onsdag 7 mars 2007

Dags för Latinamerika igen?

I dagarna besöker George Bush Latinamerika, en kontinent som tack vare USA:s katastrof i Mellanöstern haft chansen att hämta andan. En rad länder, med Venezuela i spetsen, har kunnat frigöra sig från det utländska - i stora delar amerikanska - kapitalets klor för att istället slå in på en ekonomisk politik som resulterat i en verklig fattigdomsbekämpning med maktförflyttning som konkret verkan. Nationaliseringar av naturresurser har i praktiken inneburit att man skurit av amerikanska intressen för att satsa på offentlig upprustning. USA:s inflytande har därmed minskat drastiskt under senare år. Vänstern är på frammarsch i Latinamerika.

I samband med besöket kommer de nordamerikanska morötterna, skriver DN:s Erik Ohlsson,
Bland annat ska motsvarande 2,7 miljarder kronor satsas på ett bostadsbyggnadsprogram och en halv miljard på ökat studentutbyte. USA ska bygga ett hälsouniversitet i Panama som ska betjäna hela Centralamerika och ett militärt lasarettsfartyg ska förläggas till de karibiska öarna med kapacitet att behandla 85. 000 patienter.Bushadministrationen berömmer sig också av att nära nog ha fördubblat USA:s Latinamerikabistånd, som i dag uppgår till drygt elva miljarder kronor årligen.

Flytande sjukhus men inga verkliga ansträngningar för att ge åter makten till länderna. Elva miljarder kronor till en gigantisk kontinent med gigantiska fattigdomsproblem. Ingen har väl trott USA har varit en vän av det nationella självbestämmande för länderna i Latinamerika. Tvärtom konstaterar kritikerna - med rätta - att biståndet går till stater som ägnar sig åt att mörda journalister och fackligt aktiva.

Bush besök kommer att firas av många latinamerikaner. Al Jazeera skriver om de massiva protesterna som planeras i bland annat Brasilien och Uruguay där fackföreningar är ledande. Chavez är som vanligt den viktigaste kuggen i de anti-imperialistiska rörelserna i Latinamerika - främst har han en symbolisk värde för en kontinent som sett sitt folk och egendom trampas på under århundraden.

Bush och USA har hamnat i skuggan av folkrörelsernas Latinamerika. Nu byggs motmakterna och barrikaderna som kan utgöra slutet för den amerikanska imperialismen på kontinenten.

1 kommentar:

Anonym sa...

Du e fan inte sann, du länkar till artiklar som på intet sätt tar upp hur regeringar tar hand om bistånd eller mördar journalister. Artikeln upplyser om hur farligt det är att vara journalist i ett antal länder. Största skälet att det är farligt i Colombia är att den fascistoida vänstergerillan FARC mördar journalister och civila på dagsbasis.

Din absurda syn på världen och ditt ogenerade hyllande av nydiktatorer gör mig spyfärdig.