onsdag 10 januari 2007

USA gör det igen!

Idag skriver jag och Jonas Lindberg, viceordförande för Ung Vänster, om USA:s attacker mot Somalia. Allt mer av västvärldens våldsutövning gentemot tredje världen rättfärdigas moraliskt med "kriget mot terrorism". Det räcker att vara misstänkt al-Qaida-medlem eller se ut som den stereotypa illusionen av en sådan (turban och skägg, helst prata arabiska och vara bosatt i Mellanöstern eller Nordafrika) för att avhumaniseras till prickar som kan mejas ner från himlen. "Kriget mot terrorism" har möjliggjort omfattande kränkningar av människors rättigheter.

När allt och alla kan kallas islamist/terrorist/al-Qaida och när reaktionen från både inhemsk statsapparat och utländsk imperialist är det grövsta tänkbara våldet , är det lätt att förstå människors initiala rädsla och slutgiltiga ilska och frustration.

USA:s krig mot terrorism har mer än något annat skapat världens terrorister. Ungdomar i Mogadishu, Gaza och Bagdad saknar all framtidstro och hopp. Deras fiende svävar tiotusentals meter ovanför dem eller är inbäddad i luftkonditionerade baracker med "a light touch from home". Hemligheten är detta - Att stoppa terrorister är inte alls svårt men att förstå mekanismerna bakom dess framväxt är närmast omöjlig för världens enda supermakt och dess allierade, däribland Sverige.

10 kommentarer:

Anonym sa...

Mycket snabbt efter jag läst din Post infinner sig två frågor:

Hur föreslår du att USA och världsamfundet skall möta hotet från den fundamentalistiska världsterrorn?

Har du läst en rad om Somalisk historia?

Fråga nummer ett:
Vi har idag en utbredd och alltför väl förankrad fundamentalism i de muslimska länderna samt i de muslimska kogniteterna i västvärlden. Den utgör så att säga ett reellt hot.

Saken är den att våld löser väldigt lite som alltid, men på ett pragmatiskt plan så kommer man inte att genom att starta gräsrotsprojekt för att höja levnadsstandarden för de utsatta omvända de män (oftast män) som redan vigt sitt liv till terror.
Således är våld mot dem ett pragmatiskt alternativ.

Fråga två:
Somalia ligger till att börja med på afrikas horn, således varken i mellanöstern eller nordafrika.
Somalia har en samtid och modern historia fylld av krig mellan krigsherrar. Nu har även ett nytt hot infunnit sig i och med den radikala islamismens intåg. Somalia har inga resurser som snabbt skulle kunna locka USA eller andra "giriga" stater till ingripande.

Med detta som bakgrund förstår jag att vänstern kliar sig i huvudet och undrar varför USA gått in i somalia för att tidigare understödja FNs hungerbekämpning och stödja den bräckliga demokratin.

Kanske kan det vara så att trots många tveksamma ingripanden menar USA allvar med sin roll som demokratins förkämpe.

Pelaseyed sa...

1. Ang krigsherrar: De exiterar knappast i en maktvakuum utan används skickligt av grannländer och en och annan supermakt. Se länken http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/05/16/AR2006051601625.html

2. Ang resurser i Afrika
se länk http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/hornafrica.html

3. Ang Pragamitism
Det är troligt så att Hitler fann utrotningen av 6 miljoner judar som en pragmaitisk lösning. Han kallade det t.o.m. den slutgiltiga lösningen. Om du anser att mord på misstänkta terrorister är pragmatism, så har du klargjort din definition av rättsäkerhet. I Iran, vars regering jag antar du ogillar, har man tillämpat denna sort pragmatism vid flertal tillfällen. Efter revolutionen tex tillämpades pragmatism i form av utomrättsliga avrättningar i Kurdistan. En fotograf vid namn Jahangir Razmi som nyligen blev en erkänd Pulitzer-pristagare har dokumenterat det. Se länken http://en.wikipedia.org/wiki/Jahangir_Razmi. Någon kan kalla USA:s krigsföring i Somalia, Irak och Aghanistan för pragmatisk eller att USA tar sin roll som demokratins förkämpe på allvar. Jag kallar det brott mot folkrätten och mänskliga rättigheter.

Anonym sa...

1.
Det stod att läsa i GP med. USA tillämpar devisen, av två onda..

2.
"Somalia has no proven oil reserves" enligt länken..
Skott i foten?

3.
Du undvek att besvara frågan om hur man bör gå till väga (som jag beskrev häromdagen som ärketypiskt).

För att kommentera din olustiga koppling till Hitler (vänstern brukar ju annars kverulera högljutt om sådana analogier)och Iran: USA har försökt få till rättegångar, och lyckats i vissa fall. I andra fall har man misslyckats. Det tål nog att sägas ca: 100 gånger att dessa personer inte gärna lämnar in sig till rättvisan, därav den våldsamma tendensen.

Till skillnad från Iran är USA trots alla sina brister ett land med demokrati, och frihet. Iran är en totalitär diktatur, utan frihet och personliga rättigheter. (Som dessutom hotar att förgöra andra länder.)

Det är inget brott mot folkrätten att hjälpa ett annats lands regering att upprätthålla lag och ordning.

Hur är det med mänskliga rättigheter på Kuba, Venezuela och Nordkorea?

Pelaseyed sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Pelaseyed sa...

"Hur är det med mänskliga rättigheter på Kuba, Venezuela och Nordkorea?"

Och där kom den obligatoriska borgerliga rokaden "Klarar-du-inte-av-att-försvara-USA:s-brott-så-skyll-på-Kuba-Venezuela-och-NordKorea.

Åter till diskussionen som handlade om USA:s rätt att döda, bomba och spränga människor som är MISSTÄNKTA terrorister enligt modellen "Guilty until proven innocent". Det framgåt klart och tydligt att du tycker att det är helt OK. Bra då har vi klargjort din syn på vilken grad av rättsäkerhet som ska gälla i andra delar av världen. Araber och muslimer behöver inte ha sånt för det är inte "pragmatiskt". "Det tål nog att sägas ca: 100 gånger att dessa personer inte gärna lämnar in sig till rättvisan, därav den våldsamma tendensen."

Gå hem och lägg dig.

Anonym sa...

Exemplen Kuba, Venezuela och Nordkoreo är tydliga exempel på vänsterns principlöshet, och din!

Ett ensidigt fördömande av allt världens största kapitalistiska land och därtill en demokrati.

Medans ddiktaturer med planekonomi och socialistiska förtecken undgår varje spår av kritik (förutom när du måste).

Jag är av åsikten att man bör förvänta sig mer av demokratier, men kritiken måste alltid stå i kontext till relativa exempel.

De du kallar misstänkta terrorister som "mördas" är skuldtyngda av alltför kraftiga indicier. AK 47+palestinasjal+skägg+Arab+afrika behöver absolut inte vara terrorist, men vad gjorde han i afrika i sällskap med islamister och vapen? De du pratar om som är misstänkta är t.ex. "Kubasvensken", Vidrigt rättsmässigt, men knappast mord.

Han fick sin frigivning efter ett par hårda år. Dock kvarstår frågetecken om vad och varför i hans historia.

Al-Zarqawi fick ingalunda en rättegång, kommer du ta dig an hans fall?

Klumpa inte ihop det oskyldiga med de skyldiga i dina tafatta försök att demonisera ställningstaganden för fred och frihet.

Pelaseyed sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Pelaseyed sa...

Diktaturer har jag inga problem med att fördöma. Jag fördömer Iran, Saudiarabien och Nordkorea tex. Men vad har planekonomi och socialism med Iran, Saudiarabien och Nordkorea att göra?

Jag fördömer också demokratier, däribland USA, som begår lika grova brott som länder som Iran, Saudiarabien och Nordkorea. Att USA är en demokrati (Någon grad av relativism måste man ju vara utrustad med. "Demokrati" är ingenting absolut!) skiter jag i så länge landet har stött fler militärkupper och stött grövre förföljelser än något annat land sedan andra världskriget.

1 000 000 människor (i tex Indonesien enbart) lever inte ens Fidel och Ahmadinejad + vänner upp till.

Till slut,
"men vad gjorde han i afrika i sällskap med islamister och vapen?" Vem fan syftar du på? Låt mig gissa...en John Dow i Mogadishu under namnet al-John bin Dow.

Gå hem och lägg dig!

Anonym sa...

Men Thaher.. Jag skrev ju faktiskt Kuba, Venezuela och Nordkorea. Om du inte kan se vad dessa länder har med socialism och planekonomi att göra undrar jag vad du sysslar med inom politiken. (Vi vet ju alla hur marknadsekonomin sprudlar i Pyongyang..)

USA är den mest bevakade nationen sedan krigsslutet med. De andra är som bekant slutna diktaturer. Hur är det med Kinas roll i Vietnam och Korea? Sovjets alla övergrepp i satellitstaterna?

Även om USA historiskt inte alltid handlar på ett långsiktigt sätt så finns det alltid exempel på liknande eller värre metoder eller policys på andra håll.

Men fortfarande efter FEM kommentarer (varav två strukna) så har du fortfarande inte svarat på min första fråga. Vilken sorts policy eller angreppsmetod hade du sett istället?
(För det är väl sakfrågan som är av intresse, inte bara kroniskt USA-Israelhat?).

Davidov sa...

"Gå hem och lägg dig!" skriver visst pelaseyed gärna till människor som inte håller med honom. Klart att det är svårt att hålla sig på en trevlig nivå när man känner att man står med byxorna nerdragna.