söndag 15 april 2007

Viktigt initiativ: Nätverket Nej Till Ombildning


Jag surfade in på America Vera Zavalas blogg och ser till att hon och andra har bildat ett nätverk för att stoppa den borgerliga regimens utförsäljnigen av Stockholms allmännnytta. Hemsidan till "Nätverket Nej Till Ombildning" hittar du här.

I dessa tider när borgerliga mörkermän och debattörer trummar in att det gemensamma ägandet är ofräscht, gammaldags eller rent av likställt med statssocialism är det nyttigt att påminna sig om grundbulten i allmännyttan och det gemensamma ägandet av bostadsbeståndet,

Allmännyttans idé är ”allmänhetens nytta” och innebär rätten till bostad för alla. Allmännyttan har vi alla bidragit till att skapa och den uppstod under flera decenniers utveckling för att svara mot samhällets behov av bostäder. Allmännyttan tillhör dessutom alla medborgare i vårt samhälle och ägs gemensamt av oss alla.

Det är ett faktum att alla inte har råd eller vill äga sin bostad i form av bostadsrätt. Allmännyttan erbjuder ett alternativ till boende utan behovet att äga.

För att koppla till människors konkreta vardag tipsar jag om denna sida och artikelmaterialet där. Läs!

Inga kommentarer: