tisdag 28 november 2006

Avhumanisering

Detta är fruktansvärt. Jag mår innerligt dåligt. Dessa bilder vittnar om hur människor behandlas i det ockuperade Irak.

Ockupation av ett land och dess folk kräver högst extraordinära åtgärder från ockupantens sida. Avhumaniseringen sker dagligen inte bara "ute i fält", utan väl tillbaka i lägrets säkerhet och på hemmaplan fler tusentals mil ifrån eländet - men oavsett var processen äger rum, sker den på ett väl avvägt avstånd. I det här faller utspelar sig händelserna från säkerheten i ett fordon tillhörande den amerikanska armén.

Det tårar sig i ögonen.

3 kommentarer:

Magnus Andersson sa...

Vad var det fär inhumant med det idylliska klippet? Har du inte själv som barn jagat på liknande sätt och har du inte själv som vuxen roat sett barn kämpa i en slags lek.

Det där var i alla fall inte värre än det jag själv kan ha gjort som barn samt som vuxen i en by på landsbygden. Springa efter en moppe två kilometer eller köra moppen.

Att Saddam störtades anser 9 av 10 irakier var bra och att utländska styrkor ska stanna i landet i minste ett par år anser minst 3 av 4 irakier.

Att irakierna inte har samma syn på "motståndet", Saddam och annat som du har kanske kan få dina ögon att tåras. Att svenskar kan ha ditt blinda USA-hat gör mig mest förbryllad. Allt du önskat i Irakfrågan är sannolikt sådant som inneburit Saddams slaktande av 100000-tals "misstänkta" (i en irrationell Gulagprocess) per år eller att fundamentalisterna, de som skär halsen av folk, i "motståndet" ska vinna något i Irak. En vansinnig antihumanism!

Anonym sa...

Magnus Andersson,

Du är en mycket sjuk människa.

Staffan sa...

Det är allt färre människor i världen som ser USA:s frukansvärda fiasko i Irak som lyckat på något sätt.

I Sverige verkar dock bombhögern in absurdum försvara folkmordet i Irak. Och dessutom allt som USA gör i landet.

Detta kunde ha varit en rolig lek där oskyldiga små barn spriger efter en bil där oskyldiga vuxna delar ut godis.

Men så är det ju inte. Amerikanska soldater som börjar få tråkigt av ockupationen roar sig med de ockuperade.

Så långt Magnus Andersson vet kan det ju lika väl vara bristen på vatten som får ungen att springa efter bilen. Men låt oss i stället försvara allt USA gör, det blir nog rätt i ett land som Irak, Magnus.

Är det samma Magnus som är vice ordförande i Cuf? Företrädare för centerns ungdomsförbund har ju visat sig helt plötsligt stödja de mest brutala interventioner på sistone.

Sorgligt för ett ungdomsförbund som en gång i tiden trodde på humansim.