torsdag 19 oktober 2006

Fördöm den tjeckiska regeringen

Många (Hanna Löfqvist, Esbati, Breitholtz och Joel Karlsson) har skrivit om den otäcka utvecklingen i Tjeckien där inrikesministeriet har upplöst och förbjudit det tjeckiska kommunistiska ungdomsförbundet (KSM).

Jag har själv skrivit om ämnet på Ung Vänsters hemsida,

Idag är det nödvändigt att ta ställning för våra principiella demokratiska rättigheter oavsett om det gäller åsiktsförbud i Tjeckien eller misstänkliggöranden av vänstern i Sverige. Tyvärr känner vi igen utvecklingen i Tjeckien. Även i Sverige har det funnits ett drev mot vänstern som resulterat i begränsningar i vad som anses vara tillåten samhällskritik.

[..]

Ung Vänsters principprogram innehåller också skrivningar om "ett klasslöst samhälle", "demokratisering av det privata ägandet" och " de arbetandes makt över produktionen". Innebär detta att den borgerliga regeringen har intentioner att upplösa Ung Vänster?

Inga kommentarer: