torsdag 23 november 2006

SveNATOrige

Läser på DNs nätupplaga att Bush vill knyta Sverige närmare till krigsalliansen NATO. Detta ska ske genom ett nytt partnerskap med förmodligen en ny Orwelliansk benämning. Förslaget väntas läggas fram under det kommande NATO-toppmötet i Lettland. Som en kommentar säger Christian Carlsson, pressekreterare under utrikesministern i vårt lilla men ack så alliansfria och neutrala land,
Det här är ett intressant förslag och Sverige vill stärka banden med Nato, men vi får avvakta tills toppmötet har ägt rum.

Utvecklingen är farlig. För det första måste vi konstatera att Sverige sedan ett antal år bakåt i tiden inte längre är alliansfri eller neutral. Vi exporterar vapen till länder som är i krig och som upprätthåller ockupationer - vi importerar också vapen från dessa. Israel är ett exempel. För det andra befinner sig svenska kvinnor och män i Afghanistan och fullföljer ett av NATO (läs USA) kidnappat FN-mandat som i praktiken innebär ett direkt stöd till de amerikanska och brittiska ockupationstrupperna i landet. För det tredje har den svenska försvarsmakten ett i allra högsta grad djupgående samarbete med NATO - i synnerhet när det gäller vapensystem osv. Det amerikanska utrikesdepartementets biträdande statssekreterare för politiska frågor, Nicholas Burns säger att Sverige en av de icke-medlemsländer som
är de mest framträdande i övningar tillsammans med USA i Nato och att de deltar med soldater i Natoinsatser på Balkan och i Afghanistan.

Utvecklingen har gått sakta men åt ett håll - närmare bestämt åt ett medlemsskap i NATO. Det som är ännu allvarligare är att det svenska folket förbjöds att ta ställning till den framtida svenska utrikespolitiken. Socialdemokraterna och Alliansen var överens om att tiga. Vänsterpartiet krävde dock ett omedelbart stopp för svensk vapenexport och tillbakadragande av de svenska trupperna i Afghanistan.

Den svenska utrikespolitiken är på glid ner i NATOs armar. Nu gäller det att stå upp och skrika högt mot krig, ockupationer och nykoloniala äventyr!

Inga kommentarer: