tisdag 12 juni 2007

Sovjet närmare än någonsin

På torsdag är det upp till bevis. Ska Sverige bli som Sovjet?torsdag kommer riksdagen att besluta om Försvarets radioanstalt (FRA) ska få tillåtelse att avlyssna svenska medborgare, i etern eller i tråd. Spaningen gäller all internet- och teletrafik som går över landets gränser. Även om det verkar ta stopp pga av bland annat Vänsterpartiet, så är utvecklingen allvarlig.

Propositionen "En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet" (2006/07:63) kommer att förändra Sverige. Den borgerliga regeringen ämnar att anspassa svensk underrättelseverksamhet till den nya världsordningen som man själv på många sätt bidragit och bidrar till att skapa. Orden "yttre hot" används som sig bör flitigt i sammanhang där medborgarens integritet och rättigheter kan komma att kränkas med hjälp av diffusa förevändingar.

Regeringen återger inriktningen av svenska utrikespolitiken som vi många gånger varnat för. Efter konstaterandet "Idag bedöms ett enskilt militärt angrepp i alla dess former från en annan stat direkt mot Sverige som osannolikt under överskådlig tid, minst en tioårsperiod" presenteras kärnan i den politik som fört Sverige från att vara ett land som agerat medlare till en krigförande nation. Regeringen skriver,
Regeringen höjer ambitionen för Sveriges deltagande i internationella insatser, och avser att fortsatt delta i insatser under ledning av Förenta nationerna (FN), Europeiska unionen (EU) och NATO.
Vidare pratas det en hel del om terrorismen, massförstörelsevapen, avancerad teknologi och behovet att möta dessa hot. Det hänvisas också till en rad länder, däribland Storbritannien, när det gäller organisering av övervakning- och underrättelseverksamhet. Storbritannien är bland de länder i världen som har flest övervakningskameror i det offentliga rummet. 60 miljoner britter övervakas av drygt fyra miljoner kameror - en kamera på 14 personer. Studier av kameraövervakning i Norge och Storbritannien visar dock att kameror inte avskräcker. Terrorattackerna i Londons tunnelbana kunde inte avvärjas med övervakning - förmodligen inte heller med ytterligare 10 miljoner kameror.

Övervakningssamhället handlar inte om skydd av medborgare eller att avvärja "yttre hot". I grunden handlar FRA-förslaget om att övertyga den svenska befolkningen om existensen av ett "yttre" eller - varför inte - ett "inre" hot. För att skydda våra samhällen krävs - hävdar följdaktligen vår regering - hundratusentals övervakningskameror och omfattande signalspaning men också allt fler svenska soldater i fjärran länder, som med vapen i hand går före och framför amerikanska ockupationstrupper. Men samma regering tiger om att deras politik kommer vara den avgörande och bidragande orsaken till ett samhälle hotat av osäkerhet och rädsla.

I skuggan av allt detta sitter en ung riksdagsman i sin kammare och har beslutsångest. Hans namn är Fredrick Federley. Han ger uttryck för sin ångest och det faktum att han har fog för att kalla sig liberal men något säger mig att han kommer vara medskyldig till att din personliga integritet är ett minne blott efter torsdagens beslutsrunda i riksdagen.

1 kommentar:

Anonym sa...

Allt detta för att en liten grupp fanatiska judiska och kristna sionister med övertro på en jordens undergång där de "utvalda" och de "rättrogna" skola besitta världen, sitter på maktpositioner i USA världsbank och papegojmediaindustrin.

Hade inte nazisterna bränt ned riksdagshuset i Berlin hade man inte lyckats övertyga medborgarna om de "onda" och smygande undantagslagar och inskränkningar i den personliga integriteten, hade inte ovanstående grupperingar sprängt sönder tvillingtornen så hade inte heller apartheid-etnokratin "israels" "kriget mot terrorismen" (islam), varit vårt...