söndag 10 oktober 2010

Socialisera försvarets krig

Det har avslöjats att svenska soldater i Afghanistan deltagit i fler strider än vad Försvarsmakten redogjort för. Nu diskuteras huruvida Försvarsmakten och regeringen medvetet mörklagt det allvarliga läget i Afghanistan för att slippa ha frågan som en black om foten under valrörelsen.

Det är förstås möjligt att det är så och då är ytterst problematiskt att både väljare och opposition förts bakom ljuset. Samtidigt vill jag inte framstå som konspiratorisk. Istället måste mörkläggningen ses i ljuset av ett nytt försvar med allt mindre folklig förankring.

Den allmänna värnplikten vid fred är avskaffad och yrkesarmén är här. Sveriges självständiga roll ute i världen har tvingats ge vika för en utrikes- och säkerhetspolitik som utgår direkt från etablera ekonomiska och militära maktcentra i västvärlden. Det är NATO som utgör befäl över våra soldater i Afghanistan och vi är därmed i krig.

Allt detta försvårar en utveckling mot ett försvar med fördjupad folklig förankring, både när det gäller det materiella och det politiska innehållet.

Jag vill också tipsa om ett inlägg som jag skrev för över fem år sedan. USA hade då problem med rekrytering av soldater till en sargad yrkesarmé. Soldater hämtades då direkt från vänligt inställda länder i Latinamerika. Tror ni att dessa latinamerikaner som dog i USA:s tjänst redovisades i den officiella krigsstatistiken?

I medierna: DN, Expressen, NSD, SvD1, SvD2, SvD3, SVT,

Inga kommentarer: