söndag 7 augusti 2005

Skytte missar hårt

Ledarsidan i SVD:s lördagsupplaga innehöll en kolumn skriven av journalisten Göran Skytte. Under rubriken "Dårarnas paradis" raljerar Skytte över en massa saker som han tycker är helt åt skogen; rätten till A-kassa, den nya lagen mot diskrimenring baserad på kön och det svenska skattesystemet. Det är ju inte helt oväntat att han siktar in sig på dessa områden. Det har hela borgerligheten gjort under de senaste året och det finns väl inga tecken på att de skulle flytta fokus under den tid som återstår till riksdagsvalet. Det som dock är förvånande är hur Skytte lyckas missa motsåndaren och istället skjuter sig själv i foten!

Skytte börjar med att beklaga sig över en bekant som är arbetslöshet och som tack vare arbetarrörelsen vinningar, idag går och stämplar. Skytte tycker det är beklagansvärt att hans vän ratar erbjudandet om att jobba för Skytte med olika "projekt" på timbasis. "Han är rädd att förlora ersättningen från a-kassan om han jobbar. Och så är det ju det där: om det lönar sig? Kan man inte göra det svart i stället?", skriver Skytte. Cynismen lyser igenom och jag blir bländad. Skytte glömmer att resonera kring de bakomliggande orsakerna bakom varför hans vän vägrar ställa upp på erbjudandet? Kan det vara så att Skytte betalar dåligt? Kan det vara så att det inte finns en trygghet i att jobba på timbasis med olika projekt och samtidigt ha Göran Skytte som arbetsgivare? Förmodligen är svaret ja på båda frågorna.

Skytte sitter nämligen på samma sits som alla andra arbetsgivare i Sverige vars företrädare Svenskt Näringsliv lyfter just frågan om bidrag och ersättningsystem som fakrorer som bringar fram lättjan hos människor. Skytte använder orden "arbetsfri inkomst" när han refererar till vännens a-kassa. Jag refererar till Ericsson-vd:ns lön när jag pratar om "arbetsfri inkomst", för jag antar att vännen i fråga inte äger en aktiepotfölj som genererar pengar som han kan leva av, utan han har istället en a-kassa som har redan betalat innan han blev av med jobbet. A-kassa-är lika-med-aktiepotfölj-tricket funkar helt enkelt inte, Göran!

Skytte missar hårt

Nästa angrepp sker mot den nya lagen om könsdiskriminering. Den är väl inte perfekt men Skytte framställer den inte bara som dålig utan han menar att "För att skapa mer jämställdhet (för kvinnor) vill man ha aktiv diskriminering (av män)". Skytte tänker som så att i "deras" (läs sossarnas) logik så motverkar man diskriminering av kvinnor genom att diskriminera män. Helt förkastligt tycker Skytte som fortsätter med ett exempel där kvinnor faktiskt har fördelar (!), nämligen billigare drinkar i baren och billigare taxa när man ska ta taxin hem på natten

Jag tvivlar på att Skytte erkänner någon könsmaktsordning. Han vägrar acceptera det faktum att män är overordnade kvinnor, och att denna struktur är något som genomsyrar hela samhället. Från den offentliga sektorn med de underbetalda vårdjobben till för Skytte bekanta miljöer som styrelserum. Från promenaden hem på natten genom den mörka tunneln till den berusade maken som slår kvinna framför hennes barn. Kvinnor är så grundligt diskriminerade att det är nödvändigt att diskriminera män, eller rättare sagt ta utrymme och makt från män för att uppnå ett jämställt samhälle. Men Skyttes materiella bas tillåter inga sådana intellektuella utsvävningar.

Till sist efter två rejäla missar, kommer Skytte till skattesystemet. Begrunda citatet nedan,

Ett sunt skattesystem bygger rimligen på tanken att det är rättvist att alla efter förmåga betalar samma skatt. Låt oss säga att alla, både fattig och rik, betalar 30 procent. Det är lika och rättvist.Men inte för dem som byggt vårt skattesystem. För dem är lika och rättvist ett system där vissa betalar mycket högre procentsats än andra.


Duh...var är denna människa född? Bakom berget eller?

4 kommentarer:

Anonym sa...

2005 "Kvinnor är så grundligt diskriminerade att det är nödvändigt att diskriminera män"

Jmfr

1935 "Tyskar är så grundligt diskriminerade att det är nödvändigt att diskriminera judar"

Båda teorierna är lika förvirrade.
Båda är lika onda.

Du står på ondskans sida, trots att du vet bättre. Det är det största sveket.

Ali Esbati sa...

Fan, ser att du också står på ondskans sida. Kul. 666!

Anonym sa...

Vilken vidrig kommentar av Esbati.

Anonym sa...

Vilken fyndig kommentar av Esbati =)

Det sista citatet i artikeln är ju inte så konstigt om man är liberal. Ur socialistisk synvinkel ska alla bidra efter förmåga, och det är följaktligen rätt att skatta de som tjänar mer hårdare. Ur liberal synvinkel är rättvisa en procentsats, medan socialister hellre mäter i verkliga termer.

Har jag en korrekt uppfattning?