måndag 15 januari 2007

Lövfen till Uribe: Stoppa våldet och skydda våra fackliga kamrater!

Stefan Löfven, ordförande för IF Metall har skrivit ett brev till Colombias president Uribe med uppmaningar att våldet mot fackligt aktiva stoppas.

I sitt brev skriver Löfven,
Våra kamrater som organiserar arbetare inom det colombianska gruvfacket Sintracarbon har berättat för oss om den skrämmande situationen de just nu befinner sig i. Flera av dem finns med på dödslistor och flera har fått direkta dödshot via sina mobiltelefoner.

Bra av IF Metall!

Inga kommentarer: