fredag 22 juni 2007

Afghanistan befriat

Enligt många i den politiska högern, flertalet av företrädarna sitter idag i den svenska regeringen, var Afghanistan under många år ett mönsterexempel på hur Sverige kunde integreras i USA-ledda NATO-operationer och "bidra till fred och säkerhet" runt om i världen. Mycket har hänt sedan dess. Även om förespråkarna fortfarande gör sig hörda och på många direkta sätt styr svensk utrikespolitik, så är sanningen den att situationen i Afghanistan är ohållbar. Sverige bidrar till en ockupation som hatas av den klara majoriteten av det afghanska folket. Nyhetsbyrån AP anger att upp till 2400 misstänka "krigare" har dödats under året. Om dessa personer verkligen tillhörde talibanerna får vi aldrig veta. Att vara misstänkt räcker tydligen som skäl för att falla för NATO-styrkornas ockupation.

Idag kommer nyheten om ännu en massaker på civila afghaner. 25 civila har dödats under bombningar av provinsen Helmand. 12 av offren var famljemedlemmar. DN rapporterar att ett spädbarn och flertal kvinnor funnits bland offren. Bombningarna utfördes av NATO.

Det är dags att ta hem våra trupper från Afghanistan!

Inga kommentarer: