tisdag 17 april 2007

Inhuman asylpolitik fortgår


I slutet av förra månaden släppte Migrationsverket följande pressmeddelande,
Cirka 1400 irakier som tidigare fått avslag på sin asylansökan och som beviljades tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt tillfälliga lagen, kan komma att utvisas.
Med andra ord...medan 50 000 flyktingar flyr Irak varje månad väljer det svenska migrationsverket att skicka tillbaka asylsökanden.
Med andra ord...samtidigt som Röda korset rapporterar om en verklighet som tvingar DN till att skriva följande referat,
Liken kantar gatorna, läkarna flyr och de söndersprängda överlevarna behöver allt fler proteser. Det mänskliga lidandet i Irak är enormt och blir stadigt värre.

...väljer det svenska Migrationsverket att utvisa irakiska asylsökanden till krigets fasor. Röda korset beräknar att fler än 100 000 familjer tvingats på flykt sedan februari förra året.

Jag kommer att tänka på några meningar jag yttrade under en stödmanifestation för någon månad sedan,
I Irak dödar svenska vapen ett folk som fått se sitt land ockuperat och jämnat med marken. I Afghanistan deltar svenska soldater i den amerikanska ockupationen. Ingen, inte ens de s.k. liberaler som förnekar ockupationen, kan längre hävda att Sverige inte är ett krigförande land, inte när svenska soldater är intimt delaktiga i det brutala våld som drabbar den afghanska civilbefolkningen.

Men inget detta är isolerade händelser. Det finns nämligen en gemensam nämnare för Tobias Billströms migrationsverk och Carl Bildts utrikespolitiska lobbyarbete i USA: s tjänst. De är inte bara ministrar och moderater - De har också insett motsägelsen i det faktum att svenska soldater deltar i dödandet av samma människor som söker asyl i Sverige. Utifrån Billströms och Bildts perspektiv är det alldeles logiskt att oskyldiga i Afghanistan och Irak fängslas, torteras och dödas med motiveringen att de är misstänkta terrorister, och att deras landsmän som sökt tillflykt till Sverige utvisas med samma vidriga motivering för att tillmötesgå samma inhumana, rättsvidriga öde.
Regeringens asylpolitik är en skamfläck för det här landet.

Uppdatering 1
Kalle Larsson skriver också om situationen för de irakiska flyktingarna

Uppdatering 2
Protester planeras i Göteborg
NEJ TILL UTVISNINGAR TILL IRAK!
Tid: torsdag 19 april kl. 15- 17
Plats: Migrationsverket, Kållered, Göteborg

Inga kommentarer: