onsdag 18 april 2007

Slutet gott, allting gott

Det är andemeningen i ett pressmeddelande som pubkiceras av Finansdepartement. Rubriken lyder "Ökat överskott i såväl statsbudget som i resultaträkning i årsredovisning för staten 2006". Inte helt oväntat framgår det att "statens finanser är goda" eller vad sägs om följande inledning,
Överskottet i de offentliga finanserna ökade, utgiftstaket klarades med bred marginal och statsskulden fortsatte att minska.
Vidare framgår att
- Överskottet i de offentliga finanserna ökade från 2,9 procent av bruttonationalprodukten (BNP) 2005 till 3,1 procent 2006, vilket överstiger målet för 2006 med 2,6 procentenheter.

- Utgiftstaket för 2006 (907 miljarder kronor) klarades med en marginal på 11,8 miljarder kronor.

- Resultaträkningen uppvisade 2006 ett överskott på 104 miljarder kronor. Jämfört med 2005 har resultatet förbättrats med 67 miljarder kronor.
Årsredovisningen som avser 2006 visar flera saker. För det första: Den som påstår att samhället, eller finanserna, inte klarar av ett välfärdssystem som är tillgänglig för alla, skattefinansierad samt rymmer en stor del av den arbetsföra befolkningen i form av anställda, har antingen fler eller har en ideologisk motivering baserad på nyliberala marknadslösningar.

För det andra: Det framgår av årsredovisningen att sysselsättningen ökat i i jämförelse med 2005 och att "[s]katter på arbete ökade med 31,5 miljarder kronor jämfört med 2005".

För det tredje: Årsredovisningen visar på att statliga bolag och företag eller andelen i sådana har gynnat statens finanser med 48 miljarder kronor. Det är bl.a. TeliaSonera AB, Civitas Holding AB och Sveaskog AB som står för det största ökningarna.

Låt oss då se vad den borgerliga regeringen ämnar göra under sitt fyraåriga mandatperiod:

1. Kraftiga skattesänkningar som på ett effektivt sätt omfördelar från fattig till rik. Skattepengar skänks bort i form av slopad fastighetsskatt, förmögenhetsskatt samt skatteavdrag för hushållsnäratjänster. Offentliga satsningar knycklas ihop och kastas bort medan överklassen får skor och badkar putsade.

2. Utförsäljning av statliga bolag står högt på näringsminstern, överstebäverinnan Olofssons, önskelista. Ännu en omfördelning och omvandling från gemensamt ägande till privat sådant, utan någon som helst demokratisk beslutanderätt eller kontroll.

Jag gör inte anspråk på några titlar i nationalekonomi, jag har inte ens läst företagsekonomi på gymnasiet, men det krävs ingen Fuglesang för att inse att högerpolitiken som nu genoförs i ultrarapid kommer att ruinera de "offentliga finanserna". Jag ser framför mig en Mona Sahlin som med ett halvt leende presenterar sitt sparpaket två veckor efter valet 2010. Och så var en borgerlig ekonomisk politik återcementerad för ännu några år.

Budgeten ska ju vara i balans, eller?

2 kommentarer:

Per Edman sa...

TeliaSonera är inte ett statligt bolag, och mycket riktigt är det statens andelar av privata bolag som gör stora vinster. Kapitalistiska investeringar är alltså lönsamma för oss alla!

Samuel Kaufman sa...

Precis som du säger saknar du kunskaper i nationalekonomi så jag ska inte ens börja slakta din post.

Jag ställer istället den sofistiska frågan: Om det nu är så bra med demokratisk (det ordet är så bra när ni vill använda det..) kontroll och breslutanderätt bör inte alla företag vara statliga då? Stödjer (fortfarande) Ung [gammal] Vänster planekonomi?