lördag 23 juni 2007

Studenter gripna i Iran

För fyra år sedan anordnades stora demonstrationer runt om i Sverige för att uppmärksamma 1999 års studentprotesterna i Iran (se här). Året efter, den 8 juli 2004, anordnade Göteborgs Iranska Studentförening en demonstration som under parollerna "Demokrati i Iran" och "Solidaritet med studenternas kamp" lockade runt tusen personer (Läs här). Mycket uppmärsamhet riktades mot den rörelse som höll på at ta form i Iran. Studenter, kvinnor och arbetare samlades i små sammanslutningar för rätten till yttrandefrihet och föreningsfrihet. Många i Sverige arbetade också med att kasta ljus på händelserna i Iran. Jag kommer väl i håg en resa till Jönköping där jag och en vän skulle föreläsa för två MUfare. En av dem var Majed Safaee, numera vice ordförande för LUF, som då för några år sedan var med i MUF (Jag antar att han uppfattade MUF som lite väl svårrott för att klättra i).

Idag ser jag att Human Rights Watch skriver om att regimen har under de senaste månaderna gripit ett antal studentjournalister tillika aktivister och att dessa nu riskerar långa fängelsestraff och tortyr. Det står klart att läget i Iran inte på något sätt förbättrats under de senare åren. Under Khatami verkade samma element som idag är ansvariga för gripanden av oppositionella. Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att klimatet hårdnat betydligt sedan de militära hoten mot Iran ökat. De eviga turerna kring landets atomenergiprogram, samt USA och Storbritanniens territoriella kränkningar av Irans gränser i norr och syd, har gett regimen goda förevändningar att strama åt inrikes. USAs närvaro är en destabilisator i regionen och för de i Iran som arbetar för de mest grundläggande fri- och rättigheterna är USAs närvaro knappast en seger utan snarare en återvändsgränd.

Inga kommentarer: