onsdag 15 november 2006

Ännu en bit kvar!

Jag läser på Moderata ungdomsförbundets hemsida att Mattias Thorsson föreslås bli ny förbundsordförande efter Forssell som nu blivit stabschef hos farbror Fredrik efter att effektivt använt ungdomsförbundet som en språngbräda in i "storpolitiken".

Idag har också Thorsson fått tillgång och tillträde till DN Debatt där han "angriper" sitt moderparti från högerhåll. Det är skrämmande att läsa om denne Thorssons tydliga förakt. Ett förakt som inte bara är riktat mot dem som jag vill påstå lurades halvt som halvt att rösta borgerligt men också ett förakt mot vanliga unga,
"Jag skulle lite skämtsamt vilja kalla det en impotent generation; unga människor som på fullt allvar tror att några procentenheters sänkt a-kassa innebär ett hot mot deras framtid."
Citatet är skrämmande men logisk med tanke på att Thorsson som hans föregångare inte haft som starkaste sida att leva bland folk eller att visa ödmjukhet inför människors högst vardagliga livsproblem, som att tex klara livhanken när det blåser snåla borgerliga vindar.

Thorssons och moderata ungdomsförbundets agenda är glasklar - att dra ner moderpartiet i tämligen grumliga vatten av konservatism präglat med ett ännu starkare förakt för "de svaga". Thorssons beskrivning av moderaterna integrations-/flyktingpolitik är talande för denna agenda,
"Vi måste väcka liv i vårt gamla goda rykte vad gäller invandrings- och integ­rationspolitik. Här måste vi också våga ta strid med vårt eget parti, som rört sig många steg i rätt riktning men ännu har en bit kvar.
Det är också viktigt att vi börjar tala om problemen som många upplever med integrationen i dag, inte minst kopplat till ungdomsbrottslighet."
Thorsson har anammat kärnan i borgerlighetens strategi för att "bemöta" (men ej bekämpa) rasismen - det gäller att öppet tala om problemen; invandraren som brottslingen, invandraren som vålstäktsmannen, eller som jag skrev i mitt tal inför 9 november, invandraren som ett främmande element i det blågula folkhemmet. När Thorsson skriver
"Samtidigt som vi ska avslöja de främlingsfientligas argument och fakta som falska och deras motiv som förfärande, så bör vi avväpna dem med det självklara i våra grundläggande idéer"
så menar han
"Samtidigt som vi ska avslöja de främlingsfientligas argument och fakta som falska och deras motiv som förfärande, så bör vi avväpna dem med det självklara i att använda oss av deras argument"
Johan Forssell var i mångt och mycket en politisk pinuppa bland de borgerliga ungdomsfförbundens företrädare.
Thorsson däremot har ett annat uppdrag - Thorsson är en konservativ vakthund!

Inga kommentarer: