måndag 18 oktober 2010

Händelserikt

Det har varit mycket nu. Mötes, blöjbyten, lek, besök på jobbet och en massa massa annat får dagarna att gå fasligt fort.

I Vänsterpartiet Göteborg har vi tagit fram en eftervalskampanj som jag tror blir riktigt riktigt bra ute på gator och torg. Kolla in kampanjen här.

Vänsterpartiet har tillsatt en Framtidskommission som under de kommande sex månaderna dels ska analysera och dels föreslå åtgärder som kan utveckla Vänsterpartiets politik och organisation. Jag är en av sex ledamöter i kommissionen och arbetet har kommit igång. Kolla in Framtidskommissionens blogg.

Andra som bloggat: Ung Vänster-bloggen, Ali Esbati, Jonas Wikström
I medierna: Flamman

Inga kommentarer: