tisdag 24 april 2007

Bergman om "Startlagen"

Gunnar Bergman, ordförande för Vänsterpartiet Norbotten, skriver bra om regeringens proposition (läs hela här) som syftar till att upphäva stopplagen.
Att den borgerliga regeringen har för avsikt att sälja ut våra gemensamma egendomar därom råder inget tvivel. Statliga företag som årligen genererar miljarder till statskassan kommer man nu att sälja ut och därmed försätta oss i ett ekonomiskt läge som på sikt äventyrar vår gemensamma välfärd.

Med argument om mångfald kommer man den 1 juli att genomdriva en lagändring som i praktiken innebär att man vill släppa fram multinationella vårdbolag som inte driver sjukvård av omsorg om patienterna utan av omsorg om aktieägarnas plånböcker. Och det är våra skattepengar som ska fylla dessa redan välfyllda plånböcker.

I USA har man en stor andel privata vinstgivande sjukhus. USA:s sjukvård är mer än dubbelt så dyr som den svenska samtidigt som kvaliten generellt sett inte är bättre. Om man studerar indikatorer på folkhälsan som livslängd och barnadödlighet ser man tvärtom att Sverige ligger före.


Läs hela artikel i NSD!
Skriv också under Gemensam välfärds upprop mot regeringens politik!

Inga kommentarer: