförlamat , forstätter det somaliska självbestämmandet att inskränkas av grannlandet Etiopien. Givet det inrikespolitiska läget där den sittande somaliska regeringen misslyckats, har religiösa krafter lyckats få gehör bland befolkningen. Avväpning av tidigare miliser och säkerhetsgarantier till civilbefolkningen har gjort de islamiska domstolarna populära - priset har varit införandet av muslimska lagar som bgränsat livsutrymmet för många, i synnerhet för kvinnor.

Bakom de pågående oroligheterna som tillsynes verkar ha blåsts upp ur intet finns starka intressen, inte minst från utlandet. Efter mer än 10 år är USA åter inblandad i oroligheterna i Somalia. Sean McCormack, talesman för State Department sade kryptiskt men ändå tillräcklig klart att USA samarbetar med,
"responsible individuals . . . in fighting terror. It's a real concern of ours -- terror taking root in the Horn of Africa. We don't want to see another safe haven for terrorists created. Our interest is purely in seeing Somalia achieve a better day."

Redan under våren uppdagades ett välkänt händelseförlopp i Somalia. I kampen om staden Mugadishu stärktes sk sekulära krafter med hjälp av den amerikanska Bush-administrationen. Den 11 maj 2006 kom uppgifter från Röda Korset om civila döda. Under våren vägrade den USA-vänliga milisen (Alliance for the Restoration of Peace and Counter-Terrorism , ARPCT) att till skillnad mot de islamiska domstolarna ställa sig bakom en vapenvila. I likhet med Irak och Tjetjenien stämplas allt mostånd mot utländsk inflytande och kontroll som terrorism. I kriget mot terrorism har Afrika länge varit bortglömt men nu har östra Afrika fångat Bush-administrationens intresse.

Enligt US Energy Information Administration har Somalia inga exploaterade oljefyndigheter - än. Samtidigt har flera oljebolag, främst amerikanska som Conoco, Amoco, Chevron and Phillips, intressen i området till den svaga somaliska regeringens ivriga applåder. Det är därför inte omöjligt och inte heller otroligt att det pågående våldet i Somalia och den humintära katastrofen i Darfur är sammansvetsade med en tävlan om olje- och gastillgångar i Afrika. Sudan har länge varit under västmakternas uppsikt och efter lite mer än ett decenium återvänder amerikanska Hitmen till Somalia för att säkra de amerikanska energibolagens framtida profiter.

Kostnaden av detta imperialistiskta strategispel är de döda i Darfur och Somalia.

1 kommentar:

Röda raketer sa...

Gott Nytt År!
önskar
Röda raketer