lördag 25 februari 2006

Back to the Future - SÄPO:s 1930-tal

Jag har skrivit ledaren i Dagens ETC.

Folkpartiets och Säpos utspel kan inte ses som isolerade företeelser utan måste sättas i ett samhälligt och politiskt sammanhang – Säpos arbetsmetoder måste kopplas samman med EU: s terrorlagstiftning, den roll som Sveriges justitieminister Thomas Bodström spelar i den ökade bevakningen av medborgare och inskränkningar i deras fri- och rätigheter. Tillsammans med försvarsberedningens förslag om att sätta in militärt våld mot civila demonstranter, och de inskränkningar som USA: s krig mot terrorism innebär, måste det en gång för alla konstateras att utvecklingen i Europa, går i samma riktning som i USA, nämligen mot ett samhälle vars grunddrag påminner om 1930-talets fascism i Europa.

[...]

I Sverige konstaterar säkerhetspolisen att rikets säkerhet hotas av andra generationens invandrare, socialt anpassade ungdomar med arbete. Insatser görs därför i miljöer där denna grupp människor – denna grupp svenskar – samlas och umgås, vilket innebär samma miljöer som jag och du vistas i.

[...]

...att muslimer bosatta i Sverige ska utsättas för samma kränkningar måste fördömas och bemötas med ett brett, organiserat försvar av alla människors fri- och rättigheter. I politisk praktik innebär detta en bred samling mot alla uttryck av rasism, islamofobi och nykoloniala erövringskrig.

1 kommentar:

Anonym sa...

bra skrivet, kolla in..

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=24322