onsdag 21 mars 2007

Försvaret måste lämna skolan i fred

Under ovanstående rubrik skriver bland andra jag och vänsterpartiets kommunalråd i Göteborg, Marie Lindén, en debattartikel i dagens GöteborgsPosten. Bakgrunden är detta.

Det svenska försvaret har gymnasieungdomarna i sikte. Angeredsgymnasiet i Göteborg har fått besök från försvarets ambassadörer som haft som mål att rekrytera ungdomar till utlandstjänster. I ett läge när Sveriges så kallade fredsbevarande insatser måste ifrågasättas, är försvarets metoder oroväckande och måste med det starkaste kritiseras. I USA har rekryteringsarbetet till krigen i Mellanöstern stött på problem. Administrationen har dock genom lagstiftning försäkrat en säker tillgång av kanonmat som kan vallas av krigsmaskineriet. I Göteborg är det huvudmannens ansvar att garantera en skola som är står fri från myndigheter som inte lever upp till skollagens skrivelse,
Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse medgrundläggande demokratiska värderingar.

Vi skriver följande,
Skolan måste förbli en arena utformad i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar baserade på alla människors lika värde. Vi ifrågasätter nu om den svenska försvarsmakten är en självklar allierad i detta arbete. Den
svenska krigsmaktens agerande i Afghanistan kan knappast påstås representera
eller försvara dessa värderingar. Försvaret kan inte tillåtas använda landets gymnasieskolor som rekryteringsbas för krigsexpeditioner där Sverige är en aktiv part.

Läs hela debattartikeln här!

Inga kommentarer: