onsdag 14 mars 2007

USA avrättar fångar i Irak

Samtidigt som den irakiska regeringen påstår sig ha återfått kontroll över säkerhetsläget i Bagdad, förekommer dagliga rapporter om ett oerhört våld riktat mot den irakiska befolkningen. USA:s brott mot mänskligheten begångna i det ockuperade Irak hopas samman och blir allt fler i takt med att journalister följer upp olika fall där det funnits/finns misstanke om övervåld eller rent av avrättningar.

Idag rapporterar Al Jazeera om ett vittnesmål från en amerikanska menige som i sitt vittnesmål anger att han beordrats att först frige fångar och sedan skjuta dem. För att simulera att avrättningen i själva verket varit ett försök till flykt och att mostånd har förekommit, har overordnaden i efterhand skadat soldaten i fråga

Man kan bland annat läsa följande,
Hunsaker testified on Tuesday that after the squad took the three detainees into custody, Girouard told the soldiers that the group's first sergeant was angry that the detainees were still alive.

Det beräknas att över 600 000 civila irakier mist livet sedan den amerikanska ockupationen i mars 2003. Lördagen den 17 mars anordnas demonstrationer över hela världen. I Göteborg deltar bland annat Ung Vänster. Slut upp och visa din avsky mot ockupationen och Sveriges pinsamma stöd till den!

För demonstrationer i andra städer, bland annat Stockholm, Malmö, Jönköping och Östersund, se här.

Läs också följande
>>Dags att öppna ögonen för att se brotten!
>>"Inbäddade"

Inga kommentarer: