torsdag 4 januari 2007

Sämre villkor utan kollektivavtal

Blockaden mot Wild 'n Fresh i Göteborg fortsätter. Den 6 december skrev bomb- och maffialiberalen Fredrik Federley på sin blogg,
Jag ringde för att säga till Sofia Appelgren att hon har mitt fulla stöd. Hon ger sin personal bättre lön än kollektivavtalen föreskriver och hon har inget kvälls- eller helgarbete. Men för facket handlar det om att behålla makt.
Men nu kommer en oberoende av advokaten Toivo Öhman som har jämfört anställningsvillkoren på Wild n' Fresh med det fackliga kollektivavtalet. Hans rapport är entydig; personalen på Wild n' Fresh får en timlön på 95 kronor, oavsett svårighetsgrad. De får heller ingen semesterlön. Antällda med avtal får en timlönen + semesterersättning på minst 99, 35 kronor i timmen. Öhman påpekar även att Appelgren brutit mot lagen när hon vid ett fall inte betalat sjuklön. Sammanfattningsvis konstaterar Öhman att "anställningsvillkoren för personalen på Wild n' Fresh är på samtliga undersökta punkter sämre än för personal på kollektivavtalsbundna arbetsplatser".

No further questions, Federley!

7 kommentarer:

Glenn sa...

Tveksamt om man kan anse Toivo Öhman vara oberoende då undersökningen gjorts på uppdrag av HRF och Öhman dessutom inte inhämtat några uppgifter från Appelgren utan bara lyssnat på vad facket inbillat sig. Öhman påstår att personalen får 95 kr per timme och ingen semesterlön. Dessutom har restaurangen i ett fall inte betalt ut någon sjuklön

Enligt GP har Mannerheim Swartling tittat på avtalen och funnit att lönen på Wild n' Fresh är 95 kronor PLUS 12,8% semesterersättning. Att ingen sjuklön betalats ut beror på att ingen varit sjuk utom Sofia Appelgren själv.

Anonym sa...

LOL totalägd taher! haha

Anonym sa...

Får man se nån replik från taher?

Federleys kompis sa...

No questions further, Pelaseyed!

Pelaseyed sa...

GP skriver,
[Appelgren]kontrar med att den utredning som hennes advokat på Mannheimer Swartling gjort visar att personalen på Wild n' Fresh tjänar bättre än kollektivavtalet.

Hennes advokat har ett uppdrag att företräda Appelgren och hennes intressen. Knappast helt objektivt.
Det viktigaste är det faktum att ungdomar anställda inom branschen utnyttjas systematiskt av arbetsgivarna. Kollektivavtalet är en garant mot detta. Det är uppenbart att Appelgren inte kan fullfölja lagarna eller efterleva de krav som ställs på en arbetsgivare. Därmed har hon ingen plats på en arbetsmarknad som värnar om de anställdas rättigheter till bland annat semester- och sjuklön.

Anonym sa...

Taher det är du som ägt de som inte ännu är övertygade om fackets storhet.

Stackars människor tror att man ska lägga makten hos arbetsgivaren och hoppas att just den chefen är god och ska leverera goda villkor.
Det är just det som är problemet, utan kollektivavtal har chefen inga regler att följa, och 9 av 10 chefer utan kollektivavtal har sämre villkor än ett företag med kollektivavtal. Jag skulle kunna n räkna upp mer än 1000 exempel.

Snälla människor visa lite aktiv hjärnkapacitet pleas?

Chris sa...

Jag är inte anonym
Jag glömde skriva in mitt namn, Chris i senaste inlägget.

Taher, fortsätt så som du gör du gör ett grymt jobb och ditt hjärta sitter på helt korrekt ställe.