onsdag 22 februari 2006

Hands off Iran

Esbati skriver om ett upprop mot USA:s planer på ett eventuellt anfall mot Iran. I helgen antog också Ung Vänsters förbundsstyrelse ett viktigt uttalande om Iran och dess rätt att utveckla civilkärnkraft samt USA:s maktspel som påminner mycket om förspelet till invasionen av Irak.

Så här skrivs det i uttalandet från Ung Vänster:
Återigen varvas skräckinjagande rasistiska nidbilder av galna muslimer med satellitbilder över påstådda massförstörelsefabriker. Senast detta skedde var i samband med USA: s invasion av Irak. Anklagelserna visade sig vara grundlösa och påhittade.

[...]

Det är också anmärkningsvärt att länder som Israel, Pakistan och Indien – länder som har starka band till USA – som till skillnad från Iran inte skrivit under ickespridningsavtalet, inte kritiseras av vare sig USA eller FN: s atomenergiorgan IAEA (International Atomic Energy Agency).

[...]

Det är viktigt att se att de anklagelser som riktas mot Iran idag har samma övergripande syfte som de anklagelser som riktades mot Irak för fyra år sedan – att med falska förevändningar legitimera kränkningar av mänskliga rättigheter och folkrätten som en del i ett hårdnande grepp om världens oljeresurser. Det är uppenbart att det i dagsläget största hotet mot fred, frihet och demokrati i
Mellanöstern är USA.

Läs uttalandet och skriv under uppropet!

1 kommentar:

Joel K-F sa...

Det är ett RIKTIGT bra uttalande Förbundsstyrelsen antagit. ;)