onsdag 1 november 2006

Graffiti für alle!

Borgarstyret och kulturborgarrådet i Stockholm, Madeleine Sjöstedt (fp), vill göra kulturen exklusiv för de som har råd att betala för den. Hon är en del av ett moderatlett styre som vill slakta det allmänna kulturutbudet. På riksnivå har det avgiftsfria inträdet till landets statliga muséer tagits bort och i Stockholm vill moderaterna bland annat lägga ner ungdomskulturverksamheten i det kommunala Kulturhuset.

Också anslagen till musikutbildningen i kluturskolan dras ner och graffitiundervisningen förbjuds. Till SvD säger Sjöstedt att "...stockholmare upplever det som provocerande..." med graffitiundervisning. Men motståndet mot borgerlig kluturpolitik är stort bland just "stockholmarna": Ungdomarna i Farsta har bjudit på motstånd!

Definitionen av "stockhomare" är intressant i sammanhanget. Det är en tydlig skillnad mellan vilka Madeleine Sjöstedt syftar på när hon använder epitetet "stockholmare" och vilka Farsta-ungdomarna pratar om!

I längden är det den sortens politik som innebär slakt av den kommunala kluturskolans verksamhet och vilka som har tillgång till kulturen som definierar vilka som är medborgare - tex "stockholmare eller göteborgare" - i en stad. Sjöstedt och vanliga ungdomar befinner sig därmed i ett motsatsförhållande!

Inga kommentarer: