söndag 15 april 2007

Flamman om JO-anmälan mot SÄPO

"Måste prenumera på"-tidningen Flamman rapporterar om Ung Vänsters anmälan mot SÄPO och Göteborgs Stad.

– Kärnan är att man utan direkta misstankar övervakar hyresgäster. Det i sig är ett övergrepp mot den rättssäkerhet det ofta talas om och påminner mer om hur det var i Sovjet.

Läs här ...

...och Esbati skriver om senaste rättsövergreppen från SÄPO. Säkerhetspolisens arbetsmetoder sätter på ett bra (och tragiskt sätt) Sveriges internationella roll i ett sammanhang. Hittills har Sverige utvisat människor till tortyr i diktaturer allierade med USA, flyktigar utvisas utan att veta orsaken (pga hemligstämpling från SÄPO) och Sverige deltar i krigets Afghanistan som nu börjar få konsekvenser. Jag ska strax dra iväg till Göteborgs Fredsfestival och diskutera det faktum att NATO-fartyg lägger till i Göteborgs hamn i början av maj.

De svenska regeringarna har fört landet närmare USA och NATO. Idag är Sverige lika medskyldig till tortyr och mord som USA. Utvecklngen måste stoppas - snarast!

Inga kommentarer: