fredag 10 november 2006

Början till det definitiva slutet

Jag höll ett tal i Göteborg igår i samband med Kristallnatten. Ett tal med fokus på bekämpandet av samhällsorättvisor och inte utsatta grupper i samhället. En del inspiration hämtade från andra kamrater som uttalat sig i andra sammanhang (läs här, här och här).

Tal till minne av kristallnatten
2006-11-09

Mötesdeltagare, Antirasister,

Kristallnatten 1938 blev en alltför sent ljudande varningsklocka i 1930-talets Europa. Under en kväll dödades hundratals judar, 30 000 bortfördes för att försvinna i fascisternas koncentrationsläger, hundratals synagogor brändes till marken, tusentals judiska butiker vandaliserades. Men kristallnatten, ”Det krossade glasets natt”, var inte början och inte heller slutet. Det skulle visa sig att Kristallnatten var början till slutet för demokratin i Europa. Den natten var början till slutet för mer än elva miljoner människors liv. Den dåvarande generationen lovade att aldrig glömma och att aldrig låta fascismens övergrepp upprepas. I dag, 68 år senare, med utvecklingen i Mellanöstern men också här hemma färskt i minne, har vi all anledning att upprepa det avlagda löftet ”Låt det aldrig hända igen!”.

Sverige är ett klassamhälle och rasismen gror i samhällets orättvisor. Oavsett hur vi vänder och vrider på verkligheten, består orättvisorna, de cementeras och fräter sig djupare in i vårt samhälle. Det finns idag en utbredd känsla av maktlöshet bland oss vanliga människor. Oron över att inte ha kvar arbetet, ororn över att inte ha råd med räkningarna är inte längre de fattigas börda och last utan allas vår verklighet.

Vi som är unga är första generationen i modern tid som har sämre förutsättningar än vår föräldrageneration; allt fler av oss saknar rätten till et tryggt arbete och möjligheter att förverkliga våra livsdrömmar. I denna bistra verklighet bildar segregerade bostadsområden och skolor den perfekta fonden för fördomar och främlingsfientlighet. I denna verklighet gror rasismen. Ur denna verklighet hämtar rasismen och fascismen kraft. Det är också ur denna svenska verklighet Sverigedemokraterna vuxit genom att konsekvent peka ut och misstänkliggöra invandrare som orsaken till problemen; invandraren som bidragstagare, invandraren som våldtäktsmän, invandraren som främmande element i det blå gula folkhemmet. Det är dags att slå hål på de populistiska lögnerna. Det är dags att bekämpa orättvisorna och inte invandrarna!

Mötesdeltagare, Antirasister,

Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti. Låt ingen tro något annat. Sverigedemokraterna är också ett parti i ett direkt motsatsförhållande till demokratin, en i grunden odemokratiskt parti. Ett parti som har som mål att utvisa invandrare som kritiserar Sverige, är också ett parti som i slutändan vill avskaffa yttrandefriheten. Och yttrandefriheten tillhör inte bara mig som kommer från Iran utan också dig som är svensk. Sverigedemokraterna ett hot mot oss alla – just därför måste vi alla stå i främsta ledet mot rasism!

Sverigedemokraterna har tagit plats i hälften av Sveriges kommuner. Högerextremismen är inget europeiskt problem långt borta, inte heller ett danskt problem utan nu ett högst reellt svenskt problem som nu även återfinns i Göteborg. 8660 Göteborgare har lagt sina röster på ett högerextremt parti. Detta är hårda, kalla fakta om vårt Göteborg, en av Europas mest segregerade städer. Men om vi tror att rasisterna vunnit framgångar av egen kraft, har vi misstagit oss. Sverigedemokraterna är inget isolerat fenomen. Sverigedemokraterna har levt i symbios med en i grunden rasistiskt samhälle.
I ett rasistiskt land är det inte svårt att förstå att Sverigedemokraterna vinner över 160 000 röster.

I ett land där den strukturella rasismen är så påtaglig och närvarande i människors vardag, där diskrimineringen är inskriven mellan raderna är det inte svårt att förstå varför Sverigedemokraterna vinner framgångar.

I ett land där en folkpartistiska integrationsminister vill undersöka invandrarflickors underliv med motivering att detta motverka könsstympning, i ett land där en folkpartistisk skolminister vill med säkerhetspolisens hjälp jaga invandrarungdomar med motiveringen att de är potentiella terrorister, är det inte svårt att förstå att Sverigedemokraterna har mandat i hälften av landets kommuner.

Mötesdeltagare, Antirasister,

Rasismen har blivit rumsren. De rasistiska grundtonerna i ”kriget mot terrorism” hittas i allt fler förslag som utnyttjar invandrare och muslimer som slagträ mot våra medborgerliga fri- och rättigheter. Folkpartiet ville för fyra år sedan språktesta invandrare. Förslaget som för övrigt lades fram av Sverigedemokraterna först, möttes med hård kritik. Idag är den kritiken borta. Vi har blivit vana vid glåpord och misstänksamhet mot invandrare.

Det har under lång tid formerats en ohelig allians i Sverige. En allians mellan de moderater som idag leder den borgerliga regeringen och de socialdemokrater som idag är opposition. Även om de under perioder haft omvända roller, har de varit eniga om att Sverige inte ska bli ett nytt hem för människor som flyr undan förföljelser och krig. Andelen flyende som beviljats asyl i Sverige har sjunkit drastiskt under de senast 20 åren – från 85 % till 15 %.
Ansvariga för denna politik som innebär otaliga mänskliga tragedier är de två största partierna i Sveriges riksdag. Moderaterna och socialdemokrater har placerat sig på ett sluttande plan som leder mot Jörg Heiders Österrike, Le Pens Frankrike och Pia Kjersgaards Danmark. Istället för att ge människor deras rätt till ett nytt liv, anklagar de flyktingar och deras barn för fusk. Sverige är ett rasistiskt land där rasismen blivit rumsren. Låt ingen tro något annat!

Att högerextremister vunnit framgångar, att rasism och främlingsfientlighet inte bekämpas utan bjuds in i maktens korridårer har ett ett högt pris – ett högt pris som betalas av oss invandrare. Det är våra rättigheter det trampas på först. Men tro inte att du som heter Svensson och Andersson kommer undan. Inskränkningar i våra medborgerliga fri- och rättigheter är bara ett steg närmare avskaffandet av dina. Det är dags att damma av historieböckerna och börja minnas avlagda löften. Sverigedemokraterna är ett hot mot demokratin. Främlingsfientlighet och rasism måste bekämpas och ansvaret ligger på oss. Det är dags att öppna munnen och säga ifrån när det viskas och pekas på arbetsplatserna, i skolorna eller vid middagsbordet.

Låt de kommande fyra åren bli början till det definitiva slutet för högerextremister på våra gator!
Låt de kommande fyra åren bli början till slutet för högerextremister i våra parlamentariska församlingar!

Låt den kommande tiden bli början till slutet för rasismen i vårt samhälle.

Vårt budskap idag är
>> Bekämpa orättvisorna och inte invandrarna!
>> Riva ner fortet Europa och försvara rätten till asyl!
>> Inga fascister på våra gator!

6 kommentarer:

Emil Eklindh sa...

Du borde nog kolla dina fakta så att det blir rätt.
Integrationsministerna ville inte gräva i invandrarflickors underliv utan i flickors underliv.

Men det är klart det är ju jobbigt att kolla upp fakta innan man gör något.

jinge sa...

Bra tal!

Emil!? Kolla gärna vilka förslag hon ställde i riksdagen.

Anonym sa...

"I dag, 68 år senare, med utvecklingen i Mellanöstern men också här hemma färskt i minne, har vi all anledning att upprepa det avlagda löftet ”Låt det aldrig hända igen!”."

Vilken utveckling i Mellanöstern åsyftas?

Pelaseyed sa...

Främst Israels mord på den palestinska civilbefolkningen men också USA:s ockupation av Irak som resulterat i ca 600 000 döda Irakier.

Anonym sa...

Varför inte säga det rätt ut? För magstarkt att kritisera judiska staten på årsdagen för startskottet av förintelsen av 80% av Europas judenhet?

Pelaseyed sa...

Nej inte alls. Alla som vet någonting om Ung Vänster vet också vad Ung Vänster tycker om israeliska arméns övergrepp. Jag råkar också ha samma åsikter som Ung Vänster.

Jag ville att mitt tal främst skulle fokusera på Sverigedemokraterna i Göteborg men också framhålla att den antifascistiska kampen och löftena för 60 år sedan är högst aktuella idag. Inte bara i Mellansötern (syftandes på Israels övergrepp mot Palestina och USA:s ockupation av Irak) men också här hemma (Sverigdemokraternas framfart samt den växande islamafobin och antisemitismen).