tisdag 9 januari 2007


Tora Breitholtz finns porträtterad i senaste av numret av Kvinnotryck. Läs intervjun med henne där hon pratar om rätten till abort och de reaktionära politiska viljorna i Sverige, Europa och inte minst USA som vill förvägra kvinnor rätten att bestämma över sina egna kroppar.
– Jag kände en slags gemenskap med tidigare generationer av kvinnor, med kvinnor i andra länder och med kvinnor i andra situationer som blivit oplanerat gravida. Det var nästan en svindlande känsla att faktiskt ha konkret makt över min egen kropp.
Kvinnans rätt över sin kropp och det tvångsmedel som "barnafödandet" eventuellt kan vara utgör kärnan i en viktig debatt som förs allt mindre. Den är dock viktig, inte minst efter förbudet i Polen.

Inga kommentarer: